Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

I. Một số chế định cơ bản của ngành Luật hành chính VN

No description
by

Thảos Nguyễn

on 4 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of I. Một số chế định cơ bản của ngành Luật hành chính VN

Một số chế định cơ bản của ngành Luật hành chính Việt Nam
1. Quản lý hành chính Nhà nước
2. Hình thức và phương pháp quản lý hành chính Nhà nước
1. Quản lý hành chính Nhà nước
Các nguyên tắc cơ bản trong quản lý hành chính Nhà nước
Nguyên tắc quản lý hành chính Nhà nước là tổng hợp các tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mọi hành vi quản lý của các cơ quan, cán bộ, công chức trong quá trình thực hiện chứ c năng, nhiệm vụ của mình.

• Chia thành 2 nhóm
Nhóm nguyên tắc chính trị- xã hội


Nhóm nguyên tắc tổ chức- kỹ thuật

Điều 2 Hiến pháp 2013 quy định rất rõ: “ Nhà nước CHXHCN VN là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước CHXHCNVN do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về Nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ giai cấp…”- Nguyên tắc nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước
 Nhóm nguyên tắc chính trị- xã hội
- Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong hoạt động quản lý hành chính
- Nguyên tắc nhân dân tham gia vào hoạt động quản lý hành chính Nhà nước

- Nguyên tắc tập trung dân chủ
- Nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc
- Nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất
-
Nguyên tắc tập trung dân chủ

-
Nguyên tắc đảm bảo sự bình đẳng giữa các dân tộc
Tại điều 5 Hiến pháp 2013 quy định: “ Nước CHXHCNVN là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam. Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, và giúp nhau cùng phát triển; nghiêm cấm mọi hành vi kì thị, chia rẽ dân tộc”.
- Nguyên tắc quyền lực Nhà nước là thống nhất
Hiến pháp 2013 đã bổ sung, hoàn thiện nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước: “ Quyền lực Nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp”
Nhóm nguyên tắc tổ chức- kỹ thuật
-
Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa giới hành chính
- Nguyên tắc quản lý theo ngành, kết hợp với quản lý theo chức năng
- Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo địa giới hành chính
Quản lý theo ngành là hoạt động quản lý ở các đơn vị, các tổ chức kinh tế, văn hóa, xã hội có cùng cơ cấu kinh tế kĩ thuật hay hoạt động với cùng mục đích giống nhau.
Quản lý theo địa giới hành chính là quản lý trên một phạm vi địa bàn nhất định theo sự phân vạch địa giới hành chính của Nhà nước. Được thực hiện ở 4 cấp:
Cấp TW( cấp Nhà nước)
Tỉnh, thành phố trực thuộc TW
Huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
Xã, phường, thị trấn

Cở sở pháp lý của nguyên tắc này được quy định tại điều 8 Hiến pháp 2013: “ Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ”
-
Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong hoạt động quản lý hành chính
Chỉ rõ tại điều 4 Hiến pháp 2013: “ Đảng CSVN- Đội tiền phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiền phong của nhân dân lao động và của dân tộc VN, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”-
Nguyên tắc quản lý theo ngành, kết hợp với quản lý theo chức năng


Quản lý theo chức năng là quản lý theo từng lĩnh vực chuyên môn nhất định của hoạt động quản lý hành chính nhà nước, là cơ quan quản lý 1 lĩnh vực chuyên môn hay 1 nhóm các lĩnh vực chuyên môn có liên quan đến nhau.

Hình thức quản lý hành chính nhà nước
Là những hình thức biểu hiện bên ngoài của hoạt động chấp hành, điều hành các chủ thể của quản lý hành chính nhà nước thực hiện như: ban hành các văn bản quản lý, áp dụng các biện pháp tổ chức trực tiếp
Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Ban hành văn bản áp dụng QPPL
Thực hiện những hoạt động mang tính chất pháp lý
Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.
Thực hiện những tác động về nghiệp vụ - kỹ thuật.
Các hình thức quản lý hành chính Nhà nước
Hoạt động ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Văn bản QPPL là văn bản do cá nhân, cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục luật định, trong đó chứa đựng các quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
- Ấn định các quy tắc xử sự chung trong quản lý hành chính nhà nước;
- Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các bên tham gia quan hệ quản lý hành chính nhà nước;
- Quy định những hạn chế và điều ngăn cấm;
- Quy định trình tự, thủ tục tiến hành các hoạt động của chủ thể quản lý.

Ban hành văn bản áp dụng QPPL
Văn bản áp dụng QPPL là văn bản thi hành của văn bản QPPL, văn bản này được ban hành trên cơ sở văn bản QPPL nhằm giải quyết các công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức..
Thực hiện những hoạt động mang tính chất pháp lý
Những hoạt động mang tính chất pháp lý là những hoạt động do các chủ thể quản lý HCNN tiến hành khi pháp sinh những điều kiện tương ứng được quy định trước trong các văn bản QPPL nhưng không cần ban hành văn bản ADQPPL.
Áp dụng những biện pháp tổ chức trực tiếp.
Là hình thức hoạt động không mang tính pháp lý do chủ thể quản lý hành chính nhà nước tiến hành nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi để ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định quản lý.
Thực hiện những tác động về nghiệp vụ - kỹ thuật.
Là hoạt động sử dụng kiến thức nghiệp vụ, áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào quá trình quản lý hành chính nhà nước.
PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
Phương pháp quản lý là biểu hiện cụ thể mối quan hệ qua lại giữa chủ thể và đối tượng hành chính nhà nước, tức là mối quan hệ giữa những con người cụ thể với tất cả sự phức tạp của đời sống, vì vậy sử dụng các phương pháp vừa là một khoa học vừa là 1 nghệ thuật. Người quản lý giỏi là người biết vận dụng mềm dẻo, linh hoạt nhiều phương pháp quản lý để tác động tích cực tới đối tượng quản lý nhằm đạt được mục đích của mình.Chào mừng cô giáo và các bạn
đến với bài thuyết trình nhóm 2
Thành viên
Nguyễn Như Quỳnh
Hoàng Thị Thu
Trần Thị Nhật
Phạm Thị Băng Phương
Nguyễn Thị Phương Thảo
Lý Thị Thuận
Dương Thị Thúy Thúy
Nguyễn Thị Thảo
Giảng viên: Mrs. Thủy
Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe
Phương pháp quản lý hành chính Nhà nước
Phương pháp thuyết phục
Phương pháp cưỡng chế
Phương pháp thuyết phục
Thuyết phục là làm cho đối tượng quản lý hiểu rõ sự cần thiết và tự giác thực hiện những hành vi nhất định hoặc tránh thực hiện những hành vi nhất định.
Phương pháp cưỡng chế
Cưỡng chế là biện pháp bắt buộc bằng bạo lực của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đối với những cá nhân, tổ chức nhất định trong những trường hợp pháp luật quy định buộc cá nhân, tổ chức đó phải thực hiện hay không thực hiện những hành vi nhất định hoặc phải phục tùng những hạn chế về mặt tài sản hoặc tự do thân thể.
Phân loại
cưỡng chế hình sự
cưỡng chế dân sự
cưỡng chế kỉ luật
cưỡng chế hành chính
Full transcript