Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klas 1B hfst. 3 ROMEINEN

klas 1 A/B
by

Rients Anne de Vries

on 13 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klas 1B hfst. 3 ROMEINEN

FINISH
De opkomst van het christendom
3.3
A

3.3
B

3.1
A

Van stad tot wereldrijk
3.4
A

3.4
B

B Van republiek tot keizerrijk
3.1
B

3.5
A

START
De Romeinse provincies
Romeinse veroveringen
3.2
A

De Romeinse samenleving
JODENDOM
CHRISTENDOM
CHRISTENVERVOLGINGEN
HET CHRISTENDOM ALS ENIGE GODSDIENST
3.5
B

De Romeinen
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Sleutel jaartal
Tot 3.000 v.C. tijdvak van jagers en boeren
Jaartallen van de oudheid
3.000 v.C. - 500 tijdvak van Grieken en Romeinen
750 v.C. stichting van Rome
389 christendom wordt staatsgodsdienst
476 Germanen veroveren Rome
Remus en
Romulus
de wolvin
Colosseum
moord
De grenzen van het rijk
Landbouwstedelijke samenleving
Arme boeren verhuisden naar de stad.
Hun grond verkochten ze aan rijke families. Die kregen steeds meer grond.
Allemaal Romeinen
1
2
3
verschillen:
- talen
- goden
- kleding en eten
- feesten
overeenkomsten:
-
latijn in het oosten
- grieks in het westen
- handel/ munten
- Romeinse wetten
- Romeinse wegen
Maak je van iemand iets kapot
dan moet je de schade aan de
eigenaar terug betalen.
1 bronzen plaat
wetten met verplichtingen

belasting betalen
wetten met rechten

rechten voor burgers
Wetboeken zijn geschreven regels voor alle burgers.
Forum Romanum plein : centrum van het Romeinse bestuur.

5
Caesar liet zich tot dictator voor
het leven benoemen.
Senatoren werden bang dat ze
hun macht zouden verliezen.
44 v.C.: ze vermoorden Caesar
23 dolksteken.
Keizer Augustus zorgde voor PAX ROMANA:
orde, rust en welvaart.
Boeren zonder eigen grond werkten in dienst van een rijke Romein in een villa.
Bestuurders van Rome zorgden voor gratis voedsel en vermaak.
Ze hoopten dat het volk niet in opstand zouden komen.
Door wetteksten op bronzen platen
te plaatsen op het plein wist iedereen
aan welke regels hij zich moest houden.
Toetsvragen die je kunt verwachten
Toetsvragen die je kunt verwachten
- over de handel tussen Rome en
de Romeinse provincies.
- over het bestuur van het
Romeinse rijk.
- over de langdurige vrede.
- over het verschil tussen politiek
en economie.
- over het burgerrecht.
- over de godsdiensten
- over Constantijn de Grote.
- over de opstand tegen de Romeinen.
- over jaartallen en tijdvakken.
- Over het bestuur van Rome voor en na de
keizertijd.
- Over de handel.
- Over het bestuur van de Romeinse provincies .
- Over Carthago.
- Over triomftochten.
- Over de langdurige vrede.
- Over de positie van de boeren.
- Over handel en economie.
- Over rijkdom en macht.
- Over armoe en slavernij.
- Over veel culturen door elkaar.
- Over regels en wetten.
- over burgerrecht.
- Over goden en keizers.
- Over jaartallen en tijdvakken.

Tekstvragen 3.1 A

1. Wie kregen na 500 v.C. de macht in de Romeinse republiek?
2. Wat gebeurde er in de senaat?
3. Hoe werd Rome machtiger en rijker? Noem 3 redenen.
4. Wat is het Forum Romanum?
5. Hoe kon het Romeinse rijk goed bestuurd worden? Noem 3 redenen.
Antwoorden 3.1A

1. De rijkste families in Rome kregen de macht in de republiek.
2. De senatoren maakten regels om |Rome te besturen.
3. - Rome veroverde veel stadstaten.
- Bewoners van veroverde gebieden moesten belasting betalen.
- Bewoners van veroverde gebieden moesten soldaten leveren.
4. Het Forum Romanum is het centrale plein in Rome.
5. - De senaat verdeelde het rijk in provincies.
- In elke provincie regeerde een gouverneur-generaal.
- de gouverneur-generaal zorgde met zijn ambtenaren voor orde en rust.

