Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

6 КН Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020

No description
by

Ivan Popov

on 21 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 6 КН Инвестиционна стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020

Структура на финансовите инструменти
Преговори между УО на ОПРР и ФМФИБ ЕАД
Изменен подход в инвестиционната стратегия за подкрепа чрез финансови инструменти в програмен период 2014-2020
Главна дирекция "Градско и регионално развитие"
Фонд за градско развитие Северна България
Гаранции
Финансови продукти:

Заеми;
Гаранции.

Крайни получатели:
Общини;
Публично-частни партньорства;
Частни инвеститори;
Министерство на културата;
Църкви.
Стратегия за оттегляне от инвестициите:
Сценарий за преназначаване на ФГР;
Сценарий за оттегляне на УО;
Сценарий за оттегляне на съинвеститора;
Сценарий за прекратяване на ФГР

юни-септември 2016
- за целите на финализиране на текстовете на финансовото споразумение са проведени срещи на експертно, техническо и управленско ниво;

20 юли 2016 г.
- среща за обсъждане на възможностите за финансиране на мерки в подкрепа на регионалния туризъм по ОПРР 2014-2020 г.
Следващи стъпки:

ноември 2016
- подписване на Финансово споразумение;

декември 2016
- детайлни правила за съвместна подкрепа чрез ФИ и БФП;

декември-февруари 2016/2017 г.
-разработване и стартиране на процедурите за избор на посредници.
Students Dormitories
Zones with Potential for Economic Development
Sports Infrastructure
Cultural Infrstructure
Културни обекти от национално и световно значение
На цялата територия на Севрена България
Такса за управление:

базово възнаграждение: 3% първа година, 1% втора година, 0,5% следващи години;
такса за изпълнение: 0,5%

консервация, опазване, реставрация и развитие на културното наследство на българските региони;
подкрепа за интегрирани проекти, промотиращи туристическите обекти и създаващи работни места
Рамка за изпълнение

Инвестиции съгласно ИПГВР в 17 града за подкрепа
Енергийна ефективност
Градски транспорт
Спортна и културна
инфраструктура
Разпределение на средствата за ФИ
Санкции при непостигане на очаквания принос от инвестициите
Кумулативно изпълнение под 65%, но не по-малко от 60 % на всички индикатори от Рамката за изпълнение до края на 2018 и съответно до края на 2023 г.
Намаление от 5 % от сумата на дължимата такса за управление за следващата година
Кумулативно изпълнение под 60 %, но не по-малко от 50 % на всички индикатори от Рамката за изпълнение до края на 2018 и съответно до края на 2023 г.
Намаление от 10 % от сумата на дължимата такса за управление за следващата година
Кумулативно изпълнение под 50 % на всички индикатори от Рамката за изпълнение до края на 2018 и съответно до края на 2023 г. за следващата година
Намаление от 25 % от сумата на дължимата такса за управление
Приоритетна ос 1
Приоритетна ос 6
Изпълнено до момента
Нов подход за изпълнение на ФИ по ОПРР 2014-2020
Градска среда и зони с потенциал за икономическо развитие
Промяна в подхода при изпълнение на ФИ по ОПРР 2014-2020
Подход за изпълнение на ФИ, приет на V-то заседание на Комитета за наблюдение на ОПРР
Full transcript