Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Bijeenkomst 1 jonge kind, Augustinusschool

6 november 2017
by

Onderwijs Maak Je Samen

on 19 June 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Bijeenkomst 1 jonge kind, Augustinusschool

wat observeren we...?
opmerken
bewustworden
verkennen
onderzoeken
eigen maken
begrijpen
toepassen
leercyclus

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
Niveaus van leren...
Leerplankader voor het jonge kind
Tussendoelen SLO
van inhouden -> doelen -> naar activiteiten
Wat zijn je gegevens?
THEMAPLANNING
Thema-groeps-plan
Jaarplanning doelen
voorbeeld
voorbeelden
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
O
pbrengst
G
ericht
W
erken

'Kleuter zijn is een ontwikkelingsfase, geen leeftijdsaanduiding'
THEMAPLANNING
JAARPLANNING
GROEPSOVERZICHT
is basisaanbod
GROEPSPLAN
Van doel naar activiteit
Hoe doen we dat...?
PROGRAMMA
een beredeneerd aanbod voor het jonge kind
evalueren
Terugblik en evaluatie
inhouden
-
doelen
-
activiteiten
leerlingvolgsysteem
voorwaarden
vragen
https://www.leraar24.nl/kleuters-spelen-in-hoeken/
Hoe zien we de niveaus terug in ons thema-aanbod?
inhoud: ordenen en tellen
Verdieping Jonge Kind
Thema-groeps-plan
drie-stappen-plan
1. doelen bepalen
2. aanbod bepalen
3. differentiatie aanbrengen
keuze maken
- Leerlijnen
- groepsoverzicht
- thema
passend bij doel en thema
(niveaus van leren)
- kring
- hoeken
- activiteiten werkles
- materialen
- buitenspel


- thema
welke leerlingen
hebben bij welk
onderdeel meer
ondersteuning
of uitdaging
nodig?
Stap 1: Hoe kiezen en beschrijven we passende doelen en inhouden?
1. Leerlijnen (Rekenen) / groepsoverzicht
2. domeinen bepalen / doelen beschrijven
- doelen (focus voor de grote groep)
- namen van leerlingen
3. Terug in de groep
- welke inhouden hebben we gekozen
- elkaar bevragen
Uitwerken van activiteiten
Stap 2: Welk aanbod (activiteiten en materialen) kunnen we bij deze doelen bedenken?
Niveaus van leren - differentiatiemogelijkheden
Eigenschappen van materialen

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
- kringactiviteiten
- hoeken
- activiteiten werkles
- ontwikkelingsmaterialen
- buitenspel
- liedjes, (prenten)boeken, materialen...

Per groep:
overzicht bekijken en leerlingen koppelen
Stap 3: Welke leerlingen hebben meer ondersteuning of uitdaging nodig?
Niveaus van leren - differentiatiemogelijkheden
Eigenschappen van materialen

handelen vanuit concrete werkelijkheid

handelen in de verkleinde werkelijkheid

handelen met concrete abstracties

werken met concrete afbeeldingen

werken met abstracte afbeeldingen
aantekeningen maken op basis van:
- doelen
- niveaus van leren
- behoeften
- aanpassingen

Opdracht
In tweetallen:

- neem een prentenboek (volgend thema).

- bereid het verhaal voor door diverse vragen te bedenken bij het verhaal. (verschillende niveaus).

- schrijf de vragen op geeltjes en plak ze in het prentenboek.

- UitwisselenIn de kring (differentiatie)
Kansen grijpen
“Kun je nu ook een auto maken die niet alleen kan rijden, maar die ook kan vliegen?”
“Wat heb je daar voor nodig?”
“Kun je met zo’n auto ook gewoon op straat rijden?”

“Zo, dat wordt een mooie auto.”
“Hoeveel mensen kunnen er in de auto?”


Kansen grijpen: lego-auto

“Je toren valt iedere keer om, omdat hij te wankel is. Kun je hem niet stabieler maken, zodat hij niet meer omvalt? Hoe zou je dat kunnen doen?”
“Is een toren van 6 blokken altijd hoger dan een toren van 5 blokken?”

“Dat is een hoge toren zeg!”
“Ga je hem nog hoger maken?”
“Welke toren is het hoogst?”

“Welke dieren horen bij elkaar? Kun jij de dieren sorteren, "Kun jij de dieren die bij elkaar horen bij elkaar zetten?”
“Kun je ze ook op een andere manier sorteren?”

“Zo, dat zijn veel dieren. En dat is de …?”
“Hoe noem je die ook weer?”
“Wat doen de dieren?”

Kansen grijpen: dieren

Kansen grijpen: toren bouwen

www.talentenkracht.nl
Schooljaar 2017-2018
Waar gaan we mee aan de slag?
KLASBEZOEKEN
Terugblik op klasbezoeken
Cyclus OpbrengstGericht Werken

Dieper leren
Differentiatie in de grote & kleine groep
Terugblik en vooruitblik

bevindingen
Pedagogisch klimaat
Verbale ondersteunig
Handelingen verwoorden
Vragen stellen - interactie
Differentiatie binnen kringmomenten
Verbinding tussen leerervaringen
Van lessen naar leerervaringen
Hoeken (inrichting)
Themaplanning (KIJK-SLO)
SPELEND LEREN
SLO doelen
Met je leeromgeving aandacht besteden aan:
- Samenwerking
- Zelfstandigheid
- Differentiatie
Leeromgeving en differentiatie
http://www.leraar24.nl/video/2402
Leeromgeving en zelfstandigheid
Welke structuren zie je in
de groep?
Leeromgeving en samenwerking
G
elijke deelname
I
ndividuele verantwoordelijkheid
P
ositieve wederzijdse afhankelijkheid
S
imultane actie
Leeromgeving
Rekenen met kleuters - belang van spelend leren
alles in het teken van begripsvorming
...ook bij ontluikende- en beginnende geletterdheid
dieper leren
Actief leren, actief spelen
Hoe?
Wanneer?
Rol?
OpbrengstGericht Werken vanuit spel
een kind speelt niet om zich te ontwikkelen, maar het ontwikkelt door te spelen.
een beredeneerd aanbod door
handelingsgericht te observeren

Full transcript