Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Terapia poznawczo-behawioralna

No description
by

MAGDALENA SUBOTOWICZ

on 7 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Terapia poznawczo-behawioralna

Rozwój koncepcji:
Terapia oparta na akceptacji i zaangażowaniu -
oparta na modelu naukowym
krótkoterminowa
oparta na faktach/ weryfikowalna
ustrukturyzowana
dyrektywna/ aktywna współpraca
tu i teraz
ukierunkowane odkrywanie i eksperymenty
aspekt edukacyjny
Założenia TBP
Oto przykład:
Ludzie chcą "rozwiązać" jakiś problem
Pozwala ustalić jasny cel i trzymać się kierunku
Można zweryfikować skuteczność terapii
Orientacja na problem
Sytuacja Reakcja
Model ABC
Błędne koła
Spotkanie dwóch ekspertów:
Orientacja na współpracę
Najstarsza i najprostsza oparta na teoriach Watsona i Skinnera. Zachowanie jako wynik interakcji ze środowiskiem i czynnik je modyfikujący. Znajduje zastosowanie w ciężkich zaburzeniach depresyjnych w ramach CBT.
Terapia poznawcza
Cognitive Therapy (CT)
Behaviour Therapy (BT)
Terapia
poznawczo-behawioralna
Oparta o teorię A.T.Beck'a (1967), która mówi, że afekt i zachowania są zdeterminowane przez znaczenie jakie jednostka nadaje światu. To znaczenie jest zapośredniczone w interpretacjach i założeniach ukształtowanych przez doświadczenie.
Terapia racjonalno-emotywna
Rational Emotive Behaviour Therapy (REBT)
Opracowana pierwotnie przez Alberta Ellisa (1995). Podstawą terapii jest odkrywanie nieracjonalnych pzekonań, mogących wywoływać negatywne emocje i zastępowanie tych przekonań na bardziej produktywne i racjonalne.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Klient i terapeuta próbują zmienić sposób, w jaki negatywne doświadczenia wpływają na myśli. Nacisk na umiejętności akceptacji a nie unikania negatywnych uczuć, dzięki czemu można rozwinąć bardziej efektywne style radzenia sobie.
Terapia schematów -
Schema Therapy
Opracowana przez Jeffreya Younga w latach 90-tych. Wykorzystuje elementy psychoanalizy, Gestalt, konstruktywizmu. Stosowana w przypadku zaburzeń osobowości. Nacisk na relację terapeutyczną, doświadczenia z dzieciństwa, nieświadome style radzenia sobie.
Terapia dialektyczno-behawioralna -
Dialectical Behaviour Therapy (DBT)
Metoda opracowana przez Marcię Linehan głównie do terapii głębokich zaburzeń osobowości takich jak borderline.
Terapia poznawcza oparta na uważności -
Mindfulness bassed Cognitive Therapy (MBCT)
Metoda leczenia oparta na wschodnich, głównie buddyjskich technikach medytacji, zaproponowana przez Jona Kabat-Zinna pod koniec lat 70-tych na uniwersytecie medycznym w Massachusetts.
Activating event Beliefs Consecuenses
Treści poznawcze
(interpretacja)
Utrata pracy
Utrata pracy
Utrata pracy
"jak śmieli"
"jestem skończona"
"nareszcie!"
złość, agresja
smutek, apatia
ulga
ZACHOWANIE
Izolowanie się
Unikanie
Atakowanie
Jesteś na imprezie towarzyskiej. Jest miło, dobrze się bawisz. Nagle dostrzegasz najcudowniejszą osobę, jaką kiedykolwiek widziałaś/eś.

