Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KRUZENJE UGLJENIKA U PRIRODI

No description
by

Miljana Krivokapic

on 15 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KRUZENJE UGLJENIKA U PRIRODI

Ugljenik (C) predstavlja jedan od najvažnijih elemenata za život na Zemlji, jer ulazi u građu svih ćelija živih organizama. Atomi, odnosno jedinjenja, ugljenika konstantno kruže kroz atmosferu, vodu, zemljište, različite stene i živa bića u procesu koji se naziva proces kruženje ugljenika.
KRUZENJE UGLJENIKA U PRIRODI
Tokom duge istorije Zemlje nataložila se velika količina organskog ugljenika u uglju, nafti i zemnog gasu. Sagorevanjem ovih fosilnih goriva organski vezan ugljenik pretvara se u neorganski oblik- ugljen dioksid. Danas, razvojem industrijske proizvodnje, povećanom potrošnjom uglja i nafte, kao i njihovim sagorevanjem, povećava se količina ugljen-dioksida koja odlazi u atmosferu. Sve ovo ima negativne posledice po biosferu i narušava prirodnu ravnotežu kruženja ugljenika u prirodi i količinu ugljen-dioksida u atmosferi.
Ugljenik se u spoljašnju sredinu vraća na nekoliko načina. Tokom disanja živih organizma, jedan deo organskog ugljenika se ponovo pretvara u ugljen dioksid i kao takav vraća u atmosferu. Drugi, najveći deo ugljenika u spoljašnju sredinu dospeva razlaganjem organske materije, koje vrše gljive i bakterije. U procesu razlaganja deo ugljenika ostaje vezan u fosilnim gorivima (lignit, kameni ugalj, nafta) ili nataložen u sedimentnim stenama.
Proces kruženja počinje u atmosferi, gde se ugljenik nalazi u obliku neorganskog jedinjenja, ugljen-dioksida (CO²), koji čini 0,03 % atmosfere. U procesu fotosinteze biljke koriste ugljen-dioksid i pretvaraju ga iz neorganskog u organski oblik (šećere, masti, belančevine, nukleinske kiseline). Organski oblik ugljenika putem lanca ishrane koriste i sva ostala živa bića.
Dodatni i značajan rezervoar ugljenika su okeani,koji inače imaju uticaj naregulaciju količine ugljen-dioksida u atmosferi.Na površini vode se uspostavlja određen odnos između ugljen-dioksida iz atmosfere i vode koji ima dvosmerni karakter.Ukoliko je koncentracija CO2 u vazduhu veća izvesna kojičina se vraća u vodu,i daje ugljenu kiselinu koja disosuje na vodonikov i bikarbonatni jon,dok se ne uspostavi normalna ravnoteža.Najveći konzumenti ugljen-dioksida iz atmosfere su šumske zajednicena kopnu,dok su u moru primarni fiksatori ugljen-dioksida autotrofni akvatični organizmi(fitoplankton)koji služi kao izvor hrane zooplanktonu i drugim sitnim životinjama.
Posle vode ugljenik je najzastupljenija komponenta živih sistema o čemu svedoči podatak da 49% suve materije organizma čini ugljenik.Osnovni tok kruženja ugljenika usmeren je iz atmosfere prema producentima(autotrofne biljke) do konzumenata (heterotrofi) pri čemu se aerobnim disanjem veliki deo ugljenika vraća u atmosferu u obliku CO2.Ugljenik koji potiče iz ostatka uginulih biljaka i životinja,delovanjem razgrađivača vraća se u atmosferu,pri potpunom razlaganju u obliku CO2.Osnovni izvor ugljenika za ekosisteme je CO2 koji se u atmosferi nalazi u količini od 0,035%.
Da ponovimo...
Ugljenik
KRAJ
Miljana Krivokapic III-2
Full transcript