Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Quo vadis, knihovno?

Prezentace k stejnojmenné roadshow přednášek šířící myšlenky Koncepce rozvoje knihoven (září-prosinec 2013)
by

Pavlína Lonská

on 4 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Quo vadis, knihovno?

Quo vadis, knihovno?
Koncepce rozvoje knihoven
„Není to ten nejsilnější, kdo přežije, ani ten nejinteligentnější, ale ten, kdo se dokáže nejlépe přizpůsobit.“ Charles Darwin
Chráníme hodnoty
* digitální dokumenty jsou součástí kulturního a vědeckého dědictví
* zavést systém povinného výtisku pro elektronické dokumenty
* masová digitalizace knihovních fondů
Priorita Knihovna jako místo
Knihovna pro mě znamená...
* příjemné místo k setkávání a trávení volného času
* prostor pro vzdělávání a osobní rozvoj
* místo, kam chci jít a kde chci být
Zpřístupňujeme informace
* centrální řešení
* jednotné rozhraní systému knihoven
* každá knihovna jako vstup do celého systému
* získání dokumentu kdykoliv, kdekoliv a odkudkoliv
* pohotový, efektivní a uživatelsky přívětivý přístup
Rozvíjíme znalosti
* popularizace četby
* podpora čtenářství
* více peněz na nákup knihovních fondů
Koncepce rozvoje knihoven v ČR na léta 2011-2015
1999
2004
2011
2020
Vize roku 2020
„V krásné, přívětivé a pohodlné knihovně rychle obsloužen příjemným, kvalifikovaným, očividně spokojeným a motivovaným personálem nebo z pohodlí domova bez ohledu na národnost
či handicap, v kteroukoliv denní či noční dobu získám
bezplatně požadovanou kvalitní službu.“

Říká čtenář, klient, uživatel
Strategie knihoven 1999-2003
Koncepce rozvoje knihoven
na léta 2004-2010
Koncepce rozvoje knihoven
v ČR na léta 2011-2015
* spolupráce * podpora * strategie * rozvoj
* argument pro zřizovatele
* opora při provádění změn
* východisko pro dílčí koncepce
* podpora při zavádění nových služeb
* spolupráce při plnění společných cílů
21 cílů v 6 tematických okruzích
digitalizace
přístup k informacím
vzdělávání a čtenářství
zásadní téma
Co musíme zlepšit: prostory pro komunitní a kulturní aktivity,
vypracovat standard prostorového vybavení knihoven
Inspirace? Knihkupectví, kavárny, kina...
Otevíráme se všem
rovný přístup ke službám
* služby přístupné každému, bez bariér
* standardizovaná úroveň služeb
* bezplatný přístup k internetu
Zkvalitňujeme a popularizujeme služby
marketing služeb
* zvyšování kvality poskytovaných služeb
* podpora marketingových aktivit
* ekonomická efektivita knihoven
Zvyšujeme svou kvalifikaci
pracovníci knihoven
* motivace a vzdělávání
* knihovník jako asistent uživatele
* dobrovolníci v knihovnách
Krajské digitalizační projekty
Priorita Centrální portál českých knihoven (CPK)
Vytvořit silný centrální portál poskytující kvalitní, pohotové služby, které umožní klientům získat požadovaný dokument v tradiční tištěné nebo digitální formě nebo informaci kdykoli, odkudkoli a kdekoli.
Městská knihovna v Praze, pobočka Chodov
Knihovna UTB ve Zlíně
Knihovna Český Těšín, čítárna a kavárna Avion|Noiva
Priorita Ekonomická efektivita knihoven
Priorita Lidské zdroje
* analýza věkové, mzdové a vzdělanostní situace v knihovnách (dotazníkový průzkum v roce 2012)
podklad pro Koncepci celoživotního vzdělávání knihovníků

* probíhají analýzy formálního vzdělávání, programů neformálního vzdělávání

* projekt Národní soustava povolání (11 typových pozic, další 2 ve zpracování)

* projekt Národní soustava kvalifikací (6 kvalifikací pro středoškolské typové pozice, zpracovány 4 kvalifikace pro vyšší odbornou úroveň, pracuje se na kvalifikaci magisterské úrovně)
Priorita Komunitní role knihoven
Priorita Bezbariérový přístup
* Standard Handicap Friendly
* Snaha zlepšit nabídku služeb vůči handicapovaným uživatelům
* Řeší problematiku osob s postižením zraku, sluchu, s tělesným a mentálním postižením

Cíl projektu:
Knihovna přátelská k uživatelům se specifickými potřebami
* Daňoví poplatníci musejí mít pocit, že o moc lépe své peníze investovat nemohli, že knihovna se vyplatí
* Knihovna je alespoň stejně dobrá investice jako škola, nemocnice, dětské hřiště

A proto pečujeme o své čtenáře!


* Poměřují se užitky a náklady (Cost-benefit analýza)
* Měří se ochota platit za spotřebu veřejné služby (Willignes to pay)
* Měří se ochota přijmout kompenzaci za nespotřebování veřejné služby (Willignes to accept compensation)
Jak zjistit ekonomickou efektivitu
http://www.mkcr.cz/assets/literatura-a-knihovny/Koncepce_rozvoje_knihoven_2011-2015.pdf
http://koncepce.knihovna.cz/temata/
* knihovna jako místo rozvoje kreativity lidí
* podpora různých zájmových skupin (děti a mládež, rodiny s dětmi, senioři)
* celoživotní vzdělávání (čtenářská, počítačová, mediální, občanská, finanční gramotnost)
* partnerství * rozvoj * kvalita života * prostor
Full transcript