Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendomen översikt med uppgifter

Religion 1
by

Annie Lauricella

on 15 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendomen översikt med uppgifter

Religion 1 Bakgrund Kännetecken och uttryck Gudsuppfattning Identitet http://svenskbibel.se/ Texter Gemenskapen Monoteism Länkar Kristendomen Bakgrund
Riktningar
Kännetecken och uttryckssätt
Gudsuppfattning
Människosyn
Identitet
Samhället Samhället Riktningar Människosyn Fakta Uppgifter Leta reda på 5 likheter och 5 skillnader mellan kristendomen och judendomen. Jämför sedan dessa med hinduism och buddhism. Katolisismen Ortodoxa Protestantismen Uppgifter Vad kan du se för skillnad i riktningarna? Bön Högtider & Riter Symboler Uppgift Bibeln Gamla testamentet (GT) Nya testamentet (NT) Gamla förbundet med Gud Nya förbundet med Gud Jesus Urförsamlingens vittnesbörd om Jesus Guds son 27 böcker Talade om människors förhållande till varandra och Gud. Han talade också om Guds rike Fader Son Helig ande Treenigheten Apostlarna -> Sprida budskapet vidare
Evangelierna -> Jesu liv och gärningar
Brev till församlingarna -> instruktioner om levnadsregler till församlingar
Uppenbarelseboken -> Vad som ska komma Förmedlare mellan människa och Gud 2 miljader i världen Sprungen ur judendomen 154 500 kristna (av 7,9 miljoner invånare) i Israel december 2011 (2%) Använd kursboken och internet Centrum i Rom Kyrkans liv kretsar kring sju sakrament (heliga handlingar) Dop Bikt Nattvard Konfirmation Äktenskapet Prästvigning De sjukas smörjelse Sju sakrament Mysterier En skillnad till katolska kyrkan - konfirmation sker i samband med dopet Auktoriteter: Bibeln, traditioner och Påven Auktoriteter: Bibeln och traditioner Auktoritet: Bibeln Tre riktningar: Anglekanska, Reformerta, Lutherska Sakrament Dop Nattvard Gudstjänsten Kyrkan Kommunikation med Gud http://www.to-life.se/religioner.html religion.nu http://www.alltombibeln.se http://www.so-rummet.se/kategorier/religion/kristendomen Påsk: Firar att Jesus återuppstånd från det döda Pingst: andens utgjutande och församling bildas Jul: Jesu födelse Nattvarden: gemensam måltid Exempel på internetsida: http://www.textproduktion.se/Kristna%20symboler.html Guds avbild (1 mos 1:27) Har en egen fri vilja Fader Skapare En Gud? Uppgift Jämför gudsbilden med hinduismen, buddhismen och judendomen Jesus som förebild socioekonomisk bakgrund: social och ekonomisk status Är det ett folk med välbetalda arbeten? Är människorna fattiga? Vad tror du och varför? Etnicitet: en etniskt spridd grupp Möjligen etniskt svensk och kristen (beroende på kulturarv) Uppgift Även kön och sexualitet spelar in i vilken identitet som skapas i religionen. därför vill jag att du besvarar förljande frågor: 1. Beskriv kvinnans/Mannens roll (är det olika i olika riktningar?).

2. Beskriv synen på honosexualitet (är det olika i olika riktningar?)

3. Beskriv synen på sesualiteten innanför och utanför äktenskapet (är det olika i olika riktningar?) Uppgift Ge exempel på 8 värderingar och normer vi i vårt samhälle har som stämmer överrens med kristna normer och värderingar (använd bibeluppgiften som hjälp). Östlig kristendom: uppstod en splittring mellan katolisismen och den östra delen av romarriket http://www.ne.se/mysterium http://varldenshistoria.se/fraga-oss/vad-aer-skillnaden-mellan-protestanter-och-katoliker Protest mot katolska kyrkan på 1500-talet http://www.to-life.se/k_riktningar.htm När kristendomen var en förföljd religion i romarriket var man tvingad att skaffa sig ett lösenord för att kunna identifiera vänner och fiende. Symbolyserar Jesus på korset Vad innebär etnicitet? -> http://www.ne.se/sok?q=etnicitet Den religiösa identiteten Stämmer dem överrens med normer och värderingar i judendomen, hinduism och buddhism? bibeln.se http://varldenshistoria.se/fraga-oss/vad-aer-skillnaden-mellan-protestanter-och-katoliker ne.se
Full transcript