Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN SÜRAT KARGO REKLAMININ R.BARTHES’A G

No description
by

turker sandıkcı

on 29 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN SÜRAT KARGO REKLAMININ R.BARTHES’A G

GÖSTERGEBİLİMSEL AÇIDAN SÜRAT KARGO REKLAMININ R.BARTHES’A GÖRE ÇÖZÜMLEMESİ
Roland Barthes ve Göstergebilim
-Göstergebilimin kurucu isimlerinden birisi olan Roland Barthes (12 Kasım 1915, Cherbourg - 25 Mart 1980, Paris), Fransız felsefeci, göstergebilimci, edebiyat eleştirmeni, edebiyat ve toplum teorisyenidir.

-Barthes bir kitle kültürü incelemesi olan Mitolojiler (1957) adlı çalışmasında margarin, deterjan, oyuncak gibi gösterme sistemlerini tartışır ve kitle kültürünün bu ürünlerinin işlevini "modern kapitalist toplumun gerçek doğasını 'mistifiye etmek' olarak görmektedir. Mitolojiler kitabında Barthes, "yeme, giyinme, tatile gitme, güreş etme gibi ayinlerin işaret sistemlerinin 'mit' olarak adlandırdığı başka bir anlamlandırma sistemi (yani başka bir dil) tarafından yönlendirildiğini bulur".Barthes'a göre basit bir gösterge veya temsil biçimi çok defa birden çok sayıda anlam içerir.

-Roland Barthes’a göre ‘Gösterge, kendisi o şey olmadığı halde, o şeyi çağrıştırarak iletişimde bulunan araçtır. Göstergenin biçim ve içerikten oluşan ikili bir yapısı bulunmaktadır; ‘gösteren’ biçim, ‘gösterilen’ ise içeriğin karşılığıdır.’
-Barthes’ın kuramının merkezinde anlamlandırmanın iki düzeyi bulunmaktadır; düzanlam ve yananlam. Düzanlam, anlamlandırmanın birinci düzeyi olup, bir göstergenin ilk anlamını dile getirir ve gösterilenin nesnel olarak olduğu gibi, sürekli ve yansız kavranmasıyla oluşur. Bu düzey, göstergenin göstereni ve gösterileni arasındaki ilişkiyi ve göstergenin dışsal gerçeklikteki göndergesiyle ilişkisini betimler. En yalın biçimiyle herhangi bir birim, ilk anlamının (düzanlam) dışında, bağlama ve ilişkilere göre başka ve yeni anlamlar (yananlam) da içermektedir. R.Barthes’a göre yananlamdaki en önemli etmen, ilk düzeydeki gösterendir. İlk düzey göstereni yananlamın göstergesidir. Düzanlamsal işaretin tümü, yananlam sistemi tarafından gösteren olarak kullanılır. Yananlam genellikle bir görüntüsel boyuta sahip olsa da büyük ölçüde nedensizdir, bir kültüre özgüdür.

-Barthes yananlam ve düzanlam arasındaki farklılığı fotoğrafçılıkla ilgili şu örnekle açıklamaktadır; Düzanlam, fotoğraf makinesinin doğrultulduğu nesnenin film üzerinde mekanik bir yeniden üretimidir. Yananlam ise bu sürecin insani boyutudur: çerçeve içine neyin dahil edileceğinin, odağın, ışığın, kamera açısının, film kalitesinin ve benzerlerinin seçimidir. Düzanlam “neyin” fotoğraflandığıdır; yananlam ise “nasıl” fotoğraflandırıldığıdır.
-Sürat Kargo Reklam Filmi Çözümlemesi-
-Reklamın başlangıç sahnesinde gördüğümüz üzere bir evin bahçesinde yaşlı bir kadın bahçede bulunan sürat kargo elemanının tarafında yer alan; yapay kuşlar nazar boncuğu ve her iki yanda bulunan çiçekler sokakta yer alan bir minübüs bütün bu göstergelere düzanlamda baktığımızda yine bir kargo elamanı, yaşlı bir kadın, bir evin bahçesi ve bahçede yer alan nazar boncuğu, kuş figürleri daha ilerde yer alan bir minübüs bize düzanlamda yine gösterenin kendisi olduğunu söyleyebildiğimiz göstergelerdir. Yananlam düzeyinde incelediğimizde Türk kültürüne uygun anlamda işlenmiş bir evin bahçesinde yer alan yaşlı kadın sadece bir yaşlı kadın değildir. Burada yaşlı kadın Türk ailesinin şefkat dolu, sevecen, ayrım yapmayan, evlatlarına kıyamayan annesi/ninesidir. Arkada yer alan minübüs sürat kargonun paketlerini taşıdığı ve zamanında alıcılara ulaştırdığı bir araçtır. Sürat kargo elemanın yanındaki taşlarda duran kuşlar(Güvercin) getirilen haberin, nazar boncuğu ise Türk aile kültüründe var olan kem gözlerden, kötülüklerden koruduğuna inanılan bir simgedir.
-“Barthes’ın ünlü örneğinde Fransız bayrağını selamlayan bir zenci askeri gösteren bir magazin kapağı vardır. Bu fotoğrafın bir düzanlamı var, “işte Fransız bayrağını selamlayan zenci bir asker”, fakat bu anlamın ardında asıl amaçlanan anlam gizlidir: Sömürgeci milliyetçilikle militarizm karışımından kaynaklanan yananlamı. Der ki –Cezayir bağımsızlık savaşı sırasında- sömürgecilik doğru olmalı: Bunu ölümüne korumaya çalışan zenciler de var.

