Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sprawozdanie

No description
by

Weronika Olek-Taszarek

on 18 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sprawozdanie

Dorobek zawodowy
za okres stażu
01.09.2010 - 31.05.2013
mgr Weronika
Olek-Taszarek

Podstawa Prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393)
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
(§ 7 ust. 2, pkt. 1)
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego:
analiza przepisów prawa oświatowego w zakresie awansu zawodowego nauczyciela (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN);
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
ocena własnych możliwości i sformułowanie planu rozwoju zawodowego;
przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego;
złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Współpraca z opiekunem stażu:
systematyczna współpraca, kontrakt z opiekunami (mgr Agata Musioł, mgr Iwona Matkowska)

Obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekunów, nauczycieli, praktykantów
Prowadzenie zajęć w obecności opiekunów stażu, innych nauczycieli, dyrekcji, praktykantów oraz gości
Lekcja pokazowa w klasie III z wykorzystaniem mobilnej pracowni komputerowej dla gości: Wiceminister Edukacji (Lilla Jaroń), Wiceminister Infrastruktury (Magdalena Gaj), przedstawicieli Telekomunikacji oraz przedstawicieli władz Jarocina (17.11.2010)
Lekcja pokazowa z wykorzystaniem netbooków w obecności gości z wydawnictwa Oxford University Press (Lindsay Kelly Onay, Elżbieta Rudniak, Artur Gołaszewski) (18.05.2011)
Lekcja pokazowa podczas ogólnopolskiej konferencji "Kreatywna szkoł@ - od nowoczesnej edukacji do społeczeństwa informacyjnego" w obecności uczestników konferencji m.in.: przedstawicieli Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Telekomunikacji Polskiej, Związku Nauczycielstwa Polskiego (02.12.2011)
Lekcja pokazowa z wykorzystaniem TIK na ogólnopolskiej inauguracji roku szkolnego (03.09.2012)
Lekcja pokazowa z wykorzystaniem TIK dla firmy Intel (10.10.2012)

Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 1
Poszerzanie wiedzy i umiejętności:
1. Studiowanie literatury fachowej.

2. Korzystanie ze stron www.

3. Przeprowadzenie miniankiety wśród uczniów.

4. Udział w formach doskonalenia zawodowego
Konferencja metodyczno-psychologiczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman „I am the king of the Earth and the king of the sky…” (sesja metodyczna), „Mały uczeń – niemałe wyzwanie” (sesja psychologiczna), (25.09.2010).
Rada Pedagogiczna z WDN – „Obsługa mobilnych pracowni komputerowych w ramach projektu ‘Kreatywna Szkoł@’”

(20.10.2010).
Rada Pedagogiczna z WDN – „Obsługa mobilnych pracowni komputerowych w ramach projektu ‘Kreatywna Szkoł@’” (listopad 2010).
Rada Pedagogiczna z WDN – „Charakterystyka metody szkolnej interwencji profilaktycznej”(listopad 2010).
Rada Pedagogiczna z WDN – „Wybrane zagadnienia z terapii pedagogicznej” (grudzień 2010).
Szkolenie nauczycieli projektu Intel Learning Series „Dydaktyczne zastosowanie komputerów Classmate PC i dedykowanego do nich oprogramowania”
(luty 2011). Szkolenie obejmowało: metodykę prowadzenia zajęć z uczniami w projekcie Intel Learning Series, Specyfikę pracy z komputerami Classmate PC, Indywidualne nauczanie z komputerem i Internetem w klasie, Korelację TIK z pozostałymi obszarami edukacji, Pracę metodą projektów z wykorzystaniem TIK.
Szkolenie zorganizowane przez Instytut Kształcenia EKO TUR „Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia” (28.03.2011)
Szkolenie dotyczące pracy komisji egzaminacyjnej na sprawdzianie szóstoklasisty (marzec 2011)
Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (maj 2011)
Studia podyplomowe „Tłumaczenia audiowizualne” na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu
(czerwiec 2011)
Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan “One exam, multiple designs” oraz “Beyond oral exam criteria, or what teachers can find there” (25.08.2011)

Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Pearson Longman „Get into gear for the gimnazjum exam” oraz „Made-to-measure or off-the-peg? Dilemmas in the matura classroom” (31.08.2011)
Rada Pedagogiczna z WDN – „Kinezjologia edukacyjna (grudzień 2011)
Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan „Mission possibile – how to make a class of lower-primary learners work together as a group”, przeznaczonej dla nauczycieli klas 1-3 w szkołach podstawowych (14.02.2012)
Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Macmillan „Nowa Podstawa Programowa – główne założenia i ich realizacja”
(14.02.2012)
Warsztaty metodyczne zorganizowane przez wydawnictwo Macmillan „Take them to the other side. On effective teaching of English to upper-primary learners”, adresowane dla nauczycieli klas 4-6 szkoły podstawowej (14.02.2012)
Szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press „Metody pracy z 6-latkami podczas lekcji języka angielskiego w dużych klasach” (15.02.2012)
Szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press „Zasady testowania dzieci młodzych – teoria i praktyka” (15.02.2012)
Szkolenie zorganizowane przez wydawnictwo Oxford University Press „Przygotowanie do egzaminu językowego w starszych klasach szkoły podstawowej”
(15.02.2012)
Rada Pedagogiczna z WDN – „Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wybrane zagadnienia PDW. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia” (marzec 2012)
Szkolenie dotyczące obsługi elektronicznego dziennika lekcyjnego (marzec 2012)
Wykłady i warsztaty podczas konferencji szkoleniowo-naukowo-dydaktycznej „Od języka do kultury i sztuki” zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie; wygłoszenie referatu „Gone with the chalk – teaching in the era of Digital Natives” dotyczącego zagadnienia cyfrowych imigrantów oraz cyfrowych tubylców; prowadzenie warsztatów interdyscyplinarnych „ICT tools in the language classroom – practical activities” dotyczących wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach
(20.04.2012)

Szkolenie on-line „Dokumentacja Szkolna 2012/2013” (sierpień 2012)
Spotkanie zorganizowane przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” dla Beneficjentów rozpoczynających realizację Partnerskich Projektów Szkół Programu Comenius w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie (wrzesień 2012)
Szkolenie internetowe „Tydzień z WordPress” dotyczące założenia i konfiguracji strony www, przystosowania serwisu online na potrzeby projektu międzynarodowego, zorganizowane przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning
(5-15 listopada 2012)
Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu (01.12.2012)
Rada Pedagogiczna z WDN – „Cel: Uczyć – Nauczyć” (listopad 2012)
Kurs „Wpływ emocji na proces uczenia się języków obcych” zorganizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu (13.12.2012)
Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu „Problematyka zjawiska wypalenia zawodowego nauczycieli” (19.12.2012)
Szkolenie on-line „Edukacja XXI wieku”
(09.02.2013)
Szkolenie zorganizowane przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu „Ocenianie nastawione na sukces ucznia, czyli o ocenianiu kształtującym”
(19.02.2013)
Konferencja metodyczna zorganizowana przez wydawnictwo Express Publishing & Egis „Let me tell you a story” oraz „Angielskie asy z polskiej klasy” (05.03.2013)
Rada Pedagogiczna z WDN – „Emisja głosu” (kwiecień 2013)
Wykłady i warsztaty podczas II międzynarodowej konferencji „From language to culture, literature, art and media – towards integrated learning and teaching” zorganizowanej przez Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krotoszynie. Wygłoszenie referatu w czasie konferencji “Dinosaur time travel – the Why and How of ICT in a language classroom” dotyczącego wykorzystania narzędzi TIK w edukacji. Prowadzenie warsztatów z wykorzystaniem nowych technologii “Wikispaces in a language classroom” (
19-20 kwietnia 2013)

Planowanie pracy dydaktycznej
i wychowawczej:
opracowanie planów pracy dydaktyczno-wychowawczej;
opracowanie testów diagnosycznych;
opracowanie indywidualnego programu nauczania dla ucznia zdolnego;
przygotowanie egzaminów klasyfikacyjnych;
wzbogacanie warsztatu pracy (podręczniki, materiały dydaktyczne, czasopisma, gry językowe).
Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu przedmiotowego:
opracowanie planów pracy zespołu i harmonogramu spotkań;
przygotowanie sprawozdań;
wybór podręczników;
modyfikacja systemu oceniania;
przydział uczniów do grup zaawansowania;
organizacja kiermaszu podręczników;
przeprowadzenie zajęć dla przedszkolaków podczas Dni Otwartych
Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami
Organizowanie konkursów przedmiotowych z języka angielskiego
Ogólnopolski konkurs na platformie funenglish dla klas 3-6, grudzień 2011
2 miejsce w finale konkursu: Maciej Rzepecki
Ogólnopolski konkurs na platformie funenglish dla klas 2-6, marzec 2012
Ogólnopolski konkurs Let’s Win z okazji Tygodnia Języków – komiksy o piłce nożnej, maj 2012
Ogólnopolski konkurs „Poznaj Świat przez Języki”, wrzesień 2012

Organizowanie szkolnych akademii
Powiatowy konkurs języka angielskiego Macmillan Primary School Tournament w Cielczy, 12.03.2013.
1 miejsce w kategorii klas 1-3: Aleksandra Wyzujak,
2 miejsce w kategorii klas 4-6: Maciej Łyskawiński,

