Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spore op die maan (Koos du Plessis)

Graad 12 Poësie
by

Tiaan Lötter

on 21 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spore op die maan (Koos du Plessis)

Spore op die maan
(Koos du Plessis)

'n "
Groen liriek
" van Koos du Plessis: Spreker wil weggaan, want die mens besoedel en verwoes alles.

Verwys na 1969: Neil Amstrong en Buzz Aldrin het voetspore op die maan gelos. Die maan is ook besoedel deur toerusting wat daar gelos is.

Die ruimte lê ook vol rommel.

Uiterlike bou:
Musikaliteit:
Gedig is 'n Ballade
1
2
3
4
5
6
Strofes:
Rym:
aaabbb
ccdeffe
ghhhiii
jjkllk
mnnnooo
ppqrrqqq
Refreine: Herhalings - Beklemtoon die boodskap: dat die mens die hele aarde en ruimte besoedel.
Herhaling van klanke - Assonansie en alliterasie.
Rym en ritem.
1. Elke nuwe plan lê hopeloos verfrommel,
2. want iets sê: “Stomme drommel,
3. die ruimte lê vol Rommel”
4. en ek begin verstaan:
5. Daar is geen nuwe oord om heen te gaan,
6. want, kyk, daar lê reeds spore op die maan.

7. want die stad blom elke nag,
8. strooi sy saad en skemerdag
9. breek staalspruite deur die aardkors.
10. waar jy gaan.
11. rommelberge groei omheen
12. en daar’s swaelsuur in die reën –
13. en, kyk, daar lê reeds spore op die maan.

14. Waarheen sou ek gaan?
15. Ontvlug is onbegonne;
16. selfs droom is onbesonne,
17. want die wêreld is oorwonne
18. en ek begin verstaan:
19. Daar’s geen nuwe paaie om te baan;
20. Want, kyk, daar lê reeds spore op die maan.

21. Elke hektaar is verkoop,
22. elke opstal lê gesloop
23. en die wêreld wag verwese, in die waan
24. dat ‘n wonder sal gebeur
25. om sy rusperleërs te keer –
26. maar, kyk, daar lê reeds spore op die maan.

27. Vlug na berg of woud...
28. Meen jy dat daar geeneen is;
29. dat jy eindelik alleen is?
30. Ag, verspieders loer op Venus
31. en ek begin verstaan:
32. Daar is geen nuwe oord om heen te gaan,
33. Want, kyk, daar lê reeds spore op die maan.

34. Elke woord is retoriek,
35. elke droom is bloot plastiek
36. en atoom’s die idioom van wie verstaan.
37. Iewers moet 'n rusplek wees
38. vir die afgematte gees –
39. maar, kyk, daar lê reeds spore op die maan;
40. duisend donker spore op die maan.
41. Kyk, daar lê reeds spore op die maan.
Innerlike bou
Strofe 1
"Planne verfrommel"
Alle planne is al gemaak.
“stomme drommel”
Begin verstaan daar is geen plek om na te
gaan om dit te ontsnap nie.
"Spore op die maan"
Selfs nie in ruimte nie.
Innerlike bou
Strofe 2
Stad is 'n metafoor vir 'n blom.
Watter merke het mense op aarde gemaak?
Dag - Staalspruite (geboue)
Dag - Rommel
Hemel (sky)- Reën het swaelsuur
Ruimte (space)- “spore op die maan”
Innerlike bou
Strofe 3
"Waarheen sou ek gaan?"
"Vlug" = "Flight" / "Flee". Mens se dom droom.
Kan nie eens "droom" / hoop nie.
Geen nuwe paaie om te maak nie
Niks kan nog gedoen word nie.
Daar is nie plek nie / Alles is al gedoen.
Innerlike bou
Strofe 4
ONTWIKKELING
Grond is verkoop (ontwikkelaars)
Plaashuise gesloop – moes plek maak vir ontwikkeling
Daar is nie eers meer grond buite die stad nie.
Mense (“rusperleërs”) eet alles wat groen is. (Sluit aan by metafoor: stad 'n plant is)
Innerlike bou
Strofe 5
Vlug na berg of woud. (Terug na natuur)
... (ellips) - beklemtoon lang soektog
“meen jy dat daar geeneen is;”
Geen ander plek om heen te gaan nie.
Ons planeet is al wat ons het.
Innerlike bou
Strofe 6
"Woorde" is retoriek
Oor en oor gebruik en verloor betekenis.
Drome "plastiek" = vals drome.
Kern (atoom) = mense soek selfs op die kleinste vlak na nog.
"Reeds spore op die maan." word herhaal om te beklemtoon daar is nêrens om geen te gaan nie. (En vir musikaliteit)
Tema
: Die mens het die aarde en die ruimte besoedel.
Full transcript