-Göstergebilimsel çalışmaların önemli bir ismi olarak Roland Barhes “ Tözü ve sınırları ne olursa olsun, göstergebilimin konusu her türlü göstergeler dizgesidir der ve şöyle devam eder: Görüntüler, el kol baş hareketleri, ezgili sesler, nesneler ve törenlerde, protokollerde ya da gösterilerde görülen bu tözlerin karmaşaları diller oluşturmasalar da, onlar en azından anlamlı dizgeleri oluştururlar.”
Bu sahnede yaşlı teyzenin elinde paketler mevcut buradaki paketlerinde sürat kargo paketi olduğu görülmektedir. Yaşlı teyze paketlerde küçük olanı Kenan Sofoğlu’na büyük olan paketi ise sürat kargo elemanına vermektedir.Yananlamıyla değerlendirdiğimizde paketlerin zaten sürat kargo paketiyle gönderilmesi yaşlı teyzenin zaten paketlerini sürat kargoyla gönderdiği, sürat kargoya bu anlamda güvendiği ortaya çıkmaktadır ki zaten paketleri verme tercihinde de büyük olan paketi yine işin eli olduğuna inandığı sürat kargo elemanına teslim etmekte olduğunu görmekteyiz.
-Reklamın bu sahnesinde sürat kargo elemanının Kenan Sofoğlu’nun kargoyu ‘bugünse ben götüreyim’ demesinden sonra bakışı karşımıza çıkmaktadır. yananlamıyla değerlendirdiğimizde Kenan Sofoğlu’nun sözünden sonra ona dönüp hafif bir tebessümle beraber burun üstü yapmış olduğu bu bakışı bu bizim işimiz bunu sen yapamazsın dercesine bir anlam çıktığını göstermektedir.ujuuu
-Bu sahnede ise yaşlı teyzenin paketleri teslim etmesinden sonra Kenan Sofoğlu’nun gittiği yöne baktığı görülmektedir., yananlamıyla değerlendirdiğimizde bakışlarının kafası yukarda hafif sitemkar olduğu, ah sen bu işi beceremeyeceksin hadi hayırlısı der gibi olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.


-Bu sahnede gördüğümüz üzere gideceği sokağı(Gül Sok.) bulamamış Kenan Sofoğlu bir simitçinin yanında durarak soru sormaktadır.Yananlamıyla değerlendirdiğimizde Türk kültüründe var olan sokak simitçilerinin civardaki adreslerin onlara sorulması savı ve bu simitçilerin bir nevi bulundukları yerdeki adresleri gün içerisinde çeşitli kere tekrar etmesi gerçeğini ortaya koymaktadır.
-Bu sahnede Kenan Sofoğlu gül sokağı aramaktadır.Yananlamıyla ele aldığımızda bütün sokak isimlerinin belirli çiçek isimlerinden oluşması sadece sokak isimleri olmanın dışında genel olarak çiçeklerin; güzelliğe, saflığa, temizliğe, sevgiye ve ilahi aşka yorumlanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.


-Bu sahnede gördüğümüz üzere Kenan Sofoğlu sokağı bulduğunda sürat kargo elemanı onu beklemektedir. Kenan Sofoğlu sürat kargo elemanının yanına giderek elindeki paketi sürat kargo elemanına vermektedir.Yananlamıyla değerlendirdiğimizde paket sadece bir paket olmaktan ziyade aynı zamanda sürat kargonun kendi paketidir. Bu bağlamda işin ehli olan sürat kargo başarısızlıkla sonuçlanmış bir paket gönderimini Kenan Sofoğlu’ndan teslim alarak bu işi yalnızca kendinin yapabileceğini, hızlı olmanın tek başına yeterli olmadığını bunun yanında bilginin de olması gerektiğini belirtirken bu teslimatı kendi eliyle ondan alarak üstünlüğünü kabul ettirmektedir. Aynı zamanda da diğer açıdan değerlendirdiğimizde Kenan Sofoğlu’nun yenilgiyi kabul edilişinin bir resmi olduğunu da göstermektedir.
-Reklamın sonunda yer alan mavi ve kırmızı rengin uçuşarak üst üste geldiği anı gösteren sahne kargonun logosunu oluşturmasının yansıra aynı zamanda Türkiye’nin her yerine ulaşımın sağlanabildiğini, kırmızı ve mavi renk de markanın hem iddialı oluşunu hem de güvenilir olduğunu göstermektedir.
-Reklamın son sahnesinde ise arka fon tamamen beyaz tutularak saflığın, temizliğin ve dürüstlüğün sürat kargo yazısıyla bütünleşmesi markanın; güvenilir, dürüst aynı zamanda da iddialı olduğunu sloganıyla beraber vermektedir.
TEŞEKKÜRLER....
Full transcript