Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ГААЛИЙН ТУХАЙ, ГААЛИЙН АЖИЛТНЫ ЗОРИЛГО, ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ, ХАНШ

No description
by

namuuna moonei

on 18 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ГААЛИЙН ТУХАЙ, ГААЛИЙН АЖИЛТНЫ ЗОРИЛГО, ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ, ХАНШ

ГААЛИЙН ТУХАЙ БОЛОН ТАТВАР ТАРИФ ,ХАНШИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ,УЛСЫН ХИЛЭЭР ХОРИГЛОСОН БАРАА


Агуулга
GOAL!
Thank you!
513-Намуун цэцэг


Гааль хэмээх үгийн хууль зүйн утга учир
Гаалийн татвар тарифын тухай ойлголт
Гаальчдийн ёс суртхууны асуудал “SEVEN C ”-ийн зарчим
Гаалийн ариун шударга ёсны тухай дэлхийн гаалийн байгууллагын Тунхаглал

АРУШАГИЙН ТУНХАГЛАЛ
Монгол улсын гаалийн тарифын бодлого
Гаалийн үнийг хэрхэн тодорхойлж мэдүүлэх вэ?
Гаалийн байгууллагын тооцоонд мөрдвөх ханшийн зохицуулалт
Улсын хилээр түр гаргах шаардлага гарвал соёлын болон засгийн газрын сайдын зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж байвал зохих түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт
“Гааль” гэдэг үгийг улсын хил хязгаар нэвтрүүлж гадаадаас оруулах,гадаадад гаргах бараанаас хураах “татвар” гэж тайлбарласан байдаг.
Англи хэлний “customs” хэмээх үг нь худалдаа үйлчилгээ , зан заншлын хэм хэмжээ гэсэн утгийг өөртөө агуулдаг байна.Гааль гэсэн үг нь Хятадаас гаралтай бөгөөд алба гувчуур гэсэн утгатай үг юм.

Гааль хэмээх үгийн хууль зүйн утга учир
Дээрх бүгдээс дүгнэлт хийж үзвэл гааль хэмээх ойлголт нь худалдаа үйлчилгээ , бараа үүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх / орох, гарах / үйл ажиллагаа түүнийг хянах , бүртгэх , тамгалах тэмдэглэх, үйл явц түүнээс авах татвар хураамж хэмээхэд хүргэж байна.Гэвч орчин үеийн эрх зүйн онолын үүднээс бол ялангуяа Ром, Германы орнуудад гаалийн байгууллага бол хууль сахиулах байгууллага гэж үзэж үйл ажиллагаагаа явуулдаг.Энэ талаас авч үзвэл гаалийн байгууллагуудын мэрэгшлийн цөм нь худалдааны мэргэжилтнүүд , барааны мэрэгжилтнүүд, хуулийн мэргэжилтнүүд юм.
Гаалийн татвар тарифын тухай ойлголт
Гаалийн татвар гээд заншчихсан,тэгээд ч гаалийн хэргийн үндсэн асуудал нь татвар хураах,улсын төсвийг бүрдүүлэхтэй холбоотой билээ.Ер нь импортын гааль гэж яридаг. Улс орнуудын хооронд худалдааны харилцаа үүсч хөгжсөн үес гаалийн татвар бий болж улмаар эдийн засгийн гадаад харилцааны үндэс суурь нь болсон гадаад худалдааг зохицуулах үүргийг гүйцэтгэж иржээ

Зах зээлийн тогтолцооний нөхцөлд гадаад худалдааг өрөгжүүлэх, үр ашигтай хөгжүүлэхийн тулд гаалийн тарифын бодлогыг хуулиар зохицуулан хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гардаг .Гадаад худалдааг төрөөс зохицуулах энэхүү аргыг Гаалийн тарифын зохицуулалт гэдэг.

Чөлөөт худалдааны бодлого, Протекционизм\ хамгаалалт\, улсын төсвийн оролгыг бүрдүүлэх \Фиксаль \ Татвар гэж гадаад худалдааны бодлогын тусгайлсан үндсэн чиглэл байдаг.
Монгол улсын гаалийн тарифын бодлого
Монгол улс зах зээлийн тогтолцоонд шилжих үеэс буюу 1991 оноос мөрдөж эхэлсэн гаалийн шинэ хуулийн дагуу импортын бүх бараанд 15 хувийн гаалийн татвар ноогдуулдаг болсон . Гаалийн татварын хувь хэмжээг Монгол Улсын Их Хурал \Парламент\ тогоодог.
Гаальчдийн ёс суртхууны асуудал “SEVEN C ”-ийн зарчим
Гаальчдын ёс суртахууны асуудал зөвхөн үндэсний төдийгүй олон улсын хэмжэээнд өргөн хүрээтэй яригддаг сэдэв болж ээ. Иймээс дэлхийн байгууллагаас гаальчин хүний баримталвал зохих “SEVEN C” –ийн зарчим гэдэг баримт бичгийг тунхаглан гаргаж дэлхийн бүх улс орны гаалийн ажилтан нарт зөвлөмж болгосон билээ.

