Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Биоценоз буюу бүлгэмдэл

No description
by

Gerelmaa G

on 2 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Биоценоз буюу бүлгэмдэл

designed by Péter Puklus for Prezi
Зорилго
Бүлгэмдэл гэж юу вэ?
Бүлгэмдэл
Бүлгэмдлийн бүтэц
Бүлгэмдэл дэх тэжээлийн холбоо
Бүлгэмдэл
/Биоценоз/ түүний бүтэц ба динамик

Бүлгэмдэл гэж юу вэ?
Бүлгэмдлийн бүтэц
Амьд биеийн харилцан холбооны хэлбэрүүдийг мэдэх
Орчны ижил нөхцөлд хамтран амьдарч байгаа ургамал, амьтан, бичил биетний популяциудын иж бүрдлийг бүлгэмдэл гэнэ.
Байгалийн
бүлгэмдэл
Зохиомол бүлгэмдэл
Хээрийн бүлгэмдэл
Цөлийн бүлгэмдэл
Ойн бүлгэмдэл г.м
Ногооны талбай
Аквариум
Тариалангийн талбай
Хүлэмж
Ойн бүлгэмдэл
Аквариум
Зохиомол бүлгэмдэл нь хамгийн цөөн зүйлтэй ядуу бүлгэмдэл юм.
1. Зүйлийн бүтэц
Бүлгэмдэл
/зүйлийн тоо хэмжээнээс хамаарч/
Нийлмэл
Энгийн
Цөөн зүйлийн популяциас тогтсон
Өөр хоорондоо идэш тэжээл, орон зайн нарийн холбоогоор холбогдсон олон популяциуд
2. Орон зайн бүтэц
3. Экологийн бүтэц
Босоо юмуу хэвтээ чиглэлээр амьдрах орчинд тархсан байдлыг хэлнэ.
Жишээ нь: Ойн биоценозд олон зүйл ургамал босоо чиглэлд тодорхой зүй тогтлоор үелэн ургана.
Эхний үеийг нарс, хар мод зэрэг өндөр ургамал, дараагийн үеийг монос мэтийн арай нам модод, дараа нь томоохон бутлаг ургамал, сөөглөг ургамал, хамгийн доод намхан үеийг хаг, хөвд зэрэг эзлэн оршино.
Ижилхэн амьдрах орчинд бүлгэмдлийн зүйлийн бүрэлдэхүүний удам төрлийн холбоо заавал адил байхгүй.
Жишээ нь: Төв азийн цөлд элдэв зүйлийн алагдаахай тоогоороо зонхилно. Гэтэл австралийн цөлд элдэв зүйлийн имж элбэг тохиолдоно. Имж нь ууттаны баг, алагдаахай нь мэрэгчдийн багтах учир удам төрлийн хувьд алслагдсан мөртлөө ижил нөхцөлд оршин амьдарч байгаа нь экологийн орлолт юм.
Имж
Алагдаахай
Шим бодисыг нийлэгжүүлдэг учир ногоон ургамлыг бүтээгчид буюу продуцент гэнэ.
Ногоон ургамлын бий болгосон шим бодисоор хооллодог амьд биетүүдийг хэрэглэгчид буюу консумент гэнэ. Тэдгээрийг дотор 1,2,3-р зэргийн хэрэглэгчид гэж хуваадаг.
Шим бодисын элдэв үлдэгдэл, хаягдал, амьтдын хүүр сэгийг бичил биетнүүд задалж эрдэс бодис болгоно. Тэдгээрийг задлагчид буюу редуцент гэнэ.
Тараах холбоо
Нэг зүйлийн амьд нөгөө зүйлийг үзэгдлийг тараах холбоо гэнэ. Ургамлын үр тоос амьтны тусламжтайгаар тархахыг зоорохи гэнэ. Харин бусад жижиг амьтдыг тараагчдыг форези гэнэ.
Барьж байгуулах холбоо
Амьтад нүх ноохойгоо засах, шувууд үүрээ барих зэрэгт элдэв амьтны үс ноолуур биеийн хэсгийг ашигладаг. Үүнийг бүлгэмдлийн барьж байгуулах холбоо гэнэ.
Бүлгэмдэл дэх амьд биеийн харилцан холбоо
1. Махан идэштэн ба золиос /+ - /
2. Паразит ба эзэн амьтан / + - /
Харилцан холбоотой 2 зүйлийн нэгд нь ашигтай нөгөөд нь хортой.
3. Комменсализм / + 0 /
Нэг нь нөгөөдөө хоол тэжээл, орон байр олж өгөх харилцааны хэлбэр. Нэг зүйл нөгөөдөө хор хүргэлгүй ашиглагдаж байгаа хэрэг юм.
4. Аменсализм / 0 - /
Харилцан холбоотой 2 зүйлийн нэгд нь хортой, нөгөөд нь хор ч болохгүй, ашиг болохгүй харилцааны хэлбэр. Ийм үзэгдэл голдуу ургамалд тохиолддог.
5. Мутуализм /++/
2 зүйл харилцан ашигтай хамтран амьдрах харилцааг хэлнэ.

6. Конкуренци /--/
Экологийн хувьд ижил шаардлагатай 2 зүйлийн хооронд үүсдэг харилцааны хэлбэр. Энэ бол харилцан холбоотой 2 зүйлд хоёуланд нь муу нөлөөтэй. Жишээ нь: 2 зүйлийн харх
7. Нейтрализм / 0 0 /
Нэг орчинд зэрэгцэн оршиж байгаа 2 зүйлд аль алинд нь нөлөөгүй.
Биоценоз буюу БҮЛГЭМДЭЛ гэдэг нэр томъёог анх 1877 онд Германы эрдэмтэн К.Мебиус шинжлэх ухаанд оруулсан бөгөөд BIOS-гэдэг нь амьдрал KAINOS-ерөнхий гэсэн утгатай грек үг.
Далайн эрэг орчмын гүехэн усны элсэн харгианд амьдрах хясааны зүйлүүдийн бөөгнөрлийг БИОЦЕНОЗ гэж анх нэрлэсэн түүхтэй.
Full transcript