Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kaleidoskop:praćenje i evalucaija

No description
by

Dragana Breneselovic

on 27 October 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kaleidoskop:praćenje i evalucaija

Kolaborativno praćenje i evaluacija projekta Kaleidoskop
Praćenje u
programu

Projektni portfolio
Mentor u praćenju i evaluaciji
Kaleidoskop: praćenje i evaluacija
Portfolio deteta
Dragana Pavlović Breneselović i Živka Krnjaja
Perspektiva programa
Perspektiva praktičara
Perspektiva
roditelja
Perspektiva zajednice
Perspektiva
dece
prostor
priče o
projektu
evidencija
obuhvat
protokol
kvaliteta
protokol za
refleksiju
izveštaj
konsult.
beležnica
portfolio
deteta
projektni
portfolio
upitnici
fokus gr.
upitnci
izveštaji
fokus grupe
evidencija o učešću
konsulto
vanje
podaci
praćenja
evidencija
učešća
partner
stva u LZ
upitnici
LS, PU MP
participativna
višeperspektivna
formativna
sistemna
Skale procene: dobrobit i uključenost
S: Ovde mi kao imamo zvezdice, ne one veštačke, nego one prave što svetle u šumi i male dinosauruse Imamo jednog omiljenog zato što je Aca jednog bacio iza police.
I: S kim se igraš u ovoj igri?
S: Igramo se Vukašin, Andrej, Vojin (3 god) i Rale (6god.) i mi se tu igramo sve dok vaspitačica ne kaže „Pospremite građevinski centar“ a mi bi se tu igrali sve do izlaska na dvorište.
I: Ko daje ideju šta ćete se igrati dinosaursuima?
S: Nekad ja, nekad Rale, samo nam Vukašin smeta ponekad jer kad mu mi kažemo nemoj to da radiš sad to će biti posle a on kaže „Baš hoću“, onda ga mi pitamo zašto hoće a on ćuti. Onda mu mi objašnjavamo.
I:Kako mu objašnjavate?
S:Pa ispričamo mu šta će dinosaurusi raditi i on onda čeka do posle ono što hoće sa svojim dinosaurusom

Da. Imao sam ga.
Kako je izgledao?
Prvi put smo složili slagalicu.
Kakva je slagalica?
O državama.
Ko je sve bio pored tebe?
Nikola, Boki i Marko....
...Kako si se osećao kada ste je složili?
P: Lepooo! Svi smo skakali
Konsultovanje
sa decom
A kad bi imao najbolji dan u vrtiću, šta bi ste radili?
Je l bi mogao to da mi nacrtaš.
Ne volim tu, dosadno je.
Zašto? Šta se tu radi?
D: Pa ovde se napravi nered koji ne može da se sredi, igraju se devojčice to je za njih,...
Kako to misliš „nered koji ne može da se sredi“?
D: Pa sve je namešteno, ništa se ne pravi, bude isto i kad se igraš i kad se ne igraš.

Uloga
mentora
1. pruža najvažniju podršku praktičarima u razvijanju programa kroz redovna konsultovanja
2. predstavlja sponu između nosilaca postavki programa i dešavanja na terenu.
3. prikuplja i sam je izvor relevantnih podataka za praćenje i evaluaciju projekta
Konsultativni
rad
Refleksivno čitanje
Posmatranje
u grupi
Dijalog
Izveštaj
Prikupljanje podataka
1. O uključenosti porodice u razvijanje programa
2. O uključenosti zajednice u razvijanje programa.
3. O aktivnostima u lokalnoj zajednici (u dogovoru sa CIP centrom)
Mape i ture
Fotografije
Crtež
Priča za učenje
Priče za učenje
Produkti
crteži, fotografije
zabeleške roditelja
skice, grafikoni

Funkcija:
1. dokumentovanje učešća
2. pripremanje završne
priče o projektu
priča za učenje
beleška posmatranja
lična perspektiva
deteta
interpretacija
vaspitača
jake strane deteta
ponašanje deteta
tumačenje
iskustva
tumačenje izdvojene
veštine
konsultovanje
procena vaspitača
vaspitač
mentor
CIP
IPA
procena za učenje
procena učenja
Završna priča o projektu
dokument o jedinstvenim iskustvima dece u projektu
retrospektiva projekta onako kako ga vide deca
dramska igra, lične priče dece o iskustvu učenja, akcija u LZ, podučavanje drugih ...
Mapa učenja
u zajednici
mapa lokalne sredine u kojoj se nalazi dečji vrtić na kojoj deca i vaspitač označavaju mesta na kojima su učili u lokalnoj zajednici
mapa velikog formata, stalno dostupna deci
mapa kao deo projektnog e-portfolia
Dokumentacija procesa razvijanja
projekta
Otvaranje projekta: tema i vizuelni i tekstualni zapisi situacije učenja i produkti
Razvijanje projekta: vizuelni i tekstualni zapisi situacije učenja i produkti
Zatvaranje projekta:vizuelni i tekstualni zapisi situacije učenja i produkti
Zabeleška vaspitača o projektu
podrška učešću dece u programu
zasnovano na konsultovanju
autentično procenjivanje
podrška razvoju zajednice učenja
Sadržaj
Skale
Produkti
Na osnovu šeme određenog prostora (tlocrt) koju je napravio vaspitač i objasnio detetu, dete ucrtava svoje kretanje u tom prostoru i mesta gde boravi.
Tura je „putovanje“ u kojem deca vode odraslog kroz okruženje koje je njima poznato (vrtić, park, biblioteka, muzej… ). Dete je vodič „ture“ koji određuje gde će se i kojim redosledom kretati i šta će biti fotografisano.
Dispozicije za učenje su relativno ustaljeni obrazac ili sklonost ka karakterističnom odnosu prema učenju u različim situacijama. Kao ustaljeni obrasci ponašanja i mišljenja dispozicije oblikuju karakterističan način na koji gradimo novo iskustvo. Sklonost i potencijal za učenje integrisani su u “obrazac za učenje” - sklop ponašanja, mišljenja i odnosa prema učenju kojima se podupire otvorenost i spremnost za učenje

Full transcript