Гаальчдийн ёс суртхууны асуудал “SEVEN C ”-ийн зарчим
Гаальчдын ёс суртахууны асуудал зөвхөн үндэсний төдийгүй олон улсын хэмжэээнд өргөн хүрээтэй яригддаг сэдэв болж ээ. Иймээс дэлхийн байгууллагаас гаальчин хүний баримталвал зохих “SEVEN C” –ийн зарчим гэдэг баримт бичгийг тунхаглан гаргаж дэлхийн бүх улс орны гаалийн ажилтан нарт зөвлөмж болгосон билээ.

SEVEN C
Command attention -Анхааралтай хариуцлагатай байх зарчим .Ахнаарал хариуцлагатай болон амаргүй боловч гаалийн ажилтан маш анхааралтай өндөр хариуцлагатай байх ёстой
Courtesy - Эвтэй харицах . Эелдэг харицааг эв зүйтэй хослуулбал бүр сайн . “эрхэм ноён ”, “ Эрхэмсэг хатагтай” хэмээн харицахад төвөггүй бөгөөд энэ нь бялдуулчихсан , өөрийгөө басамжилсан ердөө ч болохгүй.
Control the situation -Ахуй орчиндоо хянуур , сэрэмжтэй байх . Гаалийн ажилтан хуулиар эрхээ эдэлхийн зэрэгцээ асуудал хурцатсан үед эрх тушаалаа зөв ажиглаж ,асуудлыг шийдварлэхдээ тайван шийдмэг байх ёстой.
Clear question -Асуултаа тодорхой тавих . Бүрхэг мохоо асуулт тавихаас ямагт зайлсхийвэл зохино.
Careful examination -Аятай хөгшин шалгах үзлэг шалгалтын явцад ирэгдийн өтч хөрөнгөтэй харицах , тэдний хувийн нууцад хандах зохимжгүй тохиолдол цөөнгүй гардаг . Ийм үед эелдэг зөв зүйтэй харьцаа юу юунаас илүү чухал бөгөөд хүмүүсийн ааш зан эд хогшил эвдрэхээс болгоомжилж , нягт нямбай ажиллавал зохино.
Consult colleagues -Ажил нэгт нөхөдтэйгээ зөвлөлдөх . “ Олны хүч оломгүй далай” мэргэн сургаалийг санаж нь зүйтэй .
Clean hands -Ариун шударга байх . Үүнийг аль ч утгаар нь ойлгож болно. Бид албан үүргээ хэзээ ч хэний ч нөлөөнд үл автах гүйцэтгэх ча
дал тэнхээтэй байх ёстой.

1.5 Гаалийн ариун шударга ёсны тухай дэлхийн гаалийн байгууллагын Тунхаглал “АРУШАГИЙН ТУНХАГЛАЛ”
Дэлхийн гаалийн байгууллагаас
Гааль бол эдийн засгийн үр ашигтай хөгжүүлэх нэг гол хэрэгсэл болохын зэрэгцээ хууль ёсны худалдааг хөхүүлэн дэмжих, контрабандын үйлдэлтэй тэмцэхэд амин чухал үүрэг гүйцэтгэдгийг ТЭМДЭГЛЭН ,
Авилгал нь аливаа нийгмийн эрчимтэй хөгжлийг эвдэж, гаалийн байгууллагын үүргээ гүйцэтгэх чадварыг нь сурлуулж болзошгүй бөгөөд авилгалд автагдсан гаалийн байгууллага:

• Улсын төсөвт орох ёстой оролгыг оруулж чаддаггүй
• Хууль бус худалдааны эсрэг үр дүнтэй тэмцэл явуулж чаддаггүй
• Олон улсын хууль ёсны худалдааны өсөлтийг сааруулж , эдийн засгийн хөшжилд саад болдог
• Гаалийн ажилтан нь хууль зөрчих зуршилтай болж , өргөн олонд нэр хүндтэй байх , тэдний итгэл найдварыг хүлээн зөвшөөрч хүлээх эрхгүй болдог эхргүй болдог болохыг ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ,
Авилгалтай тэмцэх асуудлыг зөвхөн нийгмийн өргөн хүрээтэй бодлогын хэмжээнд тавьж ажиллавал үр дүнтэ й болохыг АНХААРЧ,


