Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pirkanmaan vientiteollisuusyritysten osaamiskartoitusten tuloksia 2014 / 22.4.2015

No description
by

Terhi Puntila

on 19 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pirkanmaan vientiteollisuusyritysten osaamiskartoitusten tuloksia 2014 / 22.4.2015

Kone- ja metalli
Prosessiteollisuus
Sähkö- ja automaatio
Pirkanmaan vientiteollisuusyritysten osaamiskartoitusten tuloksia 2014
Terhi Puntila
Tampereen seudun ammattiopisto

Työturvallisuus
Piirustukset/-kaaviot
-> lukutaito ja tulkinta
Kielitaito
Sisäinen yrittäjyys
Asiakaspalvelu
Hydrauliikka osaaminen
Tietojärjestelmien osaaminen
Johtamis/laatujärjestelmien tunteminen
Automaatio- tekniikan tunteminen
Asenne
Itseohjautuvuus
Halu oppia
Ammattiylpeys
Joustavuus
Ongelmanratkaisukyky
Motivaatio
Laatuvastuu
Metallin perustaitojen hallinta

mm. hitsaus, koneistus, koneasennus
Tuotanto- kokonaisuuden hallinta
Mukana osaamiskartoituksessa olivat seuraavat yritykset:
AGCO Power Oy, Amerplast Oy, Asoma Oy, ATA Gears Oy, Bronto Skylift Oy Ab, Componenta Oy, DS Smith Packaging Finland Oy, Dynaset Oy, Fastems Oy Ab, Gardner Denver Oy, Insta Automation Oy, Javasko Oy, JTA-Connection Oy, Kemira Oyj, Kiilto Oy, Metsä Board Tako, Metso Minerals Oy, Nokian Renkaat Oyj, Oy Meclift Ltd, Plastiroll Oy, Solenis Finland Oy, UPM Raflatac Oy, Valio Oy, Valmet Fabrics Oy, Valmet Power Oy (25 kpl)
Ammatteja mm.
Ajoneuvojen sähköasentaja
Automaatioasentaja
Cnc-koneenkäyttäjä
Hitsaaja
Hydrauliikka-asentaja
Kokoonpanija
Koneasentajat ja -korjaajat
Koneistaja/asentaja
Kunnossapitotyöntekijä
Laitosasentaja
Levyseppähitsaaja
Mekatroniikka-asentaja
Moottoriasentaja ja -korjaaja
Muovikoneenhoitaja
Paperinjalostuskoneenhoitaja
Prosessityöntekijät
Sähkö- ja automaatioasentaja
Tuotantotyöntekijä
Innovatiivisuus
Tiimityöskentelytaito
Alan perustaitojen hallinta
Prosessiteollisuuden perusosaaminen
yksikköprosessit
kokonaisprosessi
kemia
fysiikka
matematiikka
Sähkö- ja automaatioala perusosaaminen
Sähkötekniikan perusteet
Sähköasennustekniikka
Automaatiojärjestelmien toiminnan ymmärrys ja tuntemus
prosessiturvallisuus
koneturvallisuus
sähköturvallisuus
sähkötyöturvallisuus
Osaamiskartoitus toteutettiin Viete (vientiteollisuuden tarpeita vastaavan ammatillisen koulutuksen kehittäminen) -projektissa vuoden 2014 aikana
Yrityksen edustajaa esim. tuotantopäällikkölle tehtiin 1-2h haastatelu. Haastattelussa kysyttiin tyypillisesti seuraavia kysymyksiä:

Mitä osaamista yrityksessänne ammattilaisilta edellytetään tällä hetkellä?
Mitkä osaamisalueet yrityksessänne tulevaisuudessa korostuu?
Mitä osaamista henkilöstöllänne pitäisi olla nykyisen osaamisen lisäksi?
Oletteko palkkaamassa yritykseenne henkilöstöä?
Osallistuisiko joku henkilöstöstänne tutkintoon johtavaan koulutukseen? Mihin tutkintoon?
Mitä alihankintapalvelua tai tilapäistyövoimaa on ollut alueeltamme vaikea hankkia?
Oletteko halukas tarjoamaan työssäoppimispaikkaa opiskelijoille?

