Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prof. Dr. Zerrin Toprak, Karaman

No description
by

Yakup Ozkaya

on 24 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prof. Dr. Zerrin Toprak, Karaman

Sürdürülebilir Turizm ve Yapısal Değişim
2017 Yılı Turizm Sektörü Anahtar Kelimeleri
İnsan Güvenliği ve Turizm Sektöründe Olası Tehditler
Türkiye'de Turizm Sektöründe Risk Algısı
Türkiye'de Risk Performansının Turizm Performansı Üzerine Etkileri
Kilit paydaşların sorumlulukları
Değerlendirmeler

MANTIKSAL ÇERÇEVE
Turizmin ilk formları temelde "çevre kirliliğinin antropolojik kaynaklarını önleme (daha ziyade, turizm alanlarında kirliliği önleyen çevresel kaliteyi iyileştirme hedefleri oluşturmaya dayalı iken ",
günümüzde küresel ısınmanın/iklim değişikliğinin etkisini düşünerek, terörizm ve doğal afetler gibi stratejik çoklu çevresel risk analizlerinin yanı sıra her iki kaynak bütünlüğünde aynı anda kritik konuların da incelendiği bir araştırma alanı haline gelmiştir.

Turizmin Yeni Yapısı
Seine Nehri'nin taşması ve Louvre Müzesinin kapatılması (2 Haziran 2016), turizm güvenliği ve doğal afetlerde tarihi varlıkların korunması konularının incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır.

Ancak, bu günlerde bir terörist saldırı olasılığı da ortaya çıkmıştır.

15 Temmuz 2016'da Nice'de 84 kişi öldü ve bir dizi terörist saldırı, Avrupa'da bir ülkeden diğerine virüs gibi yayılmıştır. Çoğu olay, turist çeken kalabalık bölgelerde gerçekleşmiştir

Kalabalık bölgeler terörist saldırılar için iyi hedefler haline gelmiştir Bu nedenle, sürdürülebilir turizm için yeni güvenlik göstergelerini gözden geçirmenin önemli olduğu gerçeği üzerine çalışmalar yapmak zorunluluk haline gelmiştir.

Erişim :

http://dergipark.gov.tr/download/article-file/308945

Güvenli Turizm çalışmaları nasıl geliştirilmiştir?
Türkiye, farklı tipte turizm hareketleri için önemli potansiyele sahip çekici bir ülkedir. Ancak, giderek insan ve doğa kaynaklı afetler, iklim değişikliğine bağlı olarak doğa kaynaklı afetler önemli hale gelmektedir. Yine tüm ülkeler gibi, Türkiye’de bu tip tehditlere açıktır.

Turizmde kaliteyi sağlamak için emniyet ve güvenlik önemlidir.
Türkiye, satın alma gücü açısından yabancılar için "cazip" bir tatil ülkesi olmasına rağmen, terör olayları nedeniyle
KENDİNİ GÜVENDE HİSSETMEME GEREKÇESİ İLE
kırsal ve kentsel alanlarda
TURİZM HAREKETLİLİĞİ 2017 BEKLENEN DEĞERLERİNDEN GERİLEMİŞTİR
Turizm hareketliliğini, Türkiye genelinde olduğu gibi, İzmir için de şimdiden geleceğe
YÖNELİK
olumlu
DEĞERLENDİRMEK
istiyoruz.

TURİZMDE GERİLEME
2016 yılında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılına göre% -30.05 azalmış ve böylece 25 milyon 352 bin 213 kişiye gerilemiştir. 2016'te Rusya Federasyonu'ndan gelen turist sayısı gerilemiştir, 2014'da 4.479.049 kişi, 2016 yılında 866.256 kişiye düşmüştür.
[http://www.tursab.org.tr/dosya/15049aralik-2016_15049_5443998.pdf. Erişim: 3.03.2017]
gerekçe iki ülke arasındaki "siyasi kriz", olup, turizm hareketliliğinde politik kırılganlığa iyi bir örnektir.

2017 yılında gelen turist sayısı %14.5 arttı ancak harcamadılar...

GÜVENLİK NEDİR ?
Mevcut koşullara göre:
topluluk güvenliği,
Kamu güvenliği, siyasi güvenlik, siber güvenlik tehditleri, sağlık tehditleri, insan güvenliği tehditleri, çevre güvenliği, yasal koruma, e-güvenlik , vb. 
Bu konu, insan güvenliğinin genel teması içindeki temel unsurlarıyla incelenmektedir.

Güvenlik ile ilgili konular nelerdir?
Güvenlik kavramı, aniden veya yavaş meydana gelebilecek bir olgudur.

Ekonomik, siyasi ve doğaya bağlı nedenlerle ortaya çıkar ve
Gündelik hayatın akışını tehdit eder.

Güvenli Turizm
GZFT ANALİZİ


Güçlü Yanlar
Zayıf Yanlar
Fırsatlar
Tehditler
Turizm Kaynaklarının
Yüksek Potansiyeli
İdari ve Politik Elverişsizlik

Risk Farkındalığı
Sektörel Destek
Ciddi Güvenlik Kırılmaları
Şubat ve Mart 2017 Dokuz Eylül Üniversitesi Afet Yönetimi Bölümü Yüksek Lisans Programının ev sahipliğinde 2 Beyin Fırtınası Toplantısı gerçekleştirildi.