Tekstvragen 3.1 B

1. Hoe werden legeraanvoerders steeds machtiger?
2. Hoe ontstond er in Rome een burgeroorlog?
3. Waarom werd Julius Caesar in 44 v.C. vermoord?
4. Waardoor kwam er na de moord op Julius Caesar een 2e burgeroorlog?
5. Keizer Augustus zorgde voor een langdurige Pax Romana. Wat is dat?
Antwoorden 3.1B

1. - De legerleiders overwonnen veel gebieden.
- Soldaten beloofden trouw aan hun legerleider.
2. De legerleider Julius Caesar kreeg ruzie met de senaat
over wie de meeste macht had.
3. Julius Caesar liet zich benoemen tot dictator.
Zo nam hij de macht over van de senaat.
4. Nu kreeg de nieuwe legerleider Caesar Augustus ruzie
met de senaat over wie de meeste macht had.
5. Keizer Augustus zorgde voor orde, rust en welvaart
die een lange tijd duurde.
Christenen werden als martelaars voor hun geloof verscheurd door de hongerige leeuwen.
Hongerige dieren worden in de arena gejaagd om hun prooi te zoeken.
Tekstvragen 3.3 A

1. De Romeinen waren polytheistisch. Wat betekent dat?
2. Hoe werd in het Pantheon godsdienstige verdraagzaamheid getoond?
3. Wie moesten door alle mensen in het Romeinse rijk vereerd worden?
4. Waarom verzetten joden zich fel tegen de Romeinen?
5. leg uit wat
"diaspora "
betekent.
Antwoorden 3.3 A
1. Romeinen geloofden in vele goden.
2. Romeinse goden en goden van overwonnen volken werden samen vereerd.
3. De Romeinse staatsgoden en de keizer moesten door iedereen vereerd worden.
4. Joden geloofden in 1 god. Ze waren monotheistisch.
5. De Romeinen verdreven de joden uit Judea. de joden moesten zich verspreiden
over het Romeinse rijk en daarbuiten.
Tekstvragen 4.3 B

1. Welke boodschap predikte Jezus rond 30 v.C. in Judea?
2. Waarom lieten de Romeinen Jezus kruisigen?
3. Waarin verschillen de joden en de joden van opvatting
over de betekenis van Christus?
4. Waarom werd het christendom verboden door de Romeinen?
5. Waarom gaf keizer Constantijn in 313 n.C. aan de Christenen
godsdiensvrijheid?
Antwoorden

1.De boodschap van Jezus was : - zorg voor zieken en zwakken.
- heb je naaste lief als jezelf.
2. De Romeinen zagen Jezus als een opstandeling, want Jezus sprak over
het koninkrijk van God.
3. Er waren verschillende opvattingen over Jezus:
Volgens de christenen was Jezus de zoon van God.
Volgens de joden was Jezus slechts een van de profeten van God.
4. De Romeinen eisten het polytheisme als geloof.
De christenen eisten het monotheisme als geloof.
5. Constantijn kreeg een visioen, waarin de christelijke god hem de
overwinning beloofde in de burgeroorlog.
Tekstvragen 3.4 A

1. Waar lag de grens van het Romeinse rijk in het nederlandse gebied?
2. Wat hield de bondgenootschap in tussen de Bataven en de Romeinen?
3. Welke twee legerleiders sloten en nieuw verdrag tussen de Bataven en de
Romeinen?
4. Waarom kwam Julius Civilis in opstand tegen de Romeinen?
Antwoorden
1. De grens lag bij de rivier de Rijn.
2. De bondgenootschap hield in dat de Bataven geen belasting aan de
Romeinen hoefden te betalen, maar wel de grenzen gingen
beschermen van de Romeinen.
3. De Bataaf Julius Civilis en de Romein Julius Caesar sloten opnieuw
een verdrag.
4. Julius Civilis wilde voorkomen dat Bataafse soldaten naar Rome
werden gestuurd.
Tekstvragen 3.4 B

1. Wat zijn "limes"?
2. Wat bouwden de Romeinen in die limes. Noem 3 voorbeelden
3. Wat betekent romanisering en noem 2 voorbeelden.
4. Wat gebeurde er in 395 met het Romeinse rijk?
5. Wat gebeurde er in 476 met het west Romeinse rijk?

