Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Multi Smart Øving - presentasjon

No description
by

Kristian Aa

on 16 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Multi Smart Øving - presentasjon

Kristian Harerud Aa
Gyldendal Undervisning
Adaptiv læring
Multi Smart Øving
Oppgavene i Multi Smart Øving tilpasses nivået til hver enkelt elev.
Eleven får umiddelbar tilbakemelding på om svaret er riktig eller galt.
Læreren får mer tid til å følge opp hver enkelt elev.
Fabrikkmodellen for undervisning
Egnet for å utdanne et stort antall elever
Samle barn på samme alder
En stor suksess
1850 - under halvparten av elevene på landet fikk undervisning
70% fullfører videregående opplæring
Ideen om lineær vekst
Elevene lærer én kompetanse før den andre, så den tredje osv
Kompetanser som perler på en snor
Individuell tilpasning
Hvordan utvikles elevenes kompetanse?
Denvir & Brown (1986), Understanding of Number Concepts in Low Attaining 7-9 Year Olds.

identifisere kompetanser
beskrive rekkefølgen elevene lærer disse i
Kompetansene danner et komplekst nettverk, hvor noen kompetanser er forutsetninger for andre.

Læring skjer i liten grad lineært.
Stort sett lærer elever svært ulikt.

Individuell tilpasning
400 kompetanser i Multi 1-7
MSØ holder elevene i flytsonen
Regelbasert eller algoritmebasert datasystem som
kontinuerlig tilpasser
læringsforløpet til hvert individs unike behov.
Et adaptivt læringssystem bruker elevens input til å beskrive elevens kompetanse og anbefale
neste trinn
i forløpet.
Læringsanalysen
identifiserer mangler i kompetansen
og kan forutsi måloppnåelse.

Systemet gir lærer rapporter for
målrettet oppfølging
av eleven(e).
Adaptiv læring
Systemet i seg selv er adaptivt
Gi felles undervisning av én lærer
Min norsk

et læreverk for

voksne

innvandrere
lærebøker og digitale læringsressurser som
passer for alle spor
og på alle nivåer, fra A1 til B2
Smart Øving
gir helt nye muligheter for å differen-siere undervisningen og dermed for å oppfylle kravet om tilpasset opplæring.
www.minnorsk.no
Brukergrensesnitt
Elevgrensesnittet
Utprøving
"Pedagogikken må være i førersetet der teknologien er hjelpemiddelet, ikke omvendt."
-Trond Giske
Digital vurdering
Gir mange muligheter

til å presentere oppgaver

for elevene å respondere på

Best på å teste fakta og ferdigheter, prosedyrer, begrepsforståelse, nøyaktighet. Dårligere på problemløsning, kreativitet, samarbeid
Nødvendig med annen vurdering
Hvorfor?
Spørsmål med kortsvar

Refleksjonsspørsmål

Hva er et primtall?

Hvorfor er 29 et primtall, mens 27 ikke er det?

Ranger tallene: 81, 18, 50

Hvorfor er 81 større enn 50, når 18 ikke er det?

Hva kalles denne figuren?
Hvorfor er dette en firkant når dette ikke er det?
Multi Smart Øving i matematikkundervisningen
Tilpasset mengdetrening
Hvorfor er 10 – 3 = 7?
Adaptiv læring

...bør ikke være et selvstendig, fullverdig læremiddel
7+3=10
Fordeler med Multi Smart Øving
Hver elev får utfordringer tilpasset sitt nivå
Kontinuerlig oversikt over elevenes kompetanse og utvikling
Elevene blir motivert til å arbeide mer med matematikk
Kan brukes på iPad, andre typer nettbrett og PC
Gir læreren mer tid til å gi målrettet oppfølging
Kristian Harerud Aa
Gyldendal Undervisning
Takk
kristian.harerud.aa@gyldendal.no
@digitalpedagog1
multikurs.smartoving.no
www.smartoving.no
Full transcript