Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Optymalizacja podatkowa

No description
by

Ryszard Sowinski

on 25 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa jak przedsiębiorcy redukują wysokość
zobowiązań podatkowych Istota Przykłady Podsumowanie Polska w rankingach Heritage Foundation „Index of economic freedom 2011 Dostosowanie się do podatku
Nadrobienie podatku
Przerzucanie ciężaru podatkowego
Zaprzestanie działalności
Uchylanie się od opodatkowania
Optymalizacja podatkowa (unikanie podatku) Reakcje podatników na opodatkowanie Granice legalności Istota optymalizacji

Zespół działań prowadzących do zgodnego z prawem, choć nie zawsze zgodnego z intencjami ustawodawcy, obniżenia wysokości obciążeń podatkowych. Próba rozwiązania problemu Ordynacja podatkowa
Art. 24b. § 1. Organy podatkowe i organy kontroli skarbowej, rozstrzygając sprawy podatkowe, pominą skutki podatkowe czynności prawnych, jeżeli udowodnią, że z dokonania tych czynności nie można było oczekiwać innych istotnych korzyści niż wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania podatkowego, zwiększenia straty, podwyższenia nadpłaty lub zwrotu podatku. „nie spełnia (…) standardów konstytucyjnych (…). W szczególności zastrzeżenia budzi użycie w nim zwrotów niedookreślonych: „nie można było oczekiwać”, „inne istotne korzyści”, „korzyści wynikające z obniżenia wysokości zobowiązania” „nie ma normy prawnej, która za niedozwolone uznawałaby zachowania podatnika zmierzające do obniżenia lub uniknięcia opodatkowania.” Art. 17. Za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się:
  1)   (…) przychody z tytułu udziału w dochodach funduszy powierniczych, w tym również z tytułu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, w części przekraczającej ich koszt nabycia lub wartość z dnia nabycia, jeżeli nastąpiło ono w drodze spadku lub darowizny do 1997 PIT Art. 23. 1. Kwotę podatku uiszczonego od otrzymanych (...) przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (...) odlicza się od kwoty podatku obliczonego zgodnie z art. 19.

Art. 10. 1.  Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych (…)  dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji) do 2006 Art. 52. Zwalnia się od podatku dochodowego:
  1)  (...) dochody:
a)  ze sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. (...)

NSA: "Przy zmianie papierów wartościowych na inne papiery wartościowe o identycznej wartości nie powstaje obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych" 8% VAT 23% VAT Kiedy sprzedawałem Optimusa, moi prawnicy dali mi do podpisania umowę, zgodnie z którą od zysku 64 mln USD nie miałem zapłacić podatku. Wydawało mi się to niewiarygodne, więc postanowiłem to sprawdzić. Wysłałem pismo do urzędu skarbowego w Nowym Sączu z zapytaniem, czy od takiej transakcji mam zapłacić podatek. Dostałem jednoznaczną odpowiedź urzędu skarbowego - podatek dochodowy nie występuje! Mimo to, wydawało mi się to dziwne. Kazałem więc zmienić umowę tak, żeby jednak występował podatek dochodowy. I zapłaciłem 28 mln USD. 23% VAT 23% VAT 23% VAT 23% VAT ? Podobne czynności -
różne skutki podatkowe Redakcja przepisów
sprzyja powstawaniu luk Realizacja wielu
funkcji podatków 10. 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie występuje w przypadku, gdy dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju nie stanowiła u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowiłaby u podatnika podatku od wartości dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowiła albo stanowiłaby taką dostawę towarów, ale dokonywaną przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartości dodanej, do którego miałyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjątkiem, gdy przedmiotem dostawy są nowe środki transportu, lub stanowiłaby dostawę towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; Art. 29 ust. 1. Podstawą opodatkowania jest obrót (…). Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. …dziękuję za uwagę…

Ryszard Sowiński
prof. WSB dr hab.

mail: rys.sowinski@gmail.com test
Full transcript