I Międzyszkolny konkurs języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Jarocinie, 09.05.2013.
1 miejsce: Wojciech Nowak
4 miejsce: Wojciech Kidoń
5 miejsce: Maciej Łyskawiński
Ogólnopolski konkurs English High Flier Jersz dla klas V i VI
(miejsca w województwie):
Edycja 2010
1 miejsce: Piotr Obiegły
2 miejsce: Maciej Rzepecki
3 miejsce: Anna Kraska
Edycja 2011
2 miejsce: Wojciech Nowak
3 miejsce: Kacper Nowak
Edycja 2012
5 miejsce: Wojciech Nowak
Konkurs dla Szkół Podstawowych „I love English” w Zespole Szkół Społecznych:
VI edycja konkursu, 13.04.2012:
1 miejsce: Maciej Rzepecki
5 miejsce: Piotr Obiegły
8 miejsce: Wojciech Nowak
VII edycja konkursu, 12.04.2013:
1 miejsce: Wojciech Nowak, 6c
2 miejsce: Wojciech Kidoń, 6c
7 miejsce: Kacper Nowak: 6c

Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego
Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2012, połączone z przywitaniem międzynarodowych gości w ramach projektu Comenius
Teksty dla uczniów prowadzących apele szkolne.
Przedstawienie na obchody 130-lecia szkoły
Przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Opieka nad salą lekcyjną
Współpraca z gazetką szkolną „Dynamit”
Opracowywanie harmonogramu dyżurów nauczycieli
dokumentacja;
zebrania SU;
wybory do Rady SU;
kartki z życzeniami dla emerytowanych pracowników szkoły;
kiermasz kartek świątecznych;
współpraca z Szkolnym Kołem Caritas,
„Góra Grosza”;
dyskoteki;
wystrój szkoły;
konkurs na „Najbardziej Pluszową Klasę” z okazji Międzynarodowego Dnia Misia;
konkursy na najpiękniejsze kartki świąteczne;
konkursy na najpiękniejszy świąteczny wystrój klasy;
konkursy na najpiękniejszy strój wiosenny z okazji pierwszego dnia wiosny;
konkurs „Nasi nauczyciele też byli dziećmi” z okazji Dnia Dziecka;
konkurs „Talenty Dwójki”.

Współpraca zagraniczna
Początki (2011):
- Global Getaway
- eLanguages
Anglia:
The Giffard Catholic Primary School
- projekt "Who am I?"

Mary Swanwick Primary School
- projekt "Who am I and what can I see from my window"

The Kingsholm Church of England Primary School
- prezentacje "My school"
- filmy "My town"
- Christmas in Poland
- Comenius

Egipt
- Projekt "Eating is believing"
Turcja
- prezentacje "My school"
- filmy "My town"
- Christmas in Poland
- Comenius
Comenius 2012 - 2014
Etap 1. Partnerzy:
Anglia Grecja


Turcja Czechy


Etap 2. Aplikacja:
- zaplanowanie działań
- złożenie aplikacji do Narodowej Agencji
- pozytywny wynik selekcji
- otrzymanie środków finansowych
- przygotowanie budżetu, harmonogramu

Etap 3. Realizacja:
Wizyta w Polsce
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 4
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 5
Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 2
Wyjazd do Czech
Wyjazd do Grecji
Rozmowy Skype
Konkursy Comenius
konkurs "Jarocin i okolice"
konkurs "Nasi partnerzy"
konkurs na ekartkę
konkurs na plakat i ulotkę promujące zdrowy tryb życia
konkurs na zdrową przekąskę
- kryteria wyboru uczniów do wyjazdów;
- dziennik realizacji zadań;
- kącik Comenius
- quiz dotyczący partnerów;
- prezentacja "Zdrowie w naszej szkole"
- film o szkole - napisy;
- film "Wywiad z lekarzem";
- prezentacja o szkole;

Wideoklip "Dwójka Nasza Szkoła"
Obóz językowy "Euroweek"
Projekt "Enjoy My Origin"
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
(§ 7 ust. 2, pkt. 2)

Rozporządzenie MEN z 1 marca 2013
§ 7 ust. 2, pkt. 3
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych
- zapoznanie z opiniami
- współpraca z pedagogiem i wychowawcami;
- praca w zespołach tworzących KIPU;
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
- kontakt z rodzicami (zebrania, drzwi otwarte, konsultacje indywidualne, rozmowy telefoniczne, email).
Doskonalenie umiejętności uwzględniania w pracy problemów środowiska
- obserwacja uczniów;
- organizacja imprez szkolnych (konkursy, dyskoteki, obozy językowe, wyjazdy zagraniczne);
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, kółka);
- przygotowanie i udział w uroczystościach (szkolne akademie, festyny, ważne wydarzenia w Jarocinie).
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
(§ 7 ust. 2, pkt. 3)