Konunun değerlendirilmesi, her iki toplantıda toplam 38 katılımcı tarafından gerçekleştirildi

23 Şubat'ta yapılan ilk toplantıda toplam 41 kişi - görüş birliği, 13 üniversite temsilcisi, 3 kamu görevlisi ve 8 sektör temsilcisinin katılımı gerçekleştirilmiştir.

9 Mart'ın ikinci toplantısında 9 üniversite temsilcisi, 3 kamu temsilcisi ve 5 sektör temsilcisi katıldı. Sektörel temsilcilerin talebi üzerine "Turizm ve Güvenlik" konulu bir çalıştay 5 Mayıs 2017 tarihinde SWİSS otel yönetimi mekansal desteğinde gerçekleştirilmiştir.
Sürdürülebilir Turizm
2. Sürdürülebilir Ulusal Güvenli Turizm Çalıştayı için

Ön Hazırlık Toplantısı 21 Kasım 2017 tarihinde yapılmış

Ulusal düzeyde planlanan Çalıştay hazırlıklarına konu özelinde katılımlarından fayda sağlanabilecek ilave ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara davet gönderme kararı alınmıştır.
 
Çalışmalarımızda sizi de aramızda görmekten şahsım ve arkadaşlarım adına memnuniyet duyacağımızı belirtmek isterim.

3. Durum Tespiti Toplantısı
Son zamanlarda, "sürdürülebilir güvenli turizm" demokratik ve gelişmiş olsun ya da olmasın çoğu ülkede sık görülen bir sorundur.
Güvenli turizme yönelik entegre stratejik eylem planları Türkiye'de geliştirilmemiştir.
Stratejik çevresel ve beşeri risk analizine bağlı olarak ve sosyal sorumluluklara katkıda bulunan eylem planlarının geliştirilmesi, bu konunun hedefi olarak en yüksek önceliğe sahiptir.
"Güvenli turizm için hangi stratejik model tipleri bilinmekte ve kullanılmaktadır?", "Gerçekten kullanılmakta mıdır?", "Turizm Yönetişimi ve yönetimi ne kadar işlevseldir ?" sorularının araştırılması için gerekli girdileri elde etmek önemlidir.
Değerlendirme 1
Sürdürülebilir güvenli turizm için sosyal-politik bilincin yanı sıra idari kapasiteyi arttıran ve bazı önemli sorunlara odaklanan stratejik taktiksel çalışmaların geliştirilmesi beklenmektedir.
Bu şekilde, olası risklerin yurtiçi ve yurtdışı turizm faaliyetlerine olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılabileceği öngörülmektedir.
  Üniversitelerin ve diğer kurum /kuruluşların toplumsal kurumsal sorumlulukları paydaş olarak nedir?
idari birimlerin nedir? uygun bir yasal düzenlemeye yardımcı olmakta mıdırlar?
yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri, yerel düzeyde dinamik ve gerekli rollere sahip midirler?
Bu yapılar ve roller ne kadar işlevselliğe hizmet etmektedirler? Bu konuda protokoller yapılabilirliği ne düzeydedir_
Stratejik planlarda geliştirilmiş durum tespiti ve eylem planlarına ne kadar yer verilmiştir. (Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planı )

Değerlendirme 2
Mayıs 2018
tarihinde
ULUSAL DÜZEYDE , ULUSLAR ARASI SORUNLAR VE ÖRNEKLERİ DİKKATE ALAN
“SÜRDÜRÜLEBİLİR GÜVENLİ TURİZM REHBERİ”
OLUŞTURMAK AMACIYLA YENİ BİR ÇALIŞTAY PLANLANMAKTADIR.

BUGÜNKÜ ÇALIŞMALAR, MAYIS 2018 ÇALIŞTAYINA YOL GÖSTERECEĞİ BEKLENMEKTEDİR.

GELİNEN DURUM
http://afetyonetimi.deu.edu.tr/

http://afetyonetimi.deu.edu.tr/index.php/guvenli-turizm-calistayi


İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

YABANCI ZİYARETÇİ- TURİST AZALMA PANİĞİ
GÜVENLİ TURİZM
Prof. Dr. Zerrin Toprak, Karaman
Dokuz Eylül Üniversitesi
zerrin.toprak@deu.edu.tr

*Güvenlik konusu iki temel değişmeyi içermektedir:
(i)
tesislerin güvenliği (turist) ve
(ii)
terörist saldırılar ve doğal afetler açısından ülkenin–bölgenin güvenliği.
Ayrıca, turizm sektörünün ulusal ve sınır ötesi etkilere açılımı ile oluşan
"sektörel güvenlik açığı"
da dikkate alınmalıdır. Turizm sektörü
"terör"
konusuna önem vermesine rağmen, hükümetin komşularıyla diplomatik dil ve iyi siyasi ve ekonomik ilişkilerin kurulmasını turizm sektöründeki gerilemeyi durduracağını da tahmin etmek gerekir.
Güvenlik konusunda iki temel unsur:
Full transcript