Antwoorden

1. Limes zijn de grensposten van het Romeinse rijk.
2. In de limes bouwden de Romeinen forten, legerkampen, wegen en bruggen.
3. Romanisering is de verspreiding van de Grieks-Romeinse cultuur.
Voorbeelden: - de handel tussen de Romeinen en Germanen in huiden,
slaven, glas en aardewerk.
- Germanen namen het Romeinse geld en schrift over.
4. het Romeinse rijk werd gesplitst in een oost-Romeinse en een west-
Romeinse rijk.

1 TL
1 TL
1 TL
3.2
B

1 TL
1 TL
1TL
Rome is gebouwd op 7 heuvels.
Het is ontstaan uit landbouwdorpen.
Deze dorpen groeiden naar elkaar
toe en werden uiteindelijk een stad.
De Romeinse republiek
500 v.C.: Rome werd een republiek.
Dat is een staat zonder een koning.
Leiders van de rijkste families kregen de macht.
Die rijke leiders maakten regels in de senaat.
Daarom werden ze senatoren genoemd.
Zo bestuurden ze Rome.
De Romeinen veroverden andere stadstaten in Italie.
De bewoners moesten belasting betalen en soldaten leveren. Zo werd Rome machtiger en rijker.
Met die rijkdom werd het
Forum Romanum gebouwd:
het centrale plein in Rome.
Na de verovering van Italie rond 270 v.C.
won het Romeinse leger in :
1. Noord-Afrika
2. Spanje
3. Griekenland
4. Turkije en
5. West-Azie.
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe kon een groot rijk goed bestuurd worden?
- De senaat verdeelde het Romeinse rijk in provincies.
- In elke provincie kwam een gouverneur.
- De gouverneur ontving belasting, hij sprak recht en
hij was de leider van het Romeinse leger in zijn provincie.
- Hij zorgde met zijn ambtenaren voor orde en rust.
Julius Caesar
De senaat gaf opdrachten
aan de legeraanvoerders.
Legeraanvoerders werden machtiger door hun overwinningen en door de trouw van hun soldaten.
Julius Caesar
58-50 v.C: Julius Caesar veroverde
1. Gallie (Frankrijk)
2. Belgie
3. Zuid-Nederland
1.
2.
3.
Ondanks die moord kregen de senatoren hun macht niet meer terug.
Politieke
Burgeroorlog
SENAAT
Keizer Augustus
2e
Burgeroorlog
CAESAR AUGUSTUS
keizer
de verhevene
de senaat
werd
klein.
Het Romeinse rijk
werd een keizerrijk.
Donau
Sahara woestijn
Eufraat
grens
grens
grens
Grenzen werden bewaakt door legioenen van 5.000 soldaten.
Romeinse wegen
Romeinse legers konden zich snel verplaatsen
27 v.C.
achterneef van Julius
Rijn
grens
Van het platteland
naar de stad
Arm en rijk
Geld verdienen
In het Romeinse rijk waren veel steden,
maar de meeste mensen leefden op het land.
Rome had 1 miljoen inwoners.
Groot verschil tussen arm en rijk.
Romeinse woonwijk
- De armste mensen leefden in krotten.
- Mensen die het iets beter hadden woonden in flatgebouwen
van drie verdiepingen hoog.
- Er was geen stromend water of riolering. Het stonk enorm.
Romeinse woonwijk
Romeinse villawijk
Binnenkant van een
Rijke mensen woonden in villa's of paleizen.
Ze lieten zich op een stoel door de stad dragen.
Liggend op kussens lieten ze zich bedienen door slaven.
Rijken gaven uitgebreide diners.
Ze aten lekkernijen als reuzenkreeften
en gevulde everzwijnen.
Handel
Ambachten
Veel stedelingen beoefenden een ambacht :
- kleermaker
- meubelmaker
- pottenbakker
Dit zijn vormen van nijverheid.
Parfum
uit Arabie
Parels uit de Rode Zee
Graan uit
Egypte
Leer uit
Noord Europa
ROME
Romeinse munten
Sestertius
Dinarius
De Romeinse munten werden in het hele rijk als betaalmiddel gebruikt.
De eenheid en vrede in het rijk zorgden voor een bloeiende handel en
een goede economie.
Naar Grieks voorbeeld
De Grieks-Romeinse cultuur : Romeinen nemen de Griekse cultuur over.
Cultuur : alles wat mensen denken en doen.

