Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Európai trendek a szakképzésben és felnőttképzésben

No description
by

Mária Hartyányi

on 19 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Európai trendek a szakképzésben és felnőttképzésben

Európai trendek
a szakképzésben és felnőttképzésben
Foglalkoztatás
Biztosítani kell, hogy a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.

Oktatás
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás
üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentése
megújuló energiaforrások arányának növelése
az energiahatékonyság javítása
Kutatás, fejlesztés
Oktatás és képzés 2020
Az Európai Unió GDP-jének 3%-át a kutatásba és a fejlesztésbe kell fektetni.
A korai iskolaelhagyók arányát 10% alá kell csökkenteni.
El kell érni, hogy a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen

Legalább 20 millióval csökkenjen a nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élők száma.
Kiemelt kezdeményezések
Erőforrás-hatékony Európa
Mozgásban az ifjúság
Európai digitális menetrend
Innovatív Unió
Iparpolitika a globalizáció korában
Új készségek és munkahelyek menetrendje
Szegénység elleni európai platform
Intelligens növekedés
Fenntartható növekedés
Befogadó növekedés
Új készségek és munkahelyek menetrendje
munkaerő-piaci és a készségigények előrejelzése
a szükséges készségek kombinációiának meghatározása (transzverzális kompetenciák)
átfogó stratégia az egész életen át tartó
tanulásba való bekapcsolódásra (hátrá­nyos helyzetű csoportok!)
Mozgásban az ifjúság
Kihívások
Globalizáció, migráció
Demográfiai kihívások
Az aktív népesség csökken, kevés a gyerek, felmerül az igény bizonyos speciális csoportok képviselőinek (nők, idősebbek – EU def. szerint az 50 év felettiek – emmigránsok) munkába állítására. Bizonyos szektorokban élesen: szolcális, egészségügy területén.
Klímaváltozás
Munkaerőszükségletet generál eddig nem ismert munkakörökben: megújuló energiaforrások, környezetvédelem, újraahasznosítás, stb – mindez az oktatás megújítását, új szakmákra felkészítő képzéseket igényli.

Nemek közötti egyensúly felbomlása
A munkahelyek 1/3-a nyitott mindkét nem számára, a többi egy adott nemhez kapcsolódik. Gyakran emlegetett probléma: a tipikusan női foglalkozások szisztematikusan alacsonyabb kvalifikációt igényelnek.

A tudástársadalomban a munkaerőpiac új igényeket támaszt, különösen az IKT, a nanotechnológia területén
Horizontális, vertikális mobilitás,
szakmák közötti mobilitás, a változásokhoz való alkalmazkodó készség fejlesztése révén, legfőbb akadálya a munkaerő nagyarányú alulképzettsége.
Innovatív Unió
Európai digitális menetrend
Szegénység elleni európai platform
Bruges-i közlemény 2011-2020
EB 2010. december
Európai Szakképzés-fejlesztési Központ (Cedefop)
Életen át tartó tanulás (LLL II.)
Minőség
Tanári alapképzés, oktatók továbbképzés
Minőségirányítás (EQAVET) bevezetése
Innováció és a kreativitás
Kulcskompetenciák
Társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás előmozdítása
anyanyelvi kommunikáció
idegen nyelvi kommunikáció
matematikai, természettudományos és műszaki kompetenciák
digitális kompetencia
a tanulás tanulása
szociális és állampolgári kompetenciák
kezdeményezőkészség és vállalkozói készség
kulturális érzékenység és kifejezőkészség
Transzverzális kulcskompetenciák
Minőségfejlesztés
EQF, NQF, ECVET
Európai Szakképzési Minőségbiztosítási
Referencia Keretrendszer
1. minőségirányítási rendszert alkalmazó szakképző intézmények aránya;
2. a képzők képzésére fordított befektetések;
3. a szakképzésben és az élethosszig tartó tanulásban (LLL) való részvételi arány;
4. a szakképzésbe jelentkezők és azt sikeresen elvégzők aránya;
5. elhelyezkedési arány
6. a megszerzett készségek alkalmazása a munkahelyen;
7. munkanélküliségi ráta;
a tanulók/képzésben részt vevők státusza a képzés befejezése után hat hónappal;
8. hátrányos helyzetű, érzékeny, veszélyeztetett csoportok aránya;
9. a munkaerő-piaci igények változását követő mechanizmusok minőségi mutatója;
10. a szakképzéshez való hozzáférés fejlesztése érdekében végzett intézkedések minősége.

Indikátorok
Moduláris, kompetencia alapú képzési programok
rugalmas, személyre szabható szakképzési kínálat
Készségek és munkaerőpiaci igények összehangolása
Tantárgyközi pedagógia
Megújuló pedagógiai módszerek
Projektalapú oktatás
Tanárképzés megújítása
Munkavégzés közben szerzett kompetenciák validálási lehetősége
IKT-alapú oktatás
Pályázati lehetőségek
"Programme Guide" - 2014 tavasz!
Erasmus+ vagy YES Európa
Life Long Learning II.
Válasz a gazdasági krízisre
Fókusz az emberek megélhetésére, biztonságára, környezetére
Európa globális szerepének megerősítése a kutatásban, innovációban, az új technológiák területén
Horizon 2020
80 billió EUR 2014-2020 között
Prioritások
Kimagasló tudományos eredmények (Excellence science)
Befektetés a kulcstechnológiákba (Industrial leadership)
Válasz a szociális kihívásokra (Societal challenge)
Köszönöm a figyelmet!
Hartyányi Mária
maria.hartyanyi@itstudy.hu

Képzési kínálat
Európa 2020 stratégia
Oktatás szerepe az EU2020 stratégiában
Oktatás és képzés 2020 - kiemelt célok
Innováció és kreativitás
Élethosszig tartó tanulás
Társadalmi kohézió
Az oktatás minőségének emelése
Full transcript