Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Maktfordelingsprinsippet

No description
by

June Henriksen

on 26 August 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Maktfordelingsprinsippet

Maktfordelingsprinsippet
Felles diiskusjonsoppgave

Hvordan kan medier og andre maktorganer(politiske partier, eiere av store bedrifter etc) påvirke Storting, regjering og domstolene?

Er dette bra eller er dette dårlig?
Maktfordelingen i Norge
Oppsummering:
Hvem har makten?
Maktfordelingsprinsippet: Makten delt i tre

Den lovgivende myndighet (Stortinget)

Den utøvende myndighet (Regjering)

Den dømmende myndighet (Domstolene)

Mål for timen
Vite hvordan makten i Norge er fordelt
Den 4. statsmakt

Hvis jeg sier at vi har en 4. statsmakt.. Hva tenker du da? Du får ett minutt til å gruble:)
Hva er statens ansvar?
Hvor skal grensene for staten gå?

Skal de bestemme hvor man kan røyke?
Skal staten bry seg med å finne jobb til dem som ikke greier det på egen hånd?
Du må også:
Ha gjort deg noen tanker om den fjerde statsmakt.

Hva er det?

Historien om demokratiet

Vi sier at grunnloven bygger på tre viktige
prinsipper. Det er:

1) Folkesuverenitetsprinsippet
2) Maktfordelingsprinsippet
3) Prinsippet om menneskerettigheter
Folkesuverenitetsprinsippet

Grunnloven vår sier at folket har rett til å styre over seg selv, og at lederne i landet styrer på vegne av dem.

Det kaller vi et indirekte demokrati. Gjennom valg velger folket sine representanter til en nasjonalforsamling, som er Stortinget.
Hva er et direkte demokrati?
Dette prinsippet innebærer at makten i landet er delt i tre.

I Norge er makten delt mellom dem som vedtar lover (Stortinget), dem som skal gjennomføre lovene (Kongen og regjeringen) og dem som skal dømme etter lovene (domstolene).

Kongen og regjeringen kan ikke gjennomføre sakene sine uten støtte i Stortinget. Det kaller vi for parlamentarisme.
Maktfordelingsprinsippet
Prinsippet om menneskerettigheter


Grunnloven sier at alle som bor i Norge har rett til å si det de mener, ha den religionen de selv vil, organisere seg som de vil og ha en god sikkerhet.

Rettsikkerheten skal passe på alle sammen, uansett hva vi gjør, og passe på at vi ikke kommer i fengsel uten grunn. Derfor er domstolene så viktige.
Snakk med sidemannen:

Hva tror dere er den 4. statsmakt?1. Jeg kan...
2. Jeg kan..
3. Jeg må lære mer om..
Gul post-it lapp på døra:
http://www.fn.no/Bibliotek/Avtaler/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter
Full transcript