Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistemi periodik i elementeve

No description
by

Elsa Beiqi

on 23 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistemi periodik i elementeve

Sistemi i triadave
Rregulla e oktavave
Loter Majer
Sistemi periodik i elementeve
Sistemi periodik i elementeve (shkurt:SI) është skema me të cilën renditen elementet sipas numrit të tyre atomik "Z".
Doberainer
1829 - radhiti elementet nga tri sosh
Vërejti se masa atomike e elementit të dytë është e barabartë me mesataren e masave atomike të elementit të parë dhe të tretë.
Këto rende janë quajtur triada (nga vjen emri i sistemit). Për shembull, një triadë e tillë është: kalciumi, stronciumi dhe bariumi. Masa atomike e stronciumit është përafërsisht e barabartë me vlerën e mesme të masës atomike të kalciumit dhe të bariumit.
1864
Klasifikoi elementet në bazë të masave të tyre atomike.
Formoi tabelën në të cilën elementet i ka radhitur në tetë rende vertikale.
Newlands
Ligji i oktavave
Përdorimi i masave atomike jo të sakta.
Pamundësia e parashikimit të ekzistencës së elementeve reja dhe vendeve të tyre në tabelë.
Gazet fisnike nuk ishin zbuluar ende.
Ai filloi me elementin me masën më të vogël atomike (hidrogjeni) dhe përfundoi me toriumin i cili ishte elementi i 56-t.
Vërejti se cdo i teti element kishte karakteristika të ngjashme me atë të parin.
Ai e krahasoi këtë me oktavat në muzikë, prandaj e quajti "Ligji i Oktavave".
Në Ligjin e Oktavave, vetitë e litiumit dhe natriumit janë të njëjta. Natriumi është elementi i tetë pas litiumit. Kështu, beriliumi dhe magnezi janë të ngjashëm me njëri-tjetrin.


1870
Konstatoi se vetitë fizike të elementeve ndryshojnë me rritjen e masës atomike të tyre.

Vetitë fizike dhe kimike të elementeve kimike janë funksione periodike të masave atomike të tyre.
Ligji periodik i elementeve:
7 perioda
8 grupe (elementet në kuadër të të njëjtit grup kanë disa dallime në vetitë e tyre. Për këtë arsye, këto grupe ndahen në nëngrupe.)
Në anën e majtë të tabelës gjenden metalet, ndërsa në anën e djathtë të saj, jometalet. Në mes tyre janë gjysmëmetalet, të radhitura në formë të diagonales.
Përparësia e tabelës periodike të Mendelejevit
Mendelejevi ka lënë vende të zbrazëta, të cilat duhej të plotësoheshin me elemente të reja ende të pazbuluara. Me këtë radhitje, ai ka mundur të parashikojë edhe vetitë e elementeve që do të zbulohen më vonë.
Henry Moseley
1913
Ka treguar se numri atomik (rendor) i elementeve (Z) i përcakton vetitë fizike e kimike të tyre.
Ligji periodik i Mozlit:


Vetitë fizike dhe kimike të elementeve kimike janë funksione periodike të numrit atomik të tyre.
Mozli ka hulumtuar gjatësitë valore të rrezeve rëntgen, të cilat emitohen nga "antikatoda".
Këto elemente kanë gjatësi valore aq më të shkurtra sa më i madh të jetë numri atomik i elementit në sistemin periodik të elementeve. Mozli ka konstatuar se numri atomik është i barabarte me ngarkesën elektrike të bërthamës dhe ka sugjeruar se ngarkesa e bërthamës varet nga numri i protoneve.
Sistemi periodik bashkëkohor i elementeve
Mbi simbolin e elementit është e paraqitur masa atomike relative mesatare, kurse nën simbol (në të majtë) është i shnuar numri atomik.
Atomet e elementeve kimike të së njëjtës periodë kanë numër të njëjtë të shtresave elektronike.
Varësisht se në cilën orbitale janë të vendosura elektronet valente, elementet ndahen në 4 blloqe: elementet e bllokut
s
plotsojnë orbitalet
s
me elektrone valente, elementet
p
plosojnë orbitalet
p
, elementet
d
plotësojnë orbitalet
d
, ndërsa ato të bllokut
f
plotësojnë orbitalet
f
. Elementet e bllokut
d
quhen elemente kalimtare, ndërsa ato të bllokut
f
quhen lantanide dhe aktinide (i përkasin grupit të lantanit dhe të aktiniumit).
Punuan:
Elsa Beiqi
Ana Blakaj
Dredhëza Ahmeti
Kaltrina Lani
Erisa Krasniqi
Rita Breznica
Besa Ferati

X/8
Faleminderit për vëmendjen!
Metalet,
gjysmëmetalet dhe jometalet
95 elemente në natyrë
Prej tyre, 73 metale (ana e majte e sistemit periodik),
19 jometale (ana e djathte),
metaloidet (mes metaleve dhe jometaleve ne sistemin periodik).
Full transcript