Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Oblici rada u nastavi i učenju

No description
by

Andrija Novakovic

on 11 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Oblici rada u nastavi i učenju

Oblici rada u nastavi i učenju
Frontalni rad
Oblici rada
-
Frontalni rad
-
Individualni i individualizirani rad
-
Rad u paru

-
Grupni rad
-
Timski rad

• Individualni i individualizirani rad
Andrija Novaković
Dejan Poje
Ivan Šimac
Kornelija Petrović
Maja Palčić
Tanja Maltar


Rad u paru
Grupni rad
Timski rad
-
veća grupa učenika podjeljena na manje grupe

-
"elastičniji" način nastave

-
individualizacija procesa učenja kroz samostalno učenje, poticanje aktivnosti i oslobađanje kreativnosti
Razlozi uvođenja
-
psihološko pedagoški
-
socijalno sazrijevanje
-
socijalna adaptacija i integracija
-
intelektualno – emocionalni razvoj
-
samostalnost i kooperativnost
-
zajednički oblika rada u suvremenom društvu

Grupni rad omogućava...
-
intelektualni razvoj
-
uspostavu natjecateljskog duha
-
kooperativne forme učenja
-
razvoj interpersonalnih odnosa među učenicima
-
razvoj odgovornosti za svoj i uspjeh ostalih članova grupe
-
samostalnost i sposobnost rada i učenja u grupi te suradnja s čanovima
Forme grupnog rada
-
nediferencirana forma

-
diferencirana forma
Karakteristike...
-
3 do 7 učenika
-
svaka grupa uzorak šire grupe
-
miješanje učenika različitih sposobnosti
-
određena struktura grupe
-
svaki član = određeni zahtjevi
Prednosti...
Nedostaci...
-
odnos učenika s izvorima znanja i ostalim učenicima
-
razvoj radnih sposobnosti
-
individualizirani rad u skupini
-
složenost formiranja grupa
-
veliki trošak nastavnog vremena
-
potrebna suvremena učionica i odgovarajuća oprema
-
razredna nastava

-
rad nastavnika usmjeren na skupinu učenika

-
nastavnici i učenici se nalaze jedni ispred drugih
Proces učenja...
-
individualna aktivnost učenika
-
učenici se nalaze pred istim ciljevima i zadacima
-
aktivnost učenika usmjerena na nastavnika
-
interakcija između učenika neželjena i nedopuštena
-
dominantna jednosmjerna komunikacija
Proces učenja (2)...
-
skupine učenika a ne pojedinci
-
nastavnik računa na prosječne učenike te se prema tome priprema za rad
-
dolazak do znanja najkraćim mogućim putem
Prednosti...
Nedostaci...
-
najpogodniji za uvodni sat
-
za korištenje filma, TV emisija
...
-
za niže razrede osnovnih škola
-
zapostavljanje individualnih osobina učenika
-
ograničavanje komunikacije
-
ozračje "slušaonice"
Prednosti...
Nedostaci...
Prednosti...
Nedostaci
Prednosti...
Nedostaci...
-
razvijanje sposobnosti, samopouzdanja i stvaralaštva
-
nemogućnost govorne suradnje s ostalim učenicima i nastavnikom
-
otuđivanje od rada
-
zatvaranje u sebe
-
mala učinkovitost pri obradi novih sadržaja
-
ograničena suradnja na 2 učenika
-
pojava suparništva
-
otežano praćenje rada
-
lakše sporazumijevanje i suradnja među učenicima
-
udruživanje znanja
-
zajedničko obrađivanje problema
-
grupni rad s jasno podijeljenim ulogama

-
uloge u timu različite

-
nemogućnost rada samo jednog člana
Karakteristike...
-
svaki član daje maksimum od sebe radi postizanje cilja
-
odgovornost za postizanje cilja leži u svim članovima
-
hijerarhijski status
-
timove moguće sastaviti u jednom razredu ili povezivanjem razreda
Karakteristike(2)...
-
međusobno ohrabrivanje i pomaganje
-
prihvaćanje tuđih mišljenja i pridržavanje vremenskih rokova
-
potrebno dobro planiranje posla, a zatim ostvarenje cilja i vrednovanje
-
priznavanje sposobnosti
-
posvećenje onom što nas zanima
-
svako doprinosi krajnjem rezultatu
-
učenje odgovornosti i komunikacije
-
dodijeljeni zadatak učeniku težak
-
napetost zbog rokova
-
početno nesnalaženje
-
rad svih grupa na istoj temi
-
svaka grupa radi na svojoj temi
-
svaki učenik radi samostalno

-
neposredan odnos učenika s nastavnim sadržajem

-
razvoj samostalnosti i stvaralačke sposobnosti
Individualizirani rad
-
prilagođen svakom učeniku posebno

-
razlike među učenicima iste dobi
Vrste individualnog rada...
-
istovrsni

-
raznovrsni
nediferencirani zadaci
diferencirani zadaci
-
dva učenika zajedno obrađuju problem te se međusobno uspoređuju i uče socijalne vještine

-
sastavljanje parova prema različitim kriterijima

-
potrebna planska organizacija
Rad u paru
prema sposobnostima učenika...
-
instruktivni

-
zajednički
Rad u paru
prema vrsti zadataka...
-
izrada istog zadatka,

-
izrada različitog zadatka,

-
i

skupina na istom zadatku
Full transcript