Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mediakasvatus 25 op 2017-2018

(Oikealla olevasta neliöstä kokonäyttöön ja nuolinäppäimillä tai hiirellä eteenpäin.)
by

Heikki Kynäslahti

on 9 June 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mediakasvatus 25 op 2017-2018

Mediakasvatus 25 op
25 op
tarkoitettu kaikille
yliopiston opiskelijoille
Mediakasvatuksen perusteet, 1. periodi,
tai
TVT1, joista jälkimmäinen on kokonaan verkossa 1. periodissa suoritetettava kurssi ja siinä arvioidaan verkosta löytyvää koulutusta. 5 op
Opinnot 25 op
Johdatus viestintään ja mediaan, 2. periodi,
tai
Johdatus kasvatustieteisiin, 1 periodi. Kaikki ne opiskelijat, jotka eivät ole suorittaneet viestinnän opintoja, suorittavat Johdatus viestinnän ja mediaan -kurssin. 4 op
Verkko-opetus 3 op, 3. periodi
- kurssilla tarkastellaan verkkoa
erilaisten opetuksen tapojen
näkökulmista
Eristyisnäkökulma: Audiovisuaalinen mediasivistys, 1. periodi,
tai
TVT2, joista jälkimmäinen on kokonaan verkossa 2. periodissa suoritettava kurssi. 4 op
Taitokurssi 3 op
verkko-video, 1. periodi,
Projektiopinnot 3.-4. periodi 6 op
- opiskelija toteuttaa mediakasvatusta
koskevan projektin itse hankkimassaan
kohteessa (yritys, työpaikka, järjestö, koulu ...)
tarkastelee medikasvatusta kasvatustieteen, didaktiikan, median yhteiskunnallisen
merkityksen ja mediakulttuurin näkökulmista
- sekä tutkimusta että käytännön sovelluksia
monitieteinen
opiskelijaryhmä
TVT2 Tietoyhteiskunta, media ja verkkokulttuuri

Kurssin tavoitteena ja sisältönä on tarkastella yhteiskunnassa tapahtuvaa kehitystä ja eritellä sen haasteita kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen. Haasteita tarkastellaan median, yksilön ja yhteisöjen sekä paikallisuuden ja globaaliuden näkökulmista

Orientaatio viikko 44
Orientaatiotehtävä: tehtävässä annettuun julkaisuun tutustuminen ja esitettyihin kysymyksiin vastaaminen.

Tehtävä 1 - viikko 45 - 47
Tiimitehtävä koulukulttuurin muutosta kuvaaviin esimerkkeihin pohjautuen. Ohjaajat muodostavat tiimit.

Tehtävä 2 - viikko 48 - 49
Syventävän teeman valinta, tutkimusartikkeleiden (2kpl) valitseminen ja lukeminen sekä tutkimustiedon soveltaminen. Tämä tehtävä on yksilötyöskentelyä.

Tehtävä 3 - viikko 50
Toisten opiskelijoiden tuotoksiin tutustuminen ja niiden kommentointi sekä kokoavan arvioinnin kirjoittaminen oman tiimin työskentelystä.
Audiovisuaalinen mediasivistys:

I elokuvan ja av-median evolutionääris-fysiologinen viitekehys

II elokuva- ja mediahistoria: case moraalipaniikit

III Mediakasvatuksen 5 ydinkysymystä: Kuka tekijänä?

IV Miten elokuva toimii?

V Kuinka muut kokevat elokuvan?

VI Mitä viestejä välitetään?

VII Mihin viesteillä pyritään?

Projektiopinnot voi suorittaa myös Mediapolkuna
http://blogs.helsinki.fi/mediapolku/
- opiskelijat opettavat koulujen oppilasagentteja, jotka puolestaan opettavat omissa kouluissaan sekä muita
oppilaita että opettajia
alkaa lukuvuoden alussa ja päättyy toukokuun
puolivälissä
opettajat:
Heikki Kynäslahti
Sara Sintonen
Harri Kilpi
Verkkokurssiopettajia
eri yliopistoista
osa opinnoista valtakunnallisia
verkkokursseja - opiskelijoita eri
yliopistoista
Tutkintovaatimukset
Full transcript