Romeinen zetten Griekse zuilen en beelden neer in hun villa's en op hun pleinen.
Z
Griekse zuilen
Griekse
timpaan
Griekse beelden
Plato dacht : het enige dat ik weet is
dat ik
niets
weet.
PLATO
een filosoof
is een denker
Ontwikkelde Romeinen leerden Grieks en namen
Griekse slaven in huis als leraren voor hun kinderen.
Grieks
beeld
De discuswerper
Griekse timpaan (driehoek)
Griekse zuil
In de bouwkunst voegden de Romeinen zelf ook
iets toe aan de Grieks-Romeinse cultuur.
De koepel
als dak
Beton
om te bouwen
De timpaan
is een versierde driehoek als gevel.
Dat hadden de Grieken bedacht.
Het PARTHENON
een grieks-Romeins gebouw
De voorkant van het Parthenon
Een Griekse
timpaan
Griekse
zuilen
De koepel van binnen
Het Parthenon = een tempel voor alle goden
Brood en spelen
In Rome waren mensen van overal: Afrika, Arabie, Friesland.
Het Romeinse rijk had een
multiculturele samenleving
.

De Grieks-Romeinse cultuur was overal
Romeinse burgers
Op bronzen platen stonden wetten voor burgers
Alle Romeinse burgers hadden gelijke rechten.
Leden van overwonnen volkeren
waren geen Romeinse burgers,
tenzij ze soldaat werden.
Het Colosseum : een stadion met
50.000 zitplaatsen.
Hier werden shows gehouden met leeuwen, olifanten en andere wilde dieren.
Het populairst waren de gladiatoren gevechten.
De overwonnen gladiator moest gedood worden.
GODSDIENSTIGE
VERDRAAGZAAMHEID
De opkomst van het christendom
Net als andere volkeren waren de Romeinen polytheistisch. Ze vereerden vele goden.
Het Pantheon:
het huis voor de vele goden.
Mercurius
god van de
handel
Neptunus
de zeegod
MARS
Zoon van Jupiter
god van
de
strijd
JUNO
de vrouw van
Jupiter
JUPITER
de
Romeinse
oppergod
de god
van de
handel
In het Pantheon in Rome werd godsdienstige verdraagzaamheid getoond. Romeinse goden en goden van overwonnen volken werden samen vereerd.
DE BELANGRIJKSTE ROMEINSE GODEN WAREN :
JUPITER
JUNO
MARS
DEZE GODEN BESCHERMDEN DE ROMEINSE STAAT EN ALLE BURGERS.
Ook bij ieder beroep behoorde een god :
kooplieden vereerden de god van de handel.
Zeelieden
offerden
aan
Neptunus
Zolang je de staatsgoden en de keizer vereerde, mocht je van de Romeinen aanbidden wie je maar wilde.
JUDEA
BIJ HUN VEROVERINGSTOCHTEN ONDERWIERPEN DE ROMEINEN OOK JUDEA (Israel/Palestina)
JUDEA :
HET LAND
VAN DE
JODEN
66 N.C.
JODEN VERZETTEN ZICH FEL TEGEN DE ROMEINEN.
HET JODENDOM GELOOFDE IN MAAR 1 GOD.
ZE WAREN MONOTHEISTISCH.
ROTSKOEPEL IN JERUZALEM
De joden geloofden alleen in JAHWEH.
De Romeinen eisten dat de joden ook de Romeinse keizer vereerden.
66 n.c.: De Romeinen roofden schatten uit de joodse tempel.
De joden kwamen toen in opstand; dat duurde 4 jaar.
DE ROMEINEN VERDREVEN DE JODEN UIT JERUZALEM.
ZE VERSPREIDDEN ZCH OVER HET ROMEINSE RIJK EN DAARBUITEN. DIT WORDT DE
DIASPORA
GENOEMD.
Rond 30 n.C. : Jezus predikte in Judea. Zijn boodschap was :
- zorg voor zieken en zwakken;
- heb je naaste lief als jezelf.
De Romeinen zagen Jezus als een opstandeling, want
Jezus sprak over het koninkrijk van God.
De volgelingen van Jezus geloofden, dat hij was gestorven en opgestaan om mensen te verlossen van alle slechtheid en ellende in de wereld.
