Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SLIDES PBS EKONOMI

PBS EKONOMI PENGGAL 3
by

Najwa Anuar

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SLIDES PBS EKONOMI

ANALISIS PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KERAJAAN PERSEKUTUAN MALAYSIA MENGIKUT SEKTOR PERKHIDMATAN SOSIAL DARI TAHUN 2000-2012

SAFIYYAH NAJWA BINTI SHAMSUL ANUAR
940901-XX-XXXX (SB2003/XXXX)

design by Dóri Sirály for Prezi
Latar Belakang
Kajian ini telah difokuskan kepada Perbelanjaan Kerajaan Persekutuan; Putrajaya. Perbelanjaan Kerajaan terbahagi kepada dua komponen; Perbelanjaan Mengurus dan Perbelanjaan Pembangunan dan kajian ini tertumpu kepada Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor Perkhidmatan Sosial Dari Tahun 2000-2012.

Perkhidmatan Sosial;
Sub-sektor Pendidikan dan Latihan
Sub-sektor Kesihatan
Sub-sektor Perumahan
Sub-sektor Lain-lain
Cadangan Untuk Mempertingkatkan Perkhidmatan Sektor Sosial
Sebagai sebuah negara yang masih membangun, Malaysia harus mengambil inisiatif bagi merealisasikan Wawasan 2020. Antaranya;

Mewujudkan sekolah dengan persekitaran etnik homogen dalam kalangan para pelajar.
Menawarkan perkhidmatan rawatan efektif dan efisien.
Mempercepatkan proses pemulihan projek terbengkalai.
Penyataan Masalah
Diperhatikan sedekad lalu, Kerajaan Persekutuan telah berusaha mengembangkan sektor perkhidmatan sosial demi memenuhi kehendak dan keperluan rakyat, sekaligus merangsangkan pertumbuhan ekonomi. Namun, usaha itu kurang berjaya dan peruntukkan modal untuk perbelanjaan pembangunan terpaksa dipotong.

Penyataan Masalah;
Perbelanjaan pembangunan di seluruh dunia semakin meningkat dari tahun ke tahun dalam semua sektor, Namun begitu, adakah pola perbelanjaan di Malaysia turut meningkat sekali?
Maka, kajian ini dijalankan untuk mengetahui sama ada sektor perkhidmatan sosial dapat meningkatkan aliran perbelanjaan pembangunan Malaysia dari tahun 2000-2012.
Objektif Kajian
Mengenalpasti Pola Perubahan Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan.
Mengkaji Arah Aliran Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan Mengikut Sektor Perkhidmatan Sosial Dari Tahun 2000-2012.

Kaedah Kajian
Pengumpulan Data
Teknik Pengalisaan Data
Rujukan Perpustakaan
Rujukan Laman Sesawang
Sub-Sektor Pendidikan dan Latihan
Pemberian bantuan One-off RM 120 (2002-2003)
Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP; 2004)
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (2006-2010)
Rancangan Malaysia Ke-8 (RMK-8)
Sub-Sektor Kesihatan
Pakej Strategi Baru
Rancangan Malaysia Ke-9 (RMK-9)
Rancangan Pembangunan 1 (RP 1)
Pelan Tindakan Kesihatan Warga Emas (2008-2012)
Sub-Sektor Perumahan
Sub-Sektor Lain-lain
Jumlah Perbelanjaan Pembangunan Perkhidmatan Sosial
Rancangan Malaysia Ke-10 (RMK-10)
Program Perumahan Rakyat (PPR) Bersepadu
Dasar Perumahan Negara (DRN)
Perumahan Rakyat Mampu Milik
Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER; 2009)
1Azam Niaga dan 1Azam Khidmat
Talent Corporation Malaysia Berhad (TelentCorp)
Skim Latihan 1Malaysia
Pola perbelanjaan perbelanjaan pembangunan dalam sektor perkhidmatan sosial dari tahun 2000-2012 tidak konsisten kerana pelaksanaan dasar seperti Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECER), Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Pakej Strategi Baru, RMK-8 dan RMK-9 dilaksanakan sebagai satu langkah ke hadapan bagi merealisasikan matlamat negara untuk menjadi sebuah negara industri maju acuan sendiri menjelang tahun 2020.
Rumusan
Melalui pengumpulan data, penyelidik telah mencapai dua objektif;
Menganalisis pola perubahan perbelanjaan pembangunan KP dalam sektor perkhidmatan sosial.
Mengkaji pola aliran perbelanjaan pembangunan KP dalam sektor perkhidmatan sosial.

Sektor pendidikan merupakan sub-sektor penerima peruntukkan dterbesar. Hal ini kerana dasar negara yang dilaksanakan untuk melahirkan modal insan yang berkemahiran dalam memacu negara ke arah Wawasan 2020.
Tindakan kerajaan yang prihatin dengan keperluan rakyat, khususnya perkauman orang Asli dan bantuan yang diberi telah menaikkan imej negara sebagai sebuah negara yang perhatian akan kebajikan rakyatnya.
Full transcript