C&Q Education –osaamiskartoitus -toteutus:
Sähköpiirustukset
Työpiirustukset
Prosessikaaviot
Sisäinen
Ulkoinen
Alan erityisosaaaminen
Hygieniatietous
Flexo-painotekniikan osaaminen
Käynnissä- ja kunnossapito osaaminen
Kappaletavara
Prosessi
Poimintoja haastattelukysymyksistä
Tulevaisuuden osaamistarpeet
Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen
Oma-aloitteisuus, itseohjautuvuus
Laatuvastuu, työn laadunhallinta, laatuajattelu, -tietoisuus
Oppimishalukkuus
Moniosaaja, työn monialainen hallinta
Robotiikkatekniikkaan liittyvä osaaminen
Automaatiotekniikan perustaidot

Rekrytointitarve
Osaamistarpeet
Työturvallisuusosaaminen, työturvallisuusmääräysten ja -ohjeiden hallinta
Hydrauliikkatekniikan tuntemus, tietous
Kielitaito, työn kannalta riittävä vieraan kielen osaaminen
Hitsaustaidot, hitsaustekniikan hallinta
Koneenasennuksen perustekniikat, -taidot, mekaniikka-asennus
Yksikköprosessien hoito, prosessien käynnissäpito ja ennakkohuolto
Tiimityöskentelytaidot

Työssäppijoiden osaamistarpeet
Motivaatio, aktiivisuus, myönteinen asenne omaan työhön
Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin toimiminen työelämän pelisääntöjen mukaan
Oppimishalukkuus
Oma-aloitteisuus, itsenäinen ote työhön
Työturvallisuusosaaminen
Työaikojen noudattaminen
Työkalujen käyttötaidot
Vastavalmistuneiden osaamispuutteita
Motivaatio, aktiivisuus, myönteinen asenne omaan työhön
Työaikojen noudattaminen
Sitoutuminen työelämän toimintatapoihin, toimiminen työelämän pelisääntöjen mukaan
Robotiikkatekniikkaan liittyvä osaaminen
Ihmissuhdetaidot, sosiaaliset taidot

Rekrytointitarve vuoden sisään: 133 henkilöä
Osaamiskartoituksen alat
Logiikka osaaminen
Ohjelmointitaidot
Miten oppilaitos vastaa näihin osaamisaloihin?
Työturvallisuus
työturvallisuuskortti
turvalliset työvälineet
Turvallinen työskentely
Turvallisuuskävelyyn myös opiskelijat mukaan
Piirustukset/-kaaviot -> lukutaito ja tulkinta
Konepiirustus
työpiirustukset
Kielitaito
Enemmän kielet mukaan työsaleihin
Englannin opettaja mukaan työsaliin
Miten oppilaitos vastaa näihin osaamisaloihin?
Sisäinen yrittäjyys
Yrittäjyys kuuluu osana ammattiaineiden opetussuunnitelmaan
Opettajan oma toiminta esimerkkinä
Kiltakoulumainen oppiminen
1.8.2015 voimaan tulevissa tutkinnonperusteissa on pakollisen aineena yrittäjyys
Asiakaspalvelu
työssäoppinen
asiakastöiden kautta
Tuotanto kokonaisuuden hallinta
projektioppiminen esim. crosskart
Miten oppilaitos vastaa näihin osaamisaloihin?
Automaatekniikan tunteminen
osana kaikkien alojen ammattiopintoja
Tuotantojärjestelmien tunteminen
IT-taidot
Työssäoppiminen
Johtamis/laatujärjestelmien tunteminen
2015 Pilotoidaan kone-ja metallialalla 5S-järjestelmä osana opetusta
Miten oppilaitos vastaa näihin osaamistarpeisiin?
Full transcript