Co myślisz.....
Co czujesz......
Co robisz......
To powiązane ze sobą aspekty funkcjonowania, które potrzymują problem (zaburzenie). Uruchamiane przez zautomatyzowane reakcje w specyficznej sytuacji wyzwalającej.
Typowe błędne koła
Niska samoocena
Jestem
nieudacznikiem Smutek, wstyd
Brak znajomych,
zaniedbywanie
relacji
Izolowanie się
Potrzeba kontroli
A jeśli stanie się
coś złego?
Lęk
Szukanie zapewnień
Sprawdzanie
Panika
Objawy lękowe
Lęk, panika
Skupienie na objawach

Nie mogę sobie dać rady,
coś mi się stanie
Złość
On mnie nie szanuje
Złość
Agresywna odpowiedź
Podniesiony głos,
agresja
- Terapeuta zna się na teorii
- Pacjent zna siebie
Dopiero spotkanie tych dwóch rodzajów wiedzy pozwala uzyskać realną zmianę
Orientacja na myśli
U podstaw zachowania leżą emocje
U podstaw emocji leżą treści poznawcze
Modyfikacja treści poznawczych prowadzi do zmian emocjonalnych oraz behawioralnych
3 kroki: identyfikowanie
weryfikowanie
modyfikowanie
myśli
Myśli
Są to podstawowe "cegiełki" do pracy
Wpływają na emocje i modyfikują je
Wpływają na zachowanie i modyfikują je
Nadają znaczenie sytuacjom
Porządkują relacje ja->inni->świat
Negatywne automatyczne myśli
Specyficzne (w związku z konkretną sytuacją, np. nie uda mi się)
Automatyczne
Typowe dla danej osoby
Pozornie prawdziwe "obrazi się mnie"
Subiektywne "wiedziałem, że tak będzie"
O osobistym zabarwieniu "jestem beznadziejny"
Powszechne (wszyscy je mają)
c.d.
Krókie czasem w formie ciągu myślowego
Skondensowane, czasem skrótowe "O boże"
Powiązane z głębokimi schematami "muszę się wziąć za siebie
Uzasadniają emocje "zaraz umrę"
Odnoszą się do specyficznych sytuacji
Odnoszą się intra lub interpersonalnie "chyba mam zawał"
W formie wizualnej lub werbalnej
Sposoby pracy z myślami
Sytuacja: pokłóciłam się z koleżankami
MYŚLI
Jestem beznadziejna
Stanie się coś złego
One robią mi na złość
EMOCJE
Smutek
Lęk
Złość
FIZJOLOGIA
Brak energii
Pobudzenie
Celem terapii jest zmiana
w zakresie głównych problemów, a nie zmuszanie Pacjenta, żeby myślał racjonalnie
Terapia opiera się na współpracy w:
-ustalaniu listy problemów,
-ustalaniu celu/ów,
-wzajemnym poszanowainu swoich
kompetencji,
-dzieleniu się wiedzą.
Podstawowy model sformułowania przypadku
Dobra uczennica, jedynaczka, rodzice odciążali ją od obowiązków domowych "najważniejsza jest nauka". Przerwała pracę zawodową, aby skupić się na pisaniu magisterium.
Jestem mało zdolna.
Osoby mało inteligentne są gorsze, godne pogardy.
Jeśli się wyda, że jestem przeciętna, nie będę akceptowana, zawiodę wszystkich. Muszę się bardziej starać.
Praca magisterska
To nie jest dość dobre, nic nie umiem, nie zdążę.
duszności, napięcie,
bezsenność, zmęczenie
lęk, smutek,
panika, poczucie winy
unikanie, odraczanie, zajmowanie się czymś innym
Czynniki uwrażliwiające
Podstawowe przekonania
Dysfunkcjonalne założenia
Czynniki podtrzymujące
MYŚLI - EMOCJE - ZACHOWANIA
Czynniki spustowe
Czynniki uwrażliwiające:
Wczesne doświadczenia utraty, separacji, innych urazów
Zachowania rodziny (modelowanie)
Tradycje i mity, przekazy rodzinne - tworzą model świata
Ważne wydarzenia, zwłaszcza związane z emocjami (w rodzinie, szkole)
