Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Voedsel

No description
by

chloe oppong

on 10 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Voedsel

Voedsel
Landbouw
is een verzamelnaam voor het telen van natuurlijke producten

het bestaat uit:
akkerbouw
Het word verbouwd op een groot veld.
Er worden gewassen verbouwd zoals, tarwe, mais en katoen.
ze kunnen tegen een stootje
Veeteelt
De boeren houden vee zoals, koeien, schapen, varkens & kippen. voor melkproductie of vleesproductie
Bio-industrie
Het hoort bij veeteelt.
Boeren houden veel dieren in een kleine ruimte.

tuinbouw
op een klein veld
het telen van groente, bloemen, planten, bomen, bollen of zaden.
ze hebben veel verzorging nodig.
er wordt veel geld of arbeid gebruikt per gemaakt product
bosbouw
mensen laten bomen groeien voor houtkap
Als je landbouw tussen landen & gebieden vergelijkt, zie je dat er verschillen zijn. dat kan je verdelen in interne en externe zaken & commercieel en zelfvoorzienend landbouw.
Armoede
politieke conflicten (burgeroorlogen)
slecht bestuur (ze geven geld uit aan wapens & luxe paleizen)
gebrek aan investeringen in de landbouw. omdat de meeste boeren arm zijn, kunnen zij ook niet investeren om de opbrengsten te vergroten.
de landbouw richt zich in sommige landen op de export en niet op voedselproductie voor de eigen bevolking
landbouw
Landbouw
Interne zaken
Landbouw
Externe zaken
de laatste jaren stijgen de prijzen van voedsel. Dat komt omdat er minder voedsel op de wereld markt komt, terwijl de vraag toeneemt.
het aanbod van voedsel werd onder andere kleiner door de BIOBRANDSTOFFEN. (plantaardig of dierlijk materiaal die aardolie en aardgas kunnen vervangen.
Landbouw
Commerciële landbouw &
Zelf verzorgende landbouw
In rijke landen produceren de boeren voor de voorkoop. dat is commerciële landbouw. hun producten worden verkocht in eigen land of in het buitenland.
in ontwikkelingslanden zijn ook veel bedrijfjes waar de boeren vooral gewassen verbouwen of vee houden voor eigen gebruik: zelf verzorgende landbouw.
voedseltekort
natuurlijke oorzaken
voedseltekort
interne oorzaken
voedseltekort
Externe oorzaken
droogte
natuurrampen
vruchtbaarheid van de grond
teveel gebergte
te koud
armoede, gebrek aan investeringen in de landbouw.
politieke conflicten & slecht bestuur
vervuiling
snelle geboorte groei
de landbouw vooral voor export
stijgende voedsel prijzen
vraag naar biobrandstoffen
landbouw
dumping
landbouw subsidie/productiequota: boeren krijgen geld van de regering om zoveel mogelijk productie uit te voeren. daardoor ontstaat een overschot. Het overschot word gedumpt (goedkoop door verkopen) aan armere landen.
waardoor de lokale boeren hun eigen producten niet kunnen verkopen, door dumping & hoge invoerrechten gaan arme boeren failliet.
voedseltekort
honger aanpakken
menselijke & natuurlijke oorzaken
menselijke oorzaken
voedselproblemen zullen verminderen als de wereld handel eerlijker word: geen dumping of subsidies of protectionisme.
interne factoren als armoede, politieke conflicten etc. moeten aangepakt worden.
natuurlijke oorzaken
gewassen ontwikkelen door die van nature beter tegen droogte kunnen.
Voedseltekort
Hoe komt het dat er voedseltekort is? Je kunt het verdelen in natuurlijke, interne & externe oorzaken.
En
Hoe los je voedselproblemen op?
landbouw
overbevissing
bij overbevissing wordt er meer vis gevangen dan erbij komt. omdat te voorkomen heeft de EU een visquota opgesteld(het max. aantal vis dat gevangen mag worden).
het kweken van vis heet aquacultuur.
Als een visser naast vissen voor consumptie ook vis vangt die niet gebruikt wordt voor die consumptie heet het bijvangst. (de vis is te klein of er is geen vraag naar op de markt.
voedseltekort
sahellanden-natte&droge jaren
Er zijn gebieden waar jaren van genoeg regen afgewisseld worden met jaren van droogte. Dat gebeurt in de Sahel.
in de natte jaren wordt voldoende voedsel verbouwd & groeit de veestapel.
droge jaren
natte jaren
droogte(dieren sterven. het land brengt weinig op.
overstromingen
stormen
aardbevingen
vulkaanuitbarstingen
tsunami's
ongedierte die de oogst opeten
voedsel produceren
omdat bijna alle grond die geschikt is voor landbouw in gebruik is kunnen boeren kunnen akkers aanleggen in het tropisch regenwoud.
het gaat ten koste van het milieu.
Er is in grote gebieden op de wereld tekort aan (goed) water. daardoor kan er niet op kunstmatige wijze water toegevoegd worden aan gewassen, waardoor in grote delen van de wereld landbouw niet mogelijk is.
door verkeerd gebruik van de bodem zal de oppervlakte landbouwgrond door bodemerosie ook nog afnemen.

wat overblijft is een kale bodem waar geen planten meer op kunnen groeien.
bodemerosie: het verdwijnen van grond door water of wind
landbouwgrond, maakt plaats voor nieuwe steden, infrastructuur & bedrijven. (vooral in China & India omdat veel mensen naar het platteland verhuizen)
groene revolutie
genetische revolutie
Er worden verbeterde gewassen verbouwd, die zorgen voor een hogere opbrengst per hectare door onder andere gebruik van nieuwe zaden, kunstmest & bestrijdingsmiddelen.
Het verbeteren van gewassen door de erfelijke eigenschappen van planten en dieren te veranderen.
landbouw
Als meer landbouwgrond niet kan moeten de opbrengsten per hectare omhoog om meer voedsel te kunnen produceren dat kan met:
landbouwgrond tekort
omdat de olieprijs steeg vonden mensen bio-ethanol. dat maakt je uit suikerriet, mais of palmolie.
gemaakt door Jin
Full transcript