Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

LochemEnergie, je eigen energie

LochemEnergie als voorbeeld: ontstaanswijze van een lokale duurzaamheidscoöperatie
by

Wil Philipsen

on 11 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of LochemEnergie, je eigen energie

Kenmerken Lochem
- 34000 inwoners
- oppervlak: 214 km2
- 9 kernen, veel natuur en een prachtig landschap
- veel bedrijvigheid en werkgelegenheid
- Stad in een plattelandsgemeente Ambities gemeente Lochem
Lochem in 2030 klimaatneutraal
Klimaatbeleid geïntegreerd met landschap,
landbouw, werkgelegenheid
5 duurzame Energielandschappen in 2015
Gemeente in rol van:
- initiatiëren, ondersteunen, lobbyen
- bij elkaar brengen van burgerinitiatieven
- publiciteit (lokaal en nationaal) Gemeentehuis
Windenergie Waterturbine in nieuwe sluiskolk:
- energieneutraal sluiscomplex
- Twentekanaal als balanceer-buffer Doel:
- wat is LochemEnergie?
- blik in het verleden, heden, toekomst
- wat kunt u er van leren?
- maatschappelijke beweging en/of een bedrijf? Doelstellingen LochemEnergie in 2020
60% van Lochemse huishouden als:
- lid en klant
- producent van stroom en warmte
- volgens model van collectieve zelflevering

Collectieve productie in:
- Zon: Zonneparken en gemeentelijke daken
- Wind
- Biomassa
- Waterkracht

Einddoel: balanceren op gemeentelijk niveau Strategie:
Binnen gemeentegrenzen: van en voor Lochemers
Vooral voor burgers: meedoen bedrijven niet uitgesloten
Stimuleren en ontzorgen van leden
Onderlinge dienstverlening: zelflevering
Marge en winst binnen de gemeente houden
Vliegwielfunctie: investeren in duurzame ontwikkeling Missie: enkele zinsneden

Bijdragen aan duurzaamheid en de transitie naar duurzame energie.
Zelf opwekken en gebruiken van duurzame energie, leden nemen zelf de verantwoordelijkheid
Zekerheid over prijs van duurzame energie voor zeer lange periode
Bereikbaar voor iedereen
Energie opwekking zonder dat de winst die ermee gemaakt wordt ‘wegvloeit’.
Het Lochemse ‘wij’-gevoel: van, voor en door Lochemers 2010 2011 2009 2012 Samenwerking gemeente
Lochem/Zoneco Initiatief bij
burgers
(3) Eerste bijeenkomst initiatiefnemers
(6) September Oktober Informatie- en
formatie-avond
(58) November Dag v/d Duurzaamheid
(652) Businesscase grootschalige zonnestroom-productie Januari Subsidieaanvraag
Virtual Power Plants (Smart Grids):
- Liander
- UTwente
- Eaton Salderen voor de meter niet toegestaan Juni Collectieve inkoop
groen stroom en gas Mei Inzetten alternatieve strategie:
- centrale inkoop zonnepanelen
- start businesscase wind
- energiebesparingsprogramma's Augustus September Plan van aanpak
energiebesparing
i.s.m. gemeente Oktober Intentieverklaring met Qurrent Officiële oprichting
Cöoperatie
LochemEnergie U.A. Contractering
energieleverancier November Start marketingcampagne
- ledenwerving
- levering stroom en gas
- zonnepanelen voor particulieren
- zonnepanelen voor boeren Oplevering eerste
PV-systemen
op privé-daken December Januari Februari Maart Verleden, heden en toekomst Start levering groen
stroom en gas April Regionale Duurzaamheidsdag Werving aspirant-leden 970 Succesfactor 1

Mentaliteit in bevolking:
verbondenheid
heft in eigen handen
investeren in eigen omgeving
zekere trots/eigenwijsheid Succesfactor 2

Ondernemerschap:
netwerk opbouwen
zakelijke aanpak
professionaliteit
big business Succesfactor 3

Communicatie
van, voor en door Lochemers
de juiste toon
veel en vaak
veel free-publicity
doelgroepbenadering
stap voor stap Succesfactor 4

Politieke omgeving
duurzaamheid wordt breed gedragen in politieke partijen
Lochem heeft al een beetje naam en faam
goede samenwerking met ambtenaren
gemeente ondersteunt waar mogelijk (beleid, netwerk, financieel)
burgers/leden bepalen coöperatiebeleid en voeren het uit Succesfactor 5

Geluk
goede mix van persoonlijkheden, kennis, netwerk, deskundigheden
geen prima donna's
veel tijd, heel veel tijd willen en kunnen besteden (minimaal 1 dag per week)
hard werken, veel plezier Risicofactor 2: Lokaal draagvlak

Gewoon een leverancier, maar dan lokaal
Te veel intern gericht
Niet verbonden met gemeente en beleid

Antwoord: verankering in de gemeenschap
vrijwilligers zijn de trekkers
per kern/buurt organiseren en communiceren Risicofactor 1: Zakelijke aspecten

Zakelijk
In het begin: hoge aanloopkosten en investeringen
Lage omzet en liquiditeit
Mogelijke prijsconcurrentie door gevestigde partijen
Wetgeving (belastingen, ruimtelijke ordening)

Antwoord: zakelijke benadering, maar blijf je kernwaarden benadrukken Risicofactor 3: Gemeente is drijvende kracht

Antwoord: loslaten! Start project Intelligent Netwerk in Duurzaam Lochem Model: windenergie als burgerinitiatief
i.o.v. Regio Stedendriehoek Biovergisting
Full transcript