Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Laaja-alainen osaaminen ja hyvä opettaminen

No description
by

Hannes Vieth

on 27 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Laaja-alainen osaaminen ja hyvä opettaminen

Miten edistämme tutkivaa ja luovaa työskentelyotetta? (esim. leikit, pelillisyys, fyysinen aktiivisuus, kokeellisuus ja muut toiminnalliset työtavat)

Miten toteutamme oppiainerajat ylittävää opetusta ja työskentelyä koulussamme tällä hetkellä?

Miten voisimme toteuttaa oppiainerajat ylittävää opetusta, opiskelua ja työskentelyä koulussamme jatkossa?

Millainen oppiva yhteisö olemme nyt ja millainen haluamme olla tulevaisuudessa?
Mitkä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot ovat osalla oppilaistamme kateissa tällä hetkellä?

Mitkä itsestä huolehtimisen ja arjen taidot ovat oppilaan hyvinvoinnin ja oppilaan oman tulevaisuuden kannalta oleellisimpia?

Miten koulussamme edistetään oppilaan hyvinvointia, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja jatkossa paremmin?

Miten oppimisen ilo lisääntyisi koulussamme nyt ja tulevaisuudessa?
Mitä eri kulttuureja, kieliä ja katsomuksia koulussamme esiintyy (vrt. oppilaat, huoltajat, opettajat, muu henkilökunta)?

Miten edistämme koulussamme suunnitelmallisesti kunnioitusta ja luottamusta muita ihmisryhmiä ja kansoja kohtaan?

Miten koulussamme harjoitellaan rakentavan mielipiteen esittämistä?

Miten koulumme oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja kasvatetaan kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä sekä noudattamaan hyviä tapoja?

Miten koulussamme harjoitellaan ja opiskellaan sosiaalisia taitoja, suunnittelutaitoja, ilmaisutaitoja ja kädentaitoja?

Miten kannustamme oppilaitamme ja opettajiamme kansainväliseen yhteistyöhön?
Mitä laaja tekstikäsitys tarkoittaa?

Miten ymmärrätte käsitteen monilukutaito?

Millaisia multimodaalisia tekstejä olette käyttäneet lähiaikoina?

Millaisia ovat monilukutaitoiset opettajat?

Miten oppilaita ohjataan ja kasvatetaan monilukutaitoisiksi?
Millaista osaamista koulussamme jo on?

Miten tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen lisääntyy koulussamme?

Miten oppilaamme etsivät, hankkivat, käsittelevät ja jakavat tietoa jatkossa monipuolisemmin?

Miten oppilaat voisivat olla mukana koulumme tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämisessä?

Miten koulumme opettajien, oppilaiden ja muun henkilökunnan tieto- ja viestintäteknologisten taitojen kehittymisestä huolehditaan?
Miten seuraavat käsitteet liittyvät tulevaisuuden työelämässä tarvittavaan osaamiseen ja yrittäjyyteen?Miten määrittelisitte käsitteet osallistuminen ja vaikuttaminen?

Miten koulumme oppilaat voisivat kokea itsensä jatkossa paremmin kuulluiksi ja arvostetuiksi?

Miten koulumme oppilaat voivat oppia keskustelu-, neuvottelu-, sovittelu- ja pääteöksentekotaitoja jatkossa paremmin ja monipuolisemmin?

Miten oppilaiden osallisuus ja osallistuminen lisääntyy koulun arjessa?

Miten vahvistamme koulumme oppilaiden yhteiskunnallista kiinnostuneisuutta ja taitoja toimia demokraattisen yhteiskunnan jäseninä?
Perusopetuksen tavoitteet
ja laaja-alainen osaaminen

Perusteluonnos 24.1.2014 /
Irmeli Halinen, Opetushallitus
Full transcript