Jezus werd Chtistus genoemd.
Dat is Grieks voor 'verlosser'.
Volgens de christenen was Jezus de zoon van God.
Joden en christenen geloven in 1 god,
maar volgens de joden is Christus een profeet en niet de zoon van God.
Circus Maximus
TIBER
Al in de 1e eeuw ontstonden in veel Romeinse steden groepen christenen. Ook in de miljoenenstad Rome.
Daar werden christenen vervolgd en gekruisigd.
Dit gebeurde ook met de leiders Petrus en Paulus.
ONVERDRAAGZAAMHEID
HET
PANTHEON
DE
ROTSKOEPEL
De Romeinen eisten
het polytheistische geloof
De christenen eisten het monotheistische geloof. Ze wilden anderen bekeren.
R
U
Z
I
E
ROMEINEN VERBIEDEN HET CHRISTENDOM
"Met behulp van
dit teken zal je
overwinnen."
Hij won de
veldslag
Hij werd christen en gaf
vrijheid van godsdienst.
Constantijn de Grote
312 Burgeroorlog
visioenvan het kruis
Constantijn
droomt een
visioen
313 : Keizer Constantijn gaf de christenen godsdienstvrijheid.
392 : het christendom werd de Romeinse staatsgodsdienst.
Pantheon
in Rome
Na 392 : polytheisme
verboden
Vanaf 392 : alleen het christelijke monotheisme toegestaan in het Romeinse rijk.
392 : Einde van godsdienstige verdraagzaamheid in het Romeinse rijk.
- Tempels werden omgebouwd tot kerken
- De kerk verdeelde het rijk in kerkprovincies
- Bisschoppen kregen de leiding over de kerkprovincies
- De bisschop van Rome werd de paus : de hoogste leider.
ROMEINEN, GERMANEN EN KELTEN
EEN KOUD EN NAT LAND
ROMEINEN EN BATAVEN
DE BATAAFSE OPSTAND
romeins
gebied
vrije
Germanen
Grote delen van Nederland
liepen steeds onder water
huizen op
terpen
57 v.C: Julius Caesar veroverde Belgie en zuid Nederland.
Keltische stammen leefden van de landbouw.
Ze hadden geen schrift.
60 v.C : de Kelten kwamen in opstand. Caesar nam gruwelijk wraak.
De Kelten werden vermoord of als slaaf weggevoerd.
De Bataven, een Germaanse stam, gingen in het rivierengebied van de Kelten wonen.
De Bataven sloten een bondgenootschap met de Romeinen.
Ze betaalden geen gelasting
In ruil daarvoor verdedigden ze
de grens van het Romeinse rijk.
Limes =
de Romeinse grens
langs de Rijn.
69 n.C.: De Bataven kwamen in opstand met Julius Civilis als leider.
Caesar dwong de Baafse leider tot onderhandelen. Ze sloten een nieuw verdrag.
keizer Julius Caesar
De Bataafse leider
Julius Civilis
ROMEINEN, GERMANEN EN KELTEN
AAN DE GRENS
CULTURELE INVLOED
DE ONDERGANG VAN ROME
RIJN
RIJN
FRIEZEN
De Romeinen gebruikten de Rijn als grens : de limes.
De Germaanse stammen (Friezen en Kelten) leefden in een landbouwsamenleving.
Aan de limes bouwden de Romeinen forten, wegen, bruggen en legerkampen.
TRAJECTUM
NOVIOMAGUS
.
MAASTRICHT
MOSA TRAJECTUM
http://www.schooltv.nl/video/water-in-het-oude-rome-geen-stromend-water-en-wc/
ROMEINSE LEGERPLAATS BIJ VALKENBUURG
MET TEMPELS, BADHUIZEN EN WONINGEN MET STROMEND WATER :
ZIE FILMFRAGMENT
Romeinen en Germanen dreven handel met elkaar :
Germaanse huiden en slaven in ruil voor Romeinse glas en aardewerk.
Ook het Romeinse geld en het schrift werd overgenomen.
ROMANISERING = de verspreiding van de grieks-Romeinse cultuur.
De Germanen namen Latijnse woorden over,
maar ze hielden wel hun eigen talen.
