Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC

PAC 2: Teories d'aprenentatge i integració de les TIC, de l'assignatura Ensenyar i aprendre en línia del màster en Educació i TIC de la Universitat Oberta de Catalunya
by

Xavier Botella

on 12 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC

AUTOR: Xavier Botella Gras
CONSULTORA: M. Eulàlia Torras Virgili
ASSIGNATURA: Ensenyar i aprendre en línia
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
Teories d'aprenentatge
i integració de les TIC

L'evolució de les TIC planteja nous reptes a la societat en general i a l'educació en particular.
Les noves teories de l'aprenentatge vénen sovint associades a aquestes tecnologies.
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Quina ha estat la integració del desenvolupament tecnològic en les teories de l'aprenentatge al llarg de la història?
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
CONDUCTISME
COGNITIVISME
CONSTRUCTIVISME
Teaching machine
CAI
LOGO
LMS
e-learning
b-learning
Disseny instruccional
CONNECTIVISME
m-learning
Organització externa de l'aprenentatge.
Unitats bàsiques d'aprenentatge.
"Lleis" d'aprenentatge comunes a tots els individus
Ensenyament programat.
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
CONDUCTISME
Idea positivista de l'aprenentatge.
La seqüència ESTÍMUL RESPOSTA és el mecanisme bàsic de l'aprenentatge.
Ensenyament programat.

Ivan Petróvitx Pàvlov
John Broadus Watson
Burrhus Frederic Skinner
CONDUCTISME
Implicacions pedagògiques del
Teaching machine
Integració de les TIC
en l'ensenyament programat
Realització repetitiva d'exercicis (drill & practice)
Modelatge
Ensenyament Assistit per Ordinador
(CAI: Computer Assisted Instruction)
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Models d'integració de les TIC
Aprenentatge
per mitjà

d'ordinador
Aprenentatge
amb
ordinador
ordinador = instrument
adquisició d'aprenentatge
CAI (Computer Assisted Instruction)
ordinador
=
eina intel·lectual
llenguatges de programació específics
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Classificació del programari educatiu
Ús
instruccional
Ús
demostratiu
Tutorials
Pràctica i exercitació
Simulació
Hipertext
i hipermèdia
El docent acompanya i retroalimenta durant el procés per afavorir l'aprenentatge.
Disseny instruccional.
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
COGNITIVISME
Implicacions pedagògiques del
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Integració de les TIC
en el model cognitivista
COGNITIVISME
Processament de la informació.
S'han de tenir en compte:
Robert M. Gagné
(1916-2002)
Condicions internes del procés.
Condicions externes que afavoreixen l'aprenentatge
Fases del procés d'aprenentatge:
motivació
comprensió
adquisició
retención
record
generalització
execució
realimentació
Teoria de la instrucció de Gagné
El disseny instruccional aplicat al software
Els sistemes de gestió de l'aprenentatge (LMS)
CONSTRUCTIVISME
Jean Piaget
Aprenentatge lligat a l'experiència.
Aprenentatge com a procés.
Seqüències d'aprenentatge flexibles.
(1896-1980)
Jerome S. Bruner
L'aprenentatge per descobriment.
Del pensament concret a la representació conceptual i simbòlica.
Currículum en espiral.
(1915)
Benjamin Bloom
(1913-1999)
El docent dóna suport al procés: proporciona la "bastida" que permet a l'alumne construir coneixement.
Aprenentatge per resolució de problemes.
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
CONSTRUCTIVISME
Implicacions pedagògiques del
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Integració de les TIC
en el model constructivista
Disseny tecnopedagògic.
Sistemes de gestió de l'aprenentatge (LMS)
CONNECTIVISME
Disseny tecnopedagògic
CONDUCTISME
COGNITIVISME
CONSTRUCTIVISME
CONNECTIVISME
CONSTRUCTIVISME
desenvolupament de processos cognitius
Estudiant passiu.
Docent = director/tutor
Interacció:
CONDUCTISME
docent estudiant
estudiant estudiant
Estudiant actiu.
Docent = acompanyant
Interacció:
COGNITIVISME
docent estudiant
estudiant estudiant
Estudiant actiu.
Docent = guia
Interacció:
CONSTRUCTIVISME
docent estudiant
estudiant estudiant
Quaderns virtuals
Webquest
Aprenentatge creació de noves connexions i patrons.
Aprenentatge habilitat de maniobrar al voltant de xarxes i patrons existents.
El coneixement resideix en connexions (nodes).
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
CONNECTIVISME
Implicacions pedagògiques del
MÀSTER EDUCACIÓ I TIC
ENSENYAR I APRENDRE EN LÍNIA
PAC2: Teories de l'aprenentatge i integració de les TIC
Integració de les TIC
en el model connnectivista
Entorn personal d'aprenentatge (PLE)
Xarxa personal d'aprenentatge (PLN)
m-learning
George Siemens
L'aprenentatge es basa en la diversitat d'opinions.
L'aprenentatge es pot produir fora de l'individu.
La possibilitat d'aprendre és més crítica que allò que se sap.
L'habilitat per connectar camps, idees i conceptes és fonamental per aprendre.
La presa de decisions és part de l'aprenentatge
Stephen Downes
L'educació no és només l'adquisició de nova informació i habilitats.
L'aprenentatge és una activitat social on el coneixement i les habilitats són demostrats, criticats o fusionats.
El valor d'una comunitat d'aprenentatge prové de la diversitat en la comunitat.
Cursos en línia, oberts i massius.
«Aquesta serà l'última generació en la qual l'educació sigui la pràctica de l'autoritat, i la primera en què esdevengui (...) un acte de llibertat.»
Estudiant agent.
Docent = facilitador
Interacció:
CONNECTIVISME
docent estudiant
estudiant estudiant
estudiant estudiant
Llenguatge de programació específic: LOGO
David P. Ausubel
L'aprenentatge significatiu: el coneixement s'incorpora al coneixement previ.
Aprenentatge per recepció.
(1918-2008)
Seymour Papert
Construccionisme.
Llenguatge de programació LOGO: primera tecnologia interactiva d'aprenentatge i de construcció del coneixement.
(1928)
PLE
PLN