ТУНХАГЛАХ НЬ
Бүх засгийн газрыг тэргүүн зэргийн асуудал бол гаалиа авилгалаас ангид байлгах нөхцлийг хангах явдал мөн. Энэ нь ирэгдийн үйлчилгээний бүх салбарт , түүни й дотор гаалийн үйлчилгээнд ариун шудрага ёсны эрхэм дээд хэм хэмжээг тогтоон сахиулах талаар хатуу амлалт авч ажиллахыг улс төр, засаг захиргааны хамгийн дээд түвшинээс шаардаж байна.
1993 оны 7-р сарын 7-ны өдөр ТАНЗАН УЛЛСЫН АРУША хотноо Дэлхийн гаалийн байгууллагын 81\82 дугаар чуулганаар үйлдэв.

Гаалийн байгууллагын тооцоонд мөрдөх ханшийн зохицуулалт
Гаалийн тооцоонд мөрдөх ханшийн талаар:
Гаалийн болон бусад татварыг барааг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа тариф, валютын ханшаар тооцож төгрөгөөр ногдуулах ба хэрэв бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг урьдчилан хийсэн өдрөөс гаалийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдөр хүртэлх хугацаанд төгрөгийн гадаад валюттай харьцах ханш болон тарифын хувь хэмжээнд өөрчлөлт орсон бол гаалийн эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдөр хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа тариф, валютын ханшийг баримтална.
Гаалийн болон бусад татвар ногдуулах, хураах, төлөх:
Гаалийн байгууллага татвар төлөгчөөс хураан авсан гаалийн болон бусад татварыг улсын төсөвт төвлөрүүлнэ. Гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар нэвтрүүлсэн барааны гаалийн болон бусад татварыг төрийн сангийн тусгай дансанд төвлөрүүлнэ

Гаалийн үнийг хэрхэн тодорхойлж мэдүүлэх вэ?
Гаалийн үнэ , түүнийг тодорхойлох татвар хураамжийг зөв ноогдуулж хурааж авах явдал бол гаалийн байгууллага гаальчдын үйл ажиллагааны хамгийн чухал хэсэг юм.
Гаалийн үнийг тодорхойлох ,хянаж шийдвэрлэхтэй холбогдсон асуудлаар зөрчил дутагдал маш их гардаг .Нэг талаас харилцагч байгууллага ,иргэд хилийн чандаас худалдаж авсан барааныхаа үнийг \гаалийн үнийг\ зориуд багаар тодорхойлох \мэдүүлэх\ улмаар гаалийн татвар хураамжийг аль болох бага төлөхыг эрмэлздэг,нөгөө талаас гаалийн байцаагч татвар хураамжийг бодит баримтад тулгуурлан үнэн зөв тодорхойлсоны үндсэн дээр ноогдуулж хурааж авах \шударгаар төлүүлхыг\ эрмэлздэг
Гаалийн үнийг тодорхойлох арга ажиллагаа түүнд тавигдах шаардлага
Тухайн барааг худалдан авахад \импортлоход \чухам хичнээн үнэ төлсөн буюу төлбөл зохихыг \импортын барааны хэлцлийн үнийг \албан ёсны баримтаар нотолэ мэдүүлсэн байх учиртай . Нотлох баримт нь зохих журмын дагуу байгуулсан гэрээ хэлцэл \контракт\ төлбөрын нэхэмжлэл \инвойс\ байдаг бөгөөд контрактын үнийг тогтоосон нөхцөл буюу бараа нийлүүлэх нөхцөл нь тодорхой байх . шаардлагатай

Улсын хилээр түр гаргах шаардлага гарвал соёлын болон засгийн газрын сайдын зөвшөөрлөөр шийдвэрлэж байвал зохих түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт
• Бодь суварга. Г.Занабазар
• Хар Махгал /зээгт наамал/
• Охин тэнгэр /зээгт наамал/
• Зөөлөн эгшигт /зээгт наамал/
• Гүнгэргийн жанхар /зээгт наамал/
• Улаан сахиус /танка зураг/
• Цагаан дар эх /танка зураг/
• Жүгдэрнамжил /танка зураг/
• Улаан сахиус /цаасан шуумал, шүрэн шигтгээтэй/
• Улаан сахиус /цаасан шуумал, шүрэн шигтгээтэй/
• Улаан сахиус /цаасан шуумал, шүрэн шигтгээтэй/
• Намсрай /цаасан шуумал/
• Хэт хутга /ган сийлбэр/. Ч.Ерэнтэй
• Улаан хүлэгт баатар /зураг/. Н.К.Рерих
• Жадамба судрын зэс бар
• Гэр тэрэгний цөн
• Ялтсан гутал
• Лянганы багаж
Full transcript