Hieruit ontstonden het Nederlands en het Duits.
http://www.schooltv.nl/video/romeinen-in-ons-land-ze-brachten-perziken-kippen-en-geld/
DE ROMEINEN IN ONS LAND 3.00 MIN.
3e eeuw
Romeinse rijk verzwakt door :
- ziektes
- minder handel
- zwak leger
- Germaanse stammen plunderen
het Romeinse rijk.
395 : Het rijk werd gesplitst in een
West- en Oost-Romeinse rijk
met allebei een eigen keizer.
hoofdstad van het
West-Romeinse rijk
Constantinopel
hoofdstad van het
Oost-Romeinse rijk
Het Oost-Romeinse rijk kon zichzelf verdedigen.
Het West-Romeinse rijk werd in de 5e eeuw
door volksverhuizingen geplaagd.
Goten plunderden Rome.
476 : Germanen zetten de Romeinse keizer af.
Voor de keizer kwam een Germaanse koning.
Het West-Romeinse rijk kwam ten einde.
Het Oost-Romeinse rijk bleef nog 1000 jaar bestaan.
HET ROMEINSE RIJK 2.30 MIN.
http://www.schooltv.nl/video/het-romeinse-rijk-groot-machtig-en-rijk/
Pompeii
DE VULKAANUITBARSTING
EEN OOGGETUIGE
ONDER DE LAVASTROOM
POMPEI
HERONTDEKT
REIS DOOR DE TIJD
Opstand van de Bataven 1.40 min.
http://www.schooltv.nl/video/opstand-van-de-bataven-julius-civilis-tegenover-de-romeinen/#q=Clip%20over%20Julius%20Caesar%20
http://www.schooltv.nl/video/alle-wegen-leiden-naar-rome-een-machtig-rijk/#q=Romeinse%20cultuur
ALLE WEGEN LEIDEN NAAR ROME 1.10 MIN.
HET FORUM 1.00 MIN.
http://www.schooltv.nl/video/het-forum-belangrijk-voor-de-romeinen/#q=Clip%20over%20christendom%20in%20de%20Romeinse%20r
DE ROMEINSE SAMENLEVING
http://www.schooltv.nl/video/de-goden-van-de-oude-grieken-overal-bestond-een-god-voor/#q=categorie%3A%22Oudheid%22
De goden van de oude Grieken en Romeinen 2.30 min.
DE TIEN GEBODEN IN HET CHRISTENDOM
http://www.schooltv.nl/video/tien-geboden-tien-belangrijke-regels-voor-christenen/#q=categorie%3A%22Geloof%22
1. Wie kregen na 500 v.C. de macht in de Romeinse republiek?
2. Wat gebeurde er in de senaat?
3. Hoe werd Rome machtiger en rijker?
Noem 3 redenen.
4. Wat is het Forum Romanum?
5. Hoe kon het Romeinse rijk goed bestuurd worden?
Noem 3 redenen.
1. Hoe werden legeraanvoerders steeds machtiger?
2. Hoe ontstond er in Rome een burgeroorlog?
3. Waarom werd Julius Caesar in 44 v.C. vermoord?
4. Waardoor kwam er na de moord op Julius Caesar
een 2e burgeroorlog?
5. Keizer Augustus zorgde voor een langdurige Pax Romana.
Wat is dat?
Tekstvragen 3.2A
1. Het Romeinse rijk was een landbouwstedelijke samenleving.
Leg uit wat dat betekent.
2. Hoe leefden de armste en de minder arme mensen in Rome?
3. Hoe leefden rijke mensen in Rome?
4. Noem 3 ambachten die de stedelingen uitoefenden.
5. Welke handelsproducten werden naar Rome gebracht?
Waar kwamen die producten vandaan?
Antwoorden 3.2A
1. Dat betekent, dat er veel stden waren, maar de meeste mensen leefden op het land.
2. Ze leefden in krotten of flatgebouwen zonder stromend water of een riolering.
3. Rijke mensen leefden in een villa of een paleis.
4. Ambachten van de stedelingen waren: kleermaker, meubelmaker of pottenmaker.
5. - leer uit noord Europa - parfum uit Arabie - graan uit Egypte
- parels uit de Rode Zee.
1. Het Romeinse rijk was een landbouwstedelijke samenleving.
Leg uit wat dat betekent.

