Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Religion och vetenskap

No description
by

Ida Nilsson

on 19 October 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Religion och vetenskap

Religion och vetenskap
Vad ska du lära dig?
Centralt innehåll:

Diskutera en minut med någon bredvid dig! Försök att komma på ett rakt svar tillsammans!
4 förhållningssätt / modeller
1. Naturalistisk modell

2. Trosgrundande modell

3. Dualistisk modell

4. Harmonimodell
Hur var det förr?
En helt ovetenskaplig undersökning!
Vilken modell känner du att du tillhör?
Vad händer nu då?
(SKRIV UPP I LOGGBOKEN!)
K-pass v. 46
:
ENTRY TICKET: läs det inscannade materialet "Under samma himmel - 4 modeller" och "Söka svar - Religion och vetenskap"

Övningar och diskussion kring relationen mellan religion och vetenskap. Den betygsgrundande uppgiften delas ut (grupp-uppgift).

Fredag v. 48, kl. 17.00
:
Deadline för den betygsgrundande uppgiften
OBS! Det här är de enda kunskapskraven som inte kommer att testas en gång till!
Vänner eller fiender?
Eleven kan översiktligt/utförligt/nyanserat
redogöra för olika uppfattningar

om relationen mellan religion och vetenskap.
Dessutom kan eleven göra en enkel/välgrundad/nyanserad
analys av de olika uppfattningarna
.
Pastafarianism - en motreaktion till I.D.
2005
: I Kansas, USA, beslutades att
Intelligent

Design
-teorin (I.D.) skulle undervisas som ett likställt alternativ till den naturvetenskapliga synen på världens skapelse (Big bang).

Då startade en motreaktion! Bobby Henderson menade att även teorin om The Flying Spaghetti Monster (FSM) skulle läras ut i skolorna. Fenomenet växte snabbt, och anhängarna kallade sig för
Pastafarianer
.

2007
: Intelligent design tas officiellt bort som ett likställt alternativ till Big bang-teorin.
The church of the flying spaghetti monster
http://www.venganza.org/about/
Att kunna redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Kunskapskrav:
Vad är skillnaden mellan tro och vetenskap?
Att tro kan betyda olika saker.
"Jag tror att klockan är 12"
"Jag tror på Gud"
Är vetenskap är också en slags tro?
Vetenskap = det vi kan iaktta med våra fem sinnen, eller med mätinstrument, i kombination med vårt logiska tänkande.
Falsifiering - pröva en teori
Den rådande teorin är den som har starkast belägg.
Kan komma att ändras!
Genom historien har relationen mellan religion och vetenskap sett lite olika ut...
Antiken
Medeltiden
1000 f.v.t. - 500 e.v.t.
500 - 1500
Renässansen
Upplysningen
Romantiken
Modern tid
1500-1600
1700-talet
1800-talet
1900-talet
och framåt
Starten till naturvetenskap
De gamla grekerna (Platon, Sokrates, Aristoteles m.fl.) börjar leta efter svar på naturens processer och annat i sin omvärld.
Hur kom världen till? Hur fungerar en människa?
Skilde bl.a. på den fysiska kroppen, och människans (gudomliga) själ.
Kristna kyrkan får mer makt i Europa!
Bibeln = sanning = vetenskap
De första universiteten var kopplade till kyrkan, och teologi blev det viktigaste ämnet.
I Sverige då?
I Sverige trodde vi på asagudarna. Naturfenomen förklarade vi genom dem.
Åska = guden Thor som rider över himlen och slänger sin hammare.
Hur bra årets skörd blev berodde på hur väl vi lyckats tillfredsställa Frej.
Jorden är platt!
Geocentrisk
världsbild
Slåss = övertyga!
T.ex. korståg
Man börjar ifrågasätta kyrkans teorier
Man ifrågasatte inte Guds existens, eller Gud som skapare.

Dock började man hitta andra förklaringar till hur världen fungerar, än de som står i Bibeln.
Kopernikus och Galilei föreslog t.ex. en heliocentrisk världsbild.
INTE POPULÄRT HOS KYRKAN!
Sprickan blir större...
Intelligent Design (I.D.)
är en inriktning som försöker förena vetenskap och religion.

T.ex. tror man att Big bang och evolutionen ägt rum, men att det måste funnits någonting (Gudomligt) som satt igång det hela.
Vänner
Ross och Phoebe bråkar om vetenskap
Ross = vetenskapsman
Phoebe = tvivlare
Filosofer och vetenskapsmän börjar hävda att Gud inte påverkar världen eller våra liv idag.
"Borde verkligen Bibeln vara grunden för vår moral?"
Darwins teori om evolution
Att ha koll på:
Evolutionsteorin
: tanken om att allt levande har ett gemensamt ursprung (Darwinism).
Big bang:
tanken om att världen kom till genom en gigantisk "smäll" för ca 13,8 miljarder år sedan.
Intelligent design:
tanken om att ovanstående har ägt rum, men någonting Gudomligt satt igång det hela, och varit med och styrt under evolutionens gång.
Kreationism
: tanken om att Gud skapat allting, t.ex. som det beskrivs i Bibeln (eller annan valfri helig text)
Kan bevisas
Har ännu inte kunnat bevisas
TRO
VETA
När Darwin i mitten av 1800-talet släppte sin teori om att allt levande har ett gemensamt ursprung, skapades en väldig debatt!

Idag är hans teori den vedertagna förklaringen i modern vetenskap.
Naturalistisk modell
Vetenskapen har de rätta svaren, och är det bästa sättet att förstå verkligheten! Dock kan man studera religionen ur ett vetenskapligt perspektiv.
Vetenskap
Tro
Anhängare
: många vetenskapsmän, naturalister, ateistiska humanister
Trosgrundad modell
Religionerna ger de slutgiltiga svaren om livet. Tron står över vårt förnuft och våra sinnen. Vetenskapen finns för att bekräfta religionen, och vid konflikter har religionen rätt.
Tro
Vetenskap
Anhängare:
kreationister, andra mer "bokstavstroende" människor
Dualistisk modell
Religion och vetenskap behöver inte vara i konflikt, eftersom de svarar på olika frågor:
- vetenskap = hur
- religion = varför
Vetenskap
Tro
Anhängare:
sekulariserade humanister? Majoriteten sekuleriserade svenskar?
Harmoni-modell
Religion och vetenskap kompletterar varandra. Vid eventuella konflikter försöker man hitta samstämmighet.
Tro och vetenskap
Anhängare:
Intelligent design, icke-bokstavstroende religiösa
www.govote.at
Världsbild
Full transcript