Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Energi - varmeenergi og solenergi for framtiden

No description
by

Jorid Raanes

on 16 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Energi - varmeenergi og solenergi for framtiden

Energi - varmeenergi og solenergi for framtiden
gjøre forsøk med solceller og solfangere og gjøre rede for hovedtrekkene i virkemåten
gjøre rede for hvordan varmepumper virker, og hvilke sammmenhenger varmepumper brukes
gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

Mål for opplæringen er at du skal kunne:
Solfangere
Solceller
Varmepumper
Biomasse
Energibruk i dagliglivet
Energiloven
Sentrale begrep og forklaringer
Energi er det som får noe til å skje.

Energi måles i

-Joule, J


Kan også måles i

-Kilokalori, 1kcal=4,2 kJ

-kilowattimer, 1kWh=3,6 MJ

-wattsekund, 1Ws=1J
Energi kan ikke oppstå fra ingenting. Det er alltid en kilde til energien som blir overført

De fleste energikjeder starter i sola og ender i omgivelsene
energikilde
energimottaker
energioverføring
Energioverføring
Varme:
er energi som overføres fra et sted til et annet pga temperaturforskjell
Effekt:
mål for hvor raskt energien blir overført
Arbeid:
er energioverføring som følge av krefter som virker på en gjenstand som beveger seg
Bevegelsesenergi og stillingsenergi
All energi finnes i disse to formene

Bevegelsesenergi
kalles også
kinetisk energi
Alt som beveger seg har bevegelsesenergi

Stillingsenergi
kalles
potensiell energi
All energi som kommer av at noe har en bestemt stilling eller posisjon er stillingsenergi
Stillingsenergi lagres mye bedre enn bevegelsesenergi. (fjær, vann i demning, vedkubbe)
Energi kan verken oppstå eller forsvinne, bare overføres fra en energiform til en annen.
Høyverdige energiformer
kan enkelt overføres til nyttige energiformer (eks. bevegelsesenergi, stillingsenergi, elektrisk energi og kjemisk energi)

Lavverdige energiformer
overføres ikke så lett til nyttige energiformer (eks kjerneenergi, lydenergi, og indre energi)
Temperatur
Temperaturen
til en gjenstand sier noe om hvor mye atomene eller molekylene beveger seg (summen av stillingsenergien og bevegelsesenergien til partiklene)

Jo mer partiklene beveger seg desto høyere blir temperaturen

Celsiusskalaen, måles i grader celsius, °C, der 0°C er vannets frysepunkt og 100°C er vannets kokepunkt (ved 1 atm. trykk)

Kelvinskalaen, måles i kelvin, K, og starter i det absolutte nullpunkt (-273,15°C) og har bare plussgrader. I det absolutte nullpunkt er ingen partikler i bevegelse.
Smelting og fordamping krever energi.

Energien går med til å bryte bindingene mellom molekylene når stoffet går fra fast stoff og til væske, eller fra væske og til gass.

All energien blir brukt til dette, og ikke til å øke bevegelsesenergien til molekylene
Fordamping og kondensering er to motsatte prosesser.

Fordamping krever energi, og kondensering avgir energi

Den energien som et stoff tar opp når det fordamper, gir det fra seg igjen når det kondenserer
Virkningsgrad
(effekt målt i W, energi i Joule og tid i sekunder)
Virkningsgraden for en energioverføring er forholdet mellom den nyttige energien vi henter ut og den energien vi tilfører
Utnytter strålingsenergien fra sola.
Monteres på hus, brukes til å varme opp rommene, og til å levere varmt vann i springen.
I land nært ekvator kan solfangere dekke dette energibehovet
I Norge er det for lite lys i vinterhalvåret, energibehovet er størst når antall soltimer er minst, derfor må andre energikilder brukes i tillegg
Det trengs minst 1 m2 solfanger per person som bor i huset, for å få nok varmtvann i springen
Bruk av solfanger er miljøvennlig, ingen utslipp eller bruk av fossile energikilder
oppgave s 143
4.20
4.21
4.23
4.24
4.27
Ved hjelp av elektrisk energi kan varmepumpa overføre indre energi fra omgivelser med lav temperatur til rom innendørs med høy temperatur
Energien som varmepumpa bruker er mindre enn energien som leveres. (vi får tilbake med enn vi bruker)

Kjølemiddelet/kjølevæska har lavt kokepunkt og koker ved typiske utetemperaturer
Hva er fordelen med varmepumper?
Du henter energien i nærheten i stedenfor å frakte olje, elektrisk energi eller biobrensel fram til huset
Du sparer miljøet for CO2-utslipp
fornybar energikilde
varmefaktor på ca 3 (bruker 1 kWh- avgir 3 kW)
"lavere" strømregninger
Solcellene er laget av to plater silisium som er litt forskjellige
på den ene platen er noen av silisiumatomene byttet ut med boratomer
på den andre platen er noen av silisiumatomene byttet ut med fosforatomer
energien i sollyset river løs elektroner fra platen som må gå gjennom ledningen for å komme tilbake igjen

Solceller overfører solenergi direkte til elektrisk energi
består av energirike organiske forbindelser i plante- og dyremateriale
fornybar energikilde så lenge vi ikke driver rovdrift på ressursene
fører ikke til økt energiutslipp av drivhusgassen karbondioksid
ved
rester fra skogbruk
halm
husdyrmøkk
energivekster fra landbruket
organisk materiale fra kommunalt avfall
kloakkslam
Biomasse
Flis og bark som er bearbeidet til pellets, briketter eller trepulver og brukes til oppvarming

Biogass
Metangass fra søppelplasser kan samles opp og brukes til oppvarming av boliger eller i spesialbygde biler, busser eller lastebiler

Biodrivstoff
Etanol, metanol og biodiesel kan brukes som energikilde i forbrenningsmotorer i spesialbygde biler, busser eller lastebiler
Full transcript