2. Hoe leefden de armste en de minder arme mensen in Rome?
3. Hoe leefden rijke mensen in Rome?
4. Noem 3 ambachten die de stedelingen uitoefenden.
5. Welke handelsproducten werden naar Rome gebracht?
Waar kwamen die producten vandaan?
Tekstvragen 3.2B

1. Omschrijf het begrip "cultuur".
2. Noem 3 voorbeelden van cultuur die de Romeinen hebben overgenomen van de Grieken.
3. Wie gaen les aan Romeinse kinderen over de Griekse taal en over Griekse denkers?
4. Wat voegden de Romeinen in de bouw toe aan de Grieks-Romeinse cultuur?
5. Noem 3 verschillen en 3 overeenkomsten in de Grieks-Romeinse multiculturele samenleving.
6. Hoe wisten de Romeinen aan welke regels ze zich moesten houden?
Antwoorden 3.2B

1. Cultuur is alles wat mensen doen en denken.
2. Romeinen hebben van de Grieken overgenomen:
Griekse beelden, Griekse gebouwen, Griekse zuilen.
3. Griekse slaven werden leraar voor Romeinse kinderen.
4. De Romeinen voegden toe : de koepel als dak en beton om te bouwen.
5. Verschillen : talen, goden, kleding en eten, feesten.
Overeenkomsten: handel en munten, Romeinse wetten, Romeinse wegen.
6. Door nieuwe wetten op bronzen platen op het Forum Romanum en door wetboeken.
1. De Romeinen waren polytheistisch. Wat betekent dat?
2. Hoe werd in het Pantheon godsdienstige verdraagzaamheid getoond?
4. Waarom verzetten joden zich fel tegen de Romeinen?
3. Wie moesten door alle mensen in het
Romeinse rijk vereerd worden?
5. leg uit wat "diaspora " betekent.
5. Waarom gaf keizer Constantijn in 313 n.C. aan de Christenen godsdiensvrijheid?
1. Welke boodschap predikte Jezus rond 30 v.C. in Judea?
2. Waarom lieten de Romeinen Jezus kruisigen?
3. Waarin verschillen de christenen en de joden van
opvatting over de betekenis van Christus?
4. Waarom werd het christendom verboden door de Romeinen?
1. Waar lag de grens van het Romeinse rijk in het Nederlandse gebied?
2.Wat hield de bondgenootschap tussen de Bataven en de Romeinen in?
3. Welke twee legerleiders sloten een nieuw verdrag tussen de Bataven en
de Romeinen?
4. Waarom kwam Julius Civilis in 66 n.C. in opstand tegen de Romeinen?
1. Wat zijn "limes" ?
2. Wat bouwden de Romeinen in die limes? Noem 3 voorbeelden.
3. Wat betekent "romanisering" en noem twee voorbeelden.?
4. Wat gebeurde er in 395 met het Romeinse rijk?
5. Wat gebeurde er in 476 met het west Romeinse rijk?
https://www.bing.com/videos/search?q=pompei+erwoest&&view=detail&mid=BA8B9BEADC7BCE20D3F1BA8B9BEADC7BCE20D3F1&FORM=VRDGAR
24 augustus 79 :
De vulkaan VESUVIUS barstte uit
na een serie aardschokken.
De 17 jarige Plinius zag van 30 km afstand wat er gebeurde:

- de aarde schudde
- de zee week achteruit, maar keerde als een vloedgolf terug
- vanaf land kwam een grote zwarte wolk
- vlammen schoten als bliksemstralen omhoog
- toen werd het pikkedonker
- vrouwen gilden, kinderen huilden, mannen schreeuwden
-
hadden de goden de mensen verlaten?
- uit de vulkaan werden as en stenen de lucht in gespoten.
- as en puin kwam neer op Pompei
- gloeiende lava overspoelde de stad
- de temperatuur liep op tot 700 graden Celcius
- iedereen stierf door hitte en verstikking.


De uitbarsting duurde 2 dagen
Pompei werd bedolven onder een 6 meter dikke laag
stenen, as en lava.
Pas 17 eeuwen later werd Pompeii door opgravingen ontdekt.

- In overns lagen verkoolde broden
- lichamen van mensen en dieren werden gevonden, overgoten door hete lava.

Het is bijna de enige stad die bewaard is gebleven zoals ze 2000 jaar geleden was.
Zie video over Pompeii
Pompeii : het Romeinse leven kwam tot stilstand:
kroegen, werkplaatsen.
Je loopt naar een theater, een sportcomplex, of een stadion voor gladiatorengevechten.
zie video over Pompeii
Full transcript