Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Третичен сектор

No description
by

Desislava Kurdova

on 24 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Третичен сектор

Третичен сектор
2. Фактори
- Социално-икономически/работна сила, квалификация, качство на инфрастуктурата/

- Научно-техническите фактори
Това е сложна динамична,
социално – икономическа система.
Включва в себе си всички видове транспорт, транспортни средства,пътища,транспортни възли, механизация за товаро – разтоварни работи, складови бази, ремонти предприятия, които са взаимно свързани, взаимодестват си , имат общо управление и обслужват стопанските превози.
Фактори
*
Географско положение

*
Релеф

*
Научно технически прогрес

*
Държавната транспортна политика

*
Екологичен фактор

Благодарим ви за вниманието
източници: http://www1.znam.bg/zmonres/edu/geografia%209/EUK/UNIT5/unit10.htm
Третичен сектор
1. същност
*Дейности, които са обединени в стопански отрасли. Определят се като обслужващи.

* В третичния сектор не се произвеждат материални блага.

*Крайният резултат от неговите отрасли винаги се проявява като услуга, която има обществена значимост и определена цена.
третичен сектор
транспорт
туризъм
търговия
Обикновено под търговия се разбира размяна на стоки и услуги

наука
Техните постижения и внедряването им в практиката са едно от най-важните условия за успешен преход към пазарна икономика, за внедряване на нови технологии, за решаване на екологични проблеми. Центрове на науката са висшите училища, Българската академия на науките и научноизследователските институти.
здравеопазване
В страната е изградена здравна мрежа, която обхваща болничните, амбулаторно-поликлиничните, детските здравни и санитарно-курортните заведения. По-големите звена от здравната мрежа са съсредоточени в големите градове. В тях се намират и специализираните учебни заведения с опитни специалисти и съвременна техника.
3.Структура
Транспорт
Сухоземен – жп и шосеен транспорт

Воден – речен и морско транспорт
Въздушен транпорт

Тръбопроводен транспорт

Въжен транспорт

Железопътен транпорт
Железопътният транспорт е водещ при превоза на пътници и масови товари на средни и дълги разстояния.
Транспорт
Български държавни железници
Автомобилен транспорт
*Автомобилен транспорт е превоз на пътници и товари с автомобил

*В България първият автомобил е внесен през 1902 г.

*През 1909 г. е открита първата междуселищна автобусна линия София – Самоков


На територията на страната преминават 6 международни пътя, които са свързани с нашата пътно шосейна мрежа

Воден транспорт
Морски транспортРечен транспорт

Морски транспорт
Има важно значение за външнотърговските връзки на страната

Има ниска себестойност на превозите

Речен транспорт
Речният транспорт е развит по р. Дунав. Значението му за стопанското развитие на България нарастна с пускането на канала Рейн– Майн–Дунав.
Най-големите наши пристанища са Русе и Лом.
Между Видин и Калафат, Оряхово и Бекет и Силистра и Кълъраш има пътнически и товарни фериботни връзки.
Голяма част от транспортния поток за и от България преминава през моста при гр. Русе.
Въздушен транспорт
Въздушният транспорт е сравнително нов (1947 г.).
Използва се главно за превоз на пътници поради високата себестойност на превозите.
България разполага с
13 граждански летища
в
София, Пловдив, Стара Загора, Хасково, Ямбол, Бургас, Варна, Търговище, Русе, Силистра, Горна Оряховица, Плевен, Видин
.
В момента функционират само аерогарите в София, Пловдив, Варна и Бургас
Страната поддържа въздушни линии с много страни в света.

За малката територия на България гъстотата на въздушната мрежа е голяма. 

Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД
Възниква най- късно
Чрез него се пренасят газообразни енергийни суровини, технологична пара, вода и др.
Кардам – Добрич – Девня
Шумен – Плевен
София - Пловдив – Стара Загора

Свързан с добива на полезни изкопеми

Въжените линии обслужват маршрути в планинските райони

Кабинкове въжени линии има в Боровец ( Рила) Копитото и Щастливеца ( Витоша),

Фактори
*
Географско положение
*
Природни ( релеф, климат, води )
*
Материална база
*
Квалифицирана работна ръка
*
Държавната политика на страната
*
Транспортен фактор
*
Екологичен фактор

Туризъм
Туризмът има важно значение в социален и икономически аспект. Благодарение на него човешкото здраве и трудоспособността се стабилизират и се разкриват работни места, които понякога са основен източник на доходи за определено селище и подобряват жизнения стандарт в него. В личен план, пътуванията, които хората предприемат, често обогатяват тяхната езикова, познавателна и социална култура.

Търговия
Търговията е обособен самостоятелен отрасъл на националното стопанството.

Тя може да се осъществи между две или повече лица.

Обикновено под търговия се разбира размяна на стоки и услуги

Вътрешна търговия

Вътрешната търговия на България, особено при по-големи сделки и операции, се реализира на стокови борси. Те са изградени в големите градове. Стоковите борси у нас обаче все още не са развити и не изпълняват пълноценно своите функции. През последните години вътрешната търговия у нас изпитва силно­то влияние на международните пазари. Необходимо е да се прилагат конкретни митнически и данъчни ограничения, за да се защитят националният пазар и българските производители от нелоялна конкуренция.

Сключени са договори с Европейския съюз и с Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) за създаване на зони за свободна търговия, които отварят пазарите на страните членки за българската експортна продукция
България е присъединена към Централноевропейската асоциация за свободна търговия (ЦЕФТА);

България е член на Световната търговска организация (СТО) от 1996 г;
Външна търговия
Променени са отношенията, митническите и данъчните ограничения с икономически развитите държави. Въведени са пазарни механизми при реализирането на търговския обмен с други страни;
;

Извършва се усъвършенстване на законовата база за привличане на чуждестранни инвестиции у нас.
Изготвено от : Десислава Курдова и
Моника Кирова
Full transcript