Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ UAM w GNIEŹNIE

No description
by

IKE UAM Gniezno

on 15 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ UAM w GNIEŹNIE

Cywilizacja zachodnioeuropejska


Specyfika kierunku:
realizujemy program studiów i treści kształcenia oparte na
historii
,
ukazujemy historyczne uwarunkowania procesów politycznych i kulturowych zachodzących w dzisiejszym świecie,
uczymy budować
dialog
w ramach cywilizacji Zachodu i między cywilizacjami,
umiejętnie łączymy
wiedzę teoretyczną
z konkretnymi
umiejętnościami praktycznymi
,
zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich w ramach kierunku oraz 375 godzin przedmiotów kształcenia zawodowego,
oferujemy 30 procent zajęć do wyboru.
Komunikacja europejska
Studia kształcące nowoczesnych humanistów, biegle orientujących się w europejskiej rzeczywistości kulturowej, politycznej i medialnej.
Projektowanie kultury


Specyfika kierunku
interdyscyplinarność,
połączenie wiedzy kulturoznawczej i historycznej, turystyki i archeologii, w ujęciu europejskim i regionalnym,
to wiedza o
sztuce
współczesnej,
nowych mediach
i
kulturze popularnej
,
program zawiera elementy
zarządzania
i
organizacji
projektów kulturalnych,
nowatorski sposób nauczania i zdobywania wiedzy (rekonstrukcje historyczne,
warsztaty
turystyczne, warsztaty medialne,
badania terenowe
),
zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich,
zajęcia prowadzone przez nauczycieli akademickich i specjalistów spoza uczelni,

Dlaczego INSTYTUT KULTURY EUROPEJSKIEJ w GNIEŹNIE?
Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie jest jednostką podstawową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu realizującą badania w obszarze historii i kultury europejskiej.
Harmonogram II tura rekrutacji


od 20 lipca - 22 września 2017 r.

rozpoczęcie rejestracji
przyjmowanie dokumentów i oświadczeń
Kadra
Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę nauczycieli akademickich, specjalistów w swoich dziedzinach, wzbogacone o zajęcia praktyczne realizowane w formie warsztatów.
Dane kontaktowe
Instytut Kultury Europejskiej UAM
ul. Kostrzewskiego 5-7
62-200 Gniezno
pokój 1.22
tel. 61 8294801

IKE w Gnieźnie realizuje trzy kierunki studiów:

1. Komunikacja europejska
- studia I stopnia (licencjackie)


- studia II stopnia (magisterskie)


2. Logistyka
3. Projektowanie kultury


4. Cywilizacja zachodnioeuropejska
Nowoczesny kampus
Instytut Kultury Europejskiej mieści się w nowoczesnym kampusie akademickim w którym znajdują się:
-
klimatyzowany budynek dydaktyczny,
- akademik,
- hala sportowa,
- boisko,
- stołówka.
Kampus jest w pełni przystosowany do osób niepełnosprawnych. Większość sal dydaktycznych to
sale multimedialne
z dostępem do Internetu.
Teoria/praktyka
Studia w Instytucie Kultury Europejskiej UAM to proces uczenia się
teorii
powiązanej z
praktyką
i praktyki wynikającej z teorii.
Interdyscyplinarne
i
praktyczne
programy studiów dają szanse studentom na rozwój własnych możliwości oraz realnej zmiany rzeczywistości, w której żyją, w myśl hasła: "
Myśl globalnie, działaj lokalnie!
".

Zapraszamy na wirualną wędrówkę po naszym kampusie:
http://www.ike.amu.edu.pl/wycieczka/
specjalności: dyplomacja publiczna
retoryka stosowana


specjalności: media relations
zarządzanie instytucjami kultury

-


specjalności: animacja ruchu turystycznego
promocja dziedzictwa kulturowegospecjalność: Dziedzictwo cywilizacji Zachodu w kontekstach medialnych
Harmonogram rekrutacji


od 1 czerwca 2017
rozpoczęcie rejestracji
31 sierpnia 2017
ostatni dzień na przypisanie opłaty
21-31 sierpnia 2017
przyjmowanie dokumentów od zakwalifikowanych kandydatów
Studia stacjonarne I stopnia
Studia stacjonarne II stopnia
Kierunek prezentujący nowoczesne i praktyczne podejście do studiów historycznych, pozwalające zrozumieć aktualną sytuację geopolityczną i kulturową Europy i świata.
Praktyczny kierunek studiów kształcący przyszłych animatorów i menadżerów kultury, przygotowujący do samodzielnej działalności w państwowych i samorządowych instytucjach kulturalnych, przedsiębiorstwach działających na rynku kultury oraz NGOs.
Specyfika kierunku:
interdyscyplinarność
, wiedza z zakresu historii, prawa, nowych technologii, politologii, kulturoznawstwa,
nowoczesna interdyscyplinarna
wiedza teoretyczna
połączone z
praktycznymi kompetencjami
w zakresie komunikacji interpersonalnej.
tradycja połączona z nowoczesnością,
bogata oferta
międzynarodowych wyjazdów
badawczych, staży
spotkania
z wybitnymi osobowościami świata kultury i polityki,
program studiów pozwala
zarządzać
wiedzą,
komunikować
się w trudnych sytuacjach,
tworzyć
przekazy medialne i marketingowe,
zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich,
nasi absolwenci realizują się zawodowo, pracując w:
działach promocji, działach HR, wydawnictwach, mediach elektronicznych i tradycyjnych, start-up’ach o charakterze promocyjnym i kulturotwórczym.
Dołącz do nas!
www.ike.amu.edu.pl

FB: Instytut Kultury Europejskiej UAM
Praktyczny kierunek studiów, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego systemu edukacji i współczesnego rynku pracy.
Logistyka
Specyfika kierunku:
interdyscyplinarność i praktyczne metody kształcenia
, wiedza na temat procesów logistycznych zachodzących na gruncie lokalnym, krajowym i międzynarodowym,
wiedza na temat nowoczesnych metod
planowania
,
sterowania
oraz
kontroli
przepływu towarów, osób i informacji,
językiem
angielski
na poziomie B2 oraz języki
niemiecki
lub
rosyjski
na poziomie A2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
wiedza z obszaru
nauk humanistycznych
: historii, politologii, filozofii, logiki, etyki i kulturoznawstwa, służące lepszemu zrozumieniu procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących we współczesnym świecie,
trzy
moduły kształcenia
do wyboru;
zapewniamy 360 godzin praktyk studenckich.
Czekamy na decyzję MNiSW
czekamy na decyzję MNiSW
Full transcript