Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Het Midden-Oosten in 8 tijdvakken

No description
by

Michiel van Aller

on 17 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Het Midden-Oosten in 8 tijdvakken

Het Midden-Oosten in 8 tijdvakken
Landbouwrevolutie & Stedelijke samenlevingen
De grote Rijken
Godsdiensten
De Romeinen
Islam
Byzantijnse rijk
Kruistochten
Mongolen
& Ottomanen
Nieuwe betrekkingen
'De oude man van Europa'
Europa haalt in
Mesopotamië
Landbouw vanaf ca. 10.ooo v. Chr.
Schrift vanaf ca. 3000 v. Chr.
Bakermat van de Westerse wereld
Jodendom vanaf ca. 1500 v. Chr.
Polytheïsme
Vergoddelijking koningen
Zoroastrisme vanaf ca. 12oo v. Chr.
Monotheïsme
Dualisme
Stamvader = Abraham?
3000 v. Chr. - 30 v. Chr.
(Zonen Isaak en Ismael)
!
Hellenisme: Vergrieksing
Midden-Oosten = Oostelijke frontlinie
Judea:
koninkrijk onder Romeins gezag
provincie 6 - 132
Joodse opstanden:
66-70 (vernietiging tempel)
132-135: Begin diaspora
135: provincie Judea wordt provincie Palestina
Keizerverering overgenomen uit Midden-Oosten
Vanaf 1e eeuw: Verspreiding Christendom
vroege kerksplitsingen
Mohammed
(ca. 570 - 632)
Koran (Qu'ran) = openbaringen van God (Allah) aan Mohammed
Koran & Hadith
Hadith = leefwijze & uitspraken van Mohammed
Betrouwbaarheid?
Koran:
Begin tekstverzameling vanaf ca. 650
Tekstwijzigingen? Grotendeels onbekend, bij gebrek aan oorspronkelijke bronnen
Hadith:
Opgesteld vanaf 8e eeuw na mondelinge overlevering
Ook binnen Islam kritiek op betrouwbaarheid
Onderverdeling in mate van betrouwbaarheid
(114 Soera's)
Sharia
Islamitische leer
Allahu Akhbar
Dualisme?
Allah oordeelt over de mensen
Islam = universeel (rol van Jihad)
(Invloeden Jodendom, Christendom & Zoroastrisme)
Insh'Allah
5 Zuilen van Islam:
Sjahada (getuigenis)
Salat (gebed)
Zakat (armenzorg)
Ramadan (vasten)
Hadj (Pelgrimstocht naar Mekka)
Geboren in Mekka
Koopman
Openbaringen en rol van profeet
Verbanning uit Mekka (hidjra) in 622
Oorlog tegen Mekka
Zuivering kaäba
Begin verspreiding Islam
Politiek leider in Medina
Nachtreis naar Jeruzalem
Rol van de profeten
De opvolging
Abu Bakr & de kaliefen
Ali, de man van Fatima
Soennieten
Sjiieten
'Brug' tussen Europa en Islamitische wereld:
Cultureel: uitwisseling geschriften uit de oudheid
Politiek: Vijandigheid christendom & islam
Aanval op Islamitische wereld, geconcentreerd op Jeruzalem
Kruistocht vs. Jihad
Beperkte duur (ca. 1100-1300)
Geen langdurig succes christenen
Verzwakking Islamitische kalifaten
13e eeuw: Mongoolse invasies maken eind aan kalifaat v. Bagdad
Ottomanen springen in het machtsvacuum
Tijdperk Renaissance & ontdekkingen:
Culturele uitwisseling Europa & Islamitische wereld
Nieuwe handelscontacten
Politieke vijandigheid, maar ook oppurtunisme
Ottomanen verwerven rol op Europese politieke toneel
1453: Verovering Constantinopel
Wel islamitisch, maar geen opvolgingslijn vanaf de profeet
Sterk gecentraliseerd rijk
Macht bij Sultan & elite
Cultureel hoogontwikkeld
Etnische & culturele diversiteit
Politieke supermacht
Europa streeft Ottomanen voorbij:
Kolonialisme
Wetenschappelijke revolutie
Verlichting
Ottomanen worden op militair gebied teruggedrongen
Invasie Napoleon in Egypte maakt status Ottomanen pijnlijk duidelijk
Europa industrialiseert, Midden-Oosten blijft achter
Rol van Ottomanen nagenoeg uitgespeeld
Nationalisme dringt door in Midden-Oosten
Balkanstaten beginnen zich los te maken
Roep om natiestaten destabiliseert het rijk
Perzië
Perzië
Jagers & Boeren
Grieken & Romeinen
Egypte
Babylonië
Israël (rond ca. 900 v. Chr.)
Perzië (vanaf ca. 550 v. Chr.)
Hellenistische rijken (vanaf 323 v. Chr.)
Monniken & Ridders
(contacten met Joodse, Christelijke en polytheïstische religies)
De opvolging
Abu Bakr & de kaliefen
Ali, de man van Fatima
Soennieten
Sjiieten
Soenna = ‘manier’ of ‘traditie’
(belang van Hadith)

Imam is alleen gebedsleider

Interpretatie koran verboden

Ca. 90% moslimpopulatie

Sjiiet = volgeling van Ali

Imam
Nakomeling van Mohammed
& de elf oorspronkelijke imams
leider en expert van de Koran

Geloof in de terugkeer van Al Mahdi
‘de twaalfde imam’/ Verlosser

= Islamitische wet
Steden en Staten
Ontdekkers & Hervormers
Regenten & Vorsten
Ottomaanse Rijk als supermacht
Pruiken & Revoluties
Burgers & Stoommachines
Wat is het Midden-Oosten?
Westerse invloed
Suez-kanaal
1869: opening Suez-kanaal
Franse aanleg
Vanaf 1875 in Franse & Engelse handen
Vanaf 1882: Engelse bezetting in Egypte
Eind 19e eeuw:
Olievondsten vergroten Westerse belangen
Europese grootmachten mengen zich om invloed op de Balkan (oorzaak WOI)
Full transcript