BENITO, M. (2009). Desafíos pedagógicos de la escuela virtual. Las TIC y los nuevos paradigmas educativos. Telos, cuadernos de comunicación e innovación, 78.
DOWNES, S. (2008) El futuro del aprendizaje en línea: Diez Años Después [en línia] Scribd <http://www.scribd.com/doc/16527898/El-Futuro-del-Aprendizaje-en-Linea-Diez-anos-Despues> (Llicència: Creative Commons Attribution-Noncomercial-ShareAlike 1.0)
HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2).
JONASSEN, J. (2005). Processos d'aprenentatge mitjançant les TIC. Barcelona: UOC.
URBINA, S. (1999) Informática y teorías del aprendizaje. Píxel-Bit: Revista de mitjans i educació.
SIEMENS, G. (2004) Una teoría de aprendizaje para la era digital.
Mtnman79 , Platovterm1981 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Platovterm1981.jpg/450px-Platovterm1981.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Rex Turgano , Encarta Kids [imatge en línia] Flickr <http://farm4.staticflickr.com/3304/3527928530_023ba0743d_z.jpg?zz=1> (Llicència: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic)
John Norris, patientdata [imatge en línia] Flickr <http://farm3.staticflickr.com/2081/2283646355_3cbc17caa7_z.jpg?zz=1> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
Ted Nelson at Hypertext-03 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Ted_Nelson_at_Hypertext-03.jpg> (Llicència: Domini públic)
Skinner Teaching machine 01 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Skinner_teaching_machine_01.jpg/800px-Skinner_teaching_machine_01.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
CGA, CentroTIC [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/CentroTIC.png> (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Arkangel, El hombre del lápiz [imatge en línia] Flikr <http://farm2.staticflickr.com/1001/1476916508_d44cd4a332_o.jpg> (Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
Valiant Technology Ltd., Turtle draw [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Turtle_draw.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Shawn Kimball, Moodle logo [imatge en línia] Flickr < http://farm4.staticflickr.com/3257/2754830833_cf30327b02.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
Antonio González, edmodo-logo [imatge en línia] Flickr <http://farm7.staticflickr.com/6173/6180764133_b3e0d98f99.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic)
Vincent Mar., Model-ADDIE-blue [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Model-ADDIE-blue.png> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported)
Pixabay, Correo electrónico equipo internet hombre persona [imatge en línia] Pixabay <http://pixabay.com/es/correo-electr%C3%B3nico-equipo-internet-65927/> (Llicència: Domini públic)
Facebook Logo Mini [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Facebook_Logo_Mini.svg/500px-Facebook_Logo_Mini.svg.png> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported)
Ivan Pavlov nobel [imatge en línia] Wikimedia Commons http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Ivan_Pavlov_nobel.jpg> ()Llicència: Domini públic)
John Broadus Watson [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/ba/John_Broadus_Watson.JPG> (Llicència: Domini públic)
B.F. Skinner at Harvard circa 1950 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/B.F._Skinner_at_Harvard_circa_1950.jpg > (Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
Skinner Teaching machine 01 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/18/Skinner_teaching_machine_01.jpg/800px-Skinner_teaching_machine_01.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
IBM-3101 [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3c/IBM-3101.jpg> (Llicència: GNU Free Documentation License, Version 1.2)
Vincent Mar, Model-ADDIE [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/40/Model-ADDIE-blue.png> (Llicència: Creative Commons Attribution 3.0 Unported)
John M. Kennedy T., La rosa de Bloom [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/La_rosa_de_Bloom.png> (Llicència: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
Derek cxCollege of Education EEEE [imatge en línia] Flickr http://farm3.staticflickr.com/2560/3891988665_b1626e491c_z.jpg?zz=1> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
Néstor Alonso, Webquest [imatge en línia] Flickr <http://farm4.staticflickr.com/3068/2612268495_0f967fe166.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic)
Josie Frazier, Back in the old days [imatge en línia] Flickr <http://farm3.staticflickr.com/2020/2435774947_2f0ae66c09_z.jpg?zz=1> (Llicència: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic)
Wordshore, Stephen Downes [imatge en línia] Flickr <http://farm1.staticflickr.com/228/492552101_18544eca29_z.jpg?zz=1> (Llicència: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic)
Matt Hamm, Jump on the social media bandwagon [imatge en línia] Flickr <http://farm4.staticflickr.com/3285/2945559128_53078d246b.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic)
Zinglife [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/74/Zinglife_10%22_Android_Tablet.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
BASlate Android Tablets [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/BASlate_Android_Tablets.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
thomcochranet [imatge en línia] Flickr <http://www.flickr.com/photos/thomcochrane/416206133/> (Llicència: Creative Commons Atribución 2.0 Genérica).
cevw09, Virtual Congress Centre, Eduserv Island [imatge en línia] Flickr <http://www.flickr.com/photos/eduservfoundation/3204116074/> (Llicència: Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic).
NASA Goddard Photo and Video [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://www.flickr.com/photos/24662369@N07/5958585066> (Llicència: Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
Laptop-ebook [imatge en línia] Wikimedia Commons <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laptop-ebook.jpg> (Llicència: Creative Commons Attribution 2.5 Generic).
BIBLIOGRAFIA
IMATGES
Full transcript