Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Eğitim de Zaman Yönetimi

No description
by

esra çelik

on 3 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Eğitim de Zaman Yönetimi

Zaman yönetimi, “amaçlara ve hedeflere ulaşmada önemli bir kaynak olan zamanı verimli kullanma çabasıdır (Uğur, 2000, s.18).
Düzen Yaklaşımı (Kendini Toparla Yaklaşımı)
ZY sorunların kaynagı, düzensizliktir

Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılması, önceliklerin ve önemliliklerin (değerlerin) tercih edilmesi ve sıralanmasıdır

Öncelikli olana önem verme
Önemli olana öncelik verme
Eğitim de Zaman Yönetimi
etkililk ve verimlilik
2 Temel Gerekçe;
ZY neden önemlidir?
önemi kişiden kişiye değişir.
Zaman Yönetim
Yaklaşımları
Düzen Yaklaşımı
Zamana Sahip Çıkma Yaklaşımı
Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Abc Yaklaşımı
Covey’in Zaman Yönetimi Yaklaşımı
Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Beceri Yaklaşımı
iyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Bu amaçla;
1.Nesneler
2.Görevler
3.Işgörenler düzenlenmelidir
Başarı (Hedef) Yaklaşımı
Amacın ortaya konulmuş olması zamanı etkili
kullanılmasını sağlar
Kısa erimli amaç koyup , kendini ve süreci denetle
ve değerlendir
Abc Yaklaşımı
Işler öncelik sırasına konularak yapılırsa, zaman akılcı
kullanılmış olur

A: Birincil öncelikli ertelenemez
B: Orta derecede önemli ertelenebilir
C:sonraya bırakılabilir yapılmaması durumunda zarar doğurmayan işler

Teknoloji (Sihirli Araç) Yaklaşımı
Doğru araç ve gereçler zamanın etkili ve verimli kullanılmasını sağlar...
Ajanda, takvim, bilgisayar vb araç ve gereçler kullanılarak zaman kazanılması amaçlanır

Beceri Yaklaşımı
Zamanı yönetmek,
Doğru karar verme
Amaç belirleme
Planlı iş yapma
Öncelikleri sıralama
Akılcı yetki devretme gibi becerilere sahip olmayı
gerektirir. . .

İyileştirme (Özbilinç) Yaklaşımı
Zamanın etkili kullanılamaması, çevreye
yenik düşme ve mükemmeliyetçi olmaktan
kaynaklanır .
Psikolojik ve sosyolojik engelleri kaldırmak.
Mükemmeliyetçilikten kaçınmak ...

Zamanı Etkili ve Verimli Kullanmak İçin Ne Yapmalı?
Güne erken başlayın! Güne erken başlayan başarıyor ...
Yapılacaklar Listesi
Yapılacaklar listesini önceliklere göre sıralayın
En önemli işleri en üretken saatlerde yapmaya çalısınız
Işyerinize uyum sağlamaya çalışınız
Verimliliğinizin tepe noktasını ‘en iyi’ biçimde kullanınız

Ertelemecilikten kurtulun!!
Hoşlanmadığınız işleri önce yapınız
Ertelenmesi olası işleri parçalara ayırın
Kendinize bir bitim zamanı belirleyin
Işi bitirince ödüllendirin

ÜŞENMEYIN,

GECIKMEYIN,

ERTELEMEYIN !

Sınıfta Zaman Yönetimi
Sınıfta zaman yönetiminin amacı, eğitimin amaçlarının gerçekleştirilmesi için ders süresini etkili ve verimli
kullanmaktır.
Sınıfta zaman yönetimi kritik bir süreçtir. Bu durum,
zamanın ve sınıfın kendine özgü özelliklerinden kaynaklanmaktadır.

Dersten Önce Zaman Yönetimi
Plan Yapma ve Hazırlık
Sınıf Kurallarını Belirleme ve Açıklama
Ders Araç Gereç ve Kaynakların Hazırlanması
Ders öncesi hazırlıklar ne derece iyi olursa olsun,
zaman akılcı kullanılmazsa ders verimli olmayacaktır.
Etkili ve verimli ders, istendik davranışların istendik sürede
kazandırılmasıdır.

Derste Zaman Yönetimi
Sınıf içi öğretimde zaman
Sınıf içi öğretimde zaman kavramı ders süresi ile ifade edilir. Öğretim sürecinde zaman kavramı ;
ayrılmış zaman,
öğretim zamanı,
meşgul olunan zaman
akademik öğrenme zamanı biçiminde dört farklı boyutta çalışılmaktadır

Kapsamları Bakımından Sınıfta Zaman
Ayrılmış zaman
,
belli bir konu ve içerik için ayrılan toplam süredir.

Öğretim zamanı
, belli başlı rutin görevler tamamlandıktan sonra öğretim için kalan süredir.

Meşgul olunan zaman
, öğrencinin etkin olarak öğrenme etkinliklerine katıldığı dikkatini derse verdiği süredir.

Akademik öğrenme zamanı
, öğrencinin öğrenme etkinlikleriyle veya iş ile meşgul edildiği yani öğrenmelerin oluştuğu süredir

Sınıfta Etkili Zaman Yönetimi İçin Öneriler
Derse planlı ve hazırlıklı gidiniz. Unutmayınız plansızlık başarısızlığın planlanmasıdır.
Planın uygulanabilir kılınması için her ders için özeleştiri yaparak planı güncelleştiriniz.
Derse zamanında giriniz, erken çıkmayınız.
Derste zamanının ağırlıklı bir bölümü akademik öğrenme zamanı olarak kullanmaya özen gösteriniz.
Sınıf kurallarını öğrencilerin katılımıyla belirleyiniz.
Sınıf kurallarına uyulmasını sağlamaya çalışınız.
Sınıfta olumlu bir havanın oluşmasına çalışınız. Olumlu hava sınıfta öğrenmeyi destekleyerek zaman yitirilmesini azaltır.
Kullanacağınız araç, gereç ve kaynakları önceden kullanıma hazır hale getiriniz.
Dersin amaç ve içeriğine uygun öğretim yöntem ve teknikleri seçiniz.

Öğrencileri kısa sürede tanıyınız.
 Duyuru, eğitsel kol çalışmaları için seçim vb işleri dersin sonuna bırakınız.
Deney gibi kimi çalışmalar için öğrencilere fırsat veriniz.
Full transcript