Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Minoritetsspråk i Sverige

No description
by

Julia Fredlund

on 13 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Minoritetsspråk i Sverige

Källavändning:
Judiska församlingen
http://www.judiskaforsamlingen.se/sv/G%C3%B6teborgsjudiskahistoria/tabid/146/Default.aspx
Minoritetsspråk i Sverige
Varför valde jag denna frågeställningen?
Det som intresserade mig mest
Tydliga riktilinjer på vad jag skulle ta reda på
Avgränsningar:
Fanns redan tydliga avgränsningar

Stort ämne med många olika språk

vilket ledde till yttligare avgränsningar
Disposition i min text:
Gick efter utredande text dispositionen:
Inledning
Presentera uppgiften & källor
Avhandling
Slutsats
Avslutning
Dispositionen för avhandlingen:
Min frågeställning:
"Var i Sverige talas minoritetsspråken?"
"Av vilka folkgrupper?"
"Varför är just de här språken officiella minoritetsspråk?"
Generellt om minoritetsspåk
Mer specifikt om jiddish och dess historia
Metod:

Hur sökte jag källor?
Hur valde jag källor?
Google
Avgränsningarna gjorde så att jag valde ut de mest intressanta och de mest givande för min text
Källanvändning:
Grundfakta:
Sveriges officiella minoritets språk (Språknämnden 2003)
Språkrådet
http://www.sprakradet.se/minoritetsspr%C3%A5k
Institutet för folk och språkminnen
http://www.sofi.se/1580
Populär historia
http://www.popularhistoria.se/artiklar/judehatet-kom-fore-judarna/
Inrikting jiddisch
Finska
Meänkieli
Samiska
Romani chib
Jiddisch
Kriterier för att bli ett minoritetsspråk:
Officiellt erkänt - ett språk
Historisk hävd i Sverige - Tre generationer
Vad betyder det att vara ett minoritetsspråk?
"Språken får rättigheter"
Får användas hos förvaltningsmyndigheterna och i domstolar
Rätt att få äldreomsorg samt förskoleverksamhet på sitt språk, helt eller delvis
Andledningen till varför minoritetsspråk har rättigheter:
”Alla ska ha rätt till språk: att utveckla och tillägna sig av svenska språket, att utveckla och bruka det egna modersmålet och nationella minoritetsspråket och att få möjlighet att lära sig främmande språk”
Resultat:
Jiddisch - håller på att dö ut
Senaste vågen anpassade sig till de svenska språket- kan inte föra vidare till de kommande generationer
Tidigare historia- judeförföljerserna, internationella påtryck osv.
Sverige värnar om allas lika rättigheter
-viktigt med mångfald
För att ett språk ska kunna överleva och utvecklas behövs språket användas i alla sammanhang i vardagen osv
Slutsats:
Sverige riskerar att bli ett homogent land om fler minoritetsspråk dör ut eftersom språken är så starkt kopplade till religion och kulturarv,
Eftersom språk är så starkt kopplat till religion och kulturarv:
Jiddish dör ut - Ur en kulturell aspekt- Vad händer med judendomen???
Utvärdering:
Givande ämne, både kunskapsmässigt och väldigt intressant
Började i god tid
Använde källorna helt fel
Valde bra och pålitliga källor
Bra/dåligt med uttredande text
Full transcript