Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spektrometria mas

No description
by

Dam Sam

on 17 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spektrometria mas

Damian Antoniak 4c,
na podstawie materiałów zawartych na stronie internetowej Uniwersytetu Arizony Spektrometria mas Ćwiczenia Podstawy teoretyczne Budowa spektrometru MS Wynikiem pomiaru jest stosunek masu do ładunku (m/z). Niektóre metody jonizacji związków organicznych Silna jonizacja:
jonizacja elektronami (EI)
jonizacja chemiczna (CI)

Łagodna jonizacja:
elektrospray (ESI)
desorpcja laserowa z udziałem matrycy (MALDI) Jonizacja związku organicznego prowadzi
do powstania kationorodnika Nazewnictwo pików w widmie MS pik główny/podstawowy pik macierzysty/pik jony molekularnego (M+) pik izotopowy (M+1) Informacje płynące z widma MS masa molowa związku
budowa jonów fragmentacyjnych
czy w cząsteczce występują atomy Br lub Cl Podstawowe prawidłowości we fragmentacji cząsteczek łatwiej ulegają fragmentacji rozgałęzione cząsteczki
w pierwszej kolejności pękają słabe wiązania (mocne wizania: wiązania wielokrotne, C-F, O-H, C-H)
odszczepieniu ulegają małe, obojętne cząsteczki tj.: CO, H2O, H2S, HCN, NH3, itp. Interpretacja widm MS Alkohole rozpad C-C przy grupie hydroksylowej (tzw. rozpad alfa)
odszczepienie H2O Aldehydy odszczpienie H
odszczepienie grupy karbonylowej Alkany Amidy w pierwszorzędowych amidach zachodzi tzw. przegrupowanie McLafferty'ego Aminy Związki aromatyczne dominujący pik molekularny (trwała struktura) Kwasy karboksylowe utrata grupy hydroksylowej oraz karbonylowej Estry utrata grupy alkoksylowej
przegrupowania protonów Etery rozpad alfa Halogenopochodne łatwa utrata halogenu
charakterystyczny stosunek piku M+ i M+2 Ketony rozpad wiązań po obu stronach grupu karbonylowej Przykłady widm M = 74 !!! Idea działania spektrometrii MS 1. Jonizacja cząsteczki
2. Fragmentacja
3. Przyspieszenie jonów fragmentacyjnych
4. Zakrzywienie toru cząstek
5. Pomiar stosunku m/z M=78 Spektrometr mas
Full transcript