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań
(§ 7 ust. 2, pkt. 4)

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
(§ 7 ust. 2, pkt. 5)
Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy
Dzielenie się wiedzą z zakresu obsługi komputera z innymi nauczycielami
szkolenie dotyczące obsługi mobilnych pracowni komputerowych w ramach projektu
„Kreatywna Szkoł@”
;
szkolenie
‘Dydaktyczne zastosowanie komputerów Classmate PC i dedykowanego do nich oprogramowania’
(luty 2011). Szkolenie obejmowało: metodykę prowadzenia zajęć z uczniami w projekcie Intel Learning Series, Specyfikę pracy z komputerami Classmate PC, Indywidualne nauczanie z komputerem i Internetem w klasie, Korelację TIK z pozostałymi obszarami edukacji, Pracę metodą projektów z wykorzystaniem TIK;
szkolenie dotyczące obsługi elektronicznego dziennika lekcyjnego;
szkolenie internetowe
„Tydzień z WordPress”
– założenie i konfiguracja strony www, przystosowanie serwisu online na potrzeby projektu międzynarodowego;
studia podyplomowe
"Tłumaczenia audiowizualne"
;
wizyta w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym.
opracowywanie materiałów (testy, zadania, dyplomy);
prowadzenie dokumentacji (konspekty, plany wynikowe);
prowadzenie elektronicznego dziennika lekcyjnego;
wykorzystywanie programów (Power Point, Prezi, Microsoft Photo Story 3, Hot Potatoes, Quandary, Edukreator, Comic Life);
korzystanie z mobilnej pracowni multimedialnej;
wideokonferencje Skype;
prowadzenie szkolnego profilu Facebook;
zamieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły;
prowadzenie własnych stron: sp2english.wikispaces.com IctandMe.wikispaces.com
Program "Szkoła z Klasą 2.0"
Nauczyciel:
debata klasowa dotycząca Kodeksu 2.0;
Zadanie TIK;
Projekt Edukacyjny "Ciekawe miejsca w Wielkiej Brytanii".
Program "Szkoła z Klasą 2.0"
Koordynator:
Debata ogólnoszkolna;
Szkolny Kodeks 2.0;
Festiwal Nauki;
opisy działań na stronie programu.
lekcje pokazowe;
I i II międzynarodowa konferencja szkoleniowo-naukowo-dydaktyczna „Od języka do kultury, literatury, sztuki i mediów” - referaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK w edukacji „Gone with the chalk – teaching in the era of Digital Natives”, “Dinosaur time travel – the Why and How of ICT in a language classroom”,
warsztaty interdyscyplinarne z wykorzystaniem nowych technologii „ICT tools in the language classroom – practical activities”, “Wikispaces in a language classroom”;
sposoby wykorzystania nowych technologii do projektu „Samorząd dla Szkół”.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
konferencje i szkolenia „I am the king of the Earth and the king of the sky…”, „Mały uczeń – niemałe wyzwanie”,„Charakterystyka metody szkolnej interwencji profilaktycznej”, „Wybrane zagadnienia z terapii pedagogicznej”, „Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb ucznia”;
rozmowy z pedagogiem, opiekunem stażu i innymi nauczycielami;
literatura fachowa.
poznawanie uczniów;
dostosowanie wymagań do konkretnego ucznia;
prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych;
realizacja Programu Wychowawczego szkoły;
współpraca z pedagogiem.
analiza przepisów (Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli);
analiza dokumentów szkolnych (statut, program wychowawczy szkoły;
tworzenie / modyfikacja dokumentów szkolnych (praca w zespole do opracowania zmian w Szkolnym Systemie Oceniania; modyfikacja kryteriów oceniania z języka angielskiego w klasach I – III w związku ze zmianą skali ocen z trzystopniowej na pięciostopniową; tworzenie procedury przydziału uczniów do grup zaawansowania na lekcjach języka angielskiego; opracowanie planów dyżurów.
Podsumowanie
Założone cele planu rozwoju zawodowego zostały zrealizowane:
Podejmowałam działania mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy.
Potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania.
Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego.
Na bieżąco pogłębiam wiedzę studiując literaturę fachową.
Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego.
Aktywnie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Wykorzystuję technologie komputerowe i informacyjne.
Za pracę dydaktyczno-wychowawczą otrzymałam Nagrodę Dyrektora Szkoły oraz Nagrodę Burmistrza Jarocina.
Full transcript