System rodzinny (rodzeństwo, role w rodzinie)
Cechy genetyczne (choroby, wygląd)
Model wychowania w rodzinie (kary, nagrody, przywiązanie)
Kultura, historia
Czynniki spustowe
Poprzedzają pojawienie się objawów/problemów
Aktywizują schematy (które są zwykle uśpione)
- ważne zdarzenie (znaczące)
- kumulacja trudności, stresu
Schematy
(podstawowe przekonania)
ogólne zasady odnoszące się do Ja, świata, innych ludzi
wyuczone, trudno je zmienić
trudne do idtyfikacji (nieuświadomione)
specyficzne dla osoby
pozwalają szybko ocenić sytuację
zgeneralizowane, uproszczone
niekształcone i usztywnione (zwłaszcza, kiedy prowadzą do patologii
Źródła schematów
ważne osoby (rodzice)
"Dlaczego tylko czwórka? A co dostał Jasio?"
"Nie mogę słuchać tego twojego jęczenia. Pójdę sobie w końcu i zostaniesz sam"
kontakty społeczne (koledzy, nauczyciele)
"Jesteś nikim jak nie jesteś taki jak my"
"Nie masz zdolności matematycznych więc nic z ciebie nie będzie"
kultura, moda
"Chłopaki nie płaczą", "Cellulitis to straszna choroba"
"Sukces = szczęście"
doświadczenia traumatyczne
Czym są dysfunkcjonalne założenia?
Zasady, według których ludzie próbują nadać sens doświadczeniom (co jest ważne, jak osiągać cele, jak postępować, jak się przystosować do otoczenia)
Czasem są dysfunkcjonalne - oparte na lęku przed cierpieniem (co robić żeby unikać cierpienia, zapewnić sobie kontrolę, akceptację, szczęście)
Rola dysfunkcjonalnych założeń
Jestem do niczego. Ludzie są okrutni.
Muszę robić wszystko perfekcyjnie.
Jeśli nie będę się starać odrzucą mnie.
PP nie zostaje zaprzeczone.
DZ jest niemożliwe do spełnienia.
ale
oraz
a więc
Podstawowe przekonanie (schemat):
Dysfunkcjonalne założenie:
Ciągla podatność na niską samoocenę, lęk przed odrzuceniem
Cechy sformułowania
Z góry na dół
Treści świadome i mechanizmy nieświadome
Lista problemów oraz czynnik jednoczący
Synchronia wymiarów
Parę wskazówek
Patrz na fakty i nie myl ich z myślami
Myśli i emocje traktuj jako hipotezy
Hipotezy można i trzeba weryfikować/testować
Uczymy się przez doświadczenia
Terapeuta jako nauczyciel, ale nie sędzia
"Pacjent rozwija zaburzenia lękowe nie z powodu nieświadomych motywów, ale ponieważ nauczył się niewłaściwych sposobów radzenia sobie z doświadczeniami życiowymi"
Beck, Emery, 1985
Model sformułowania
Czynniki uwrażliwiające
Podstawowe przekonania
Czynniki spustowe
PROBLEM
Myśli
Fizjologia
Zachowanie
Emocje
Czynniki podtrzymujące
Strategie terapeutyczne
Ćwiczenie
1. Podzielcie się na 4 osobowe grupy
2. A-pacjent, B-terapeuta, Cpomocnik, D-obserwator i rejestrator
3. A - czyta opis pacjenta
4. B - robi wywiad
5. B, C i D - tworzą sformułowanie, A - pomaga
Terapia behawioralna
Techniki behawioralne
Warunkowanie klasyczne
ekspozycja
systematyczna desensytyzacja
Warunkowanie instrumentalne
ekspozycja z powstrzymaniem reakcji
samoobserwacja
społeczne uczenie się (modelowanie)
Eksperyment behawioralny
uczenie się oparte na doświadczeniu
kodowanie wielopoziomowe i wielomodalne
ćwiczenie nowych planów i zachowań
uczenie się na podstawie refleksji
Dziękuję za uwagę
Full transcript