Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BUF: 3. undervisningsdag om implementering

18. februar 2015
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 19 October 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BUF: 3. undervisningsdag om implementering

Knowledge workers are workers whose main capital is knowledge.

What differentiates knowledge work from other forms of work is its primary task of "non-routine" problem solving that requires a combination of convergent, divergent, and creative thinking.

Knowledge workers spend 38% of their time searching for information.
Dagens program

Velkomst
Projektets mål
Madnesspræsentationer
Læringsmodel: oplæg og arbejde x4
Teknologi & hands-on
Afrunding
Tid til at sætte håret: 17.40-18.00
Middag 18.00-20.00 (KALV & LAKS)


Madness præsentation
3. undervisningsdag
3. Afprøvning

4. Læring og videndeling
Otte års erfaring
SUS har gennemført projekter for at fremme social IT i Danmark til gavn for borgere med handicap siden 2006

Aktuelt
Implementering og spredning af social IT på sociale tilbud i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe og Rødovre Kommuner samt Region Sjælland
Kapacitetsopbygning af Living IT Lab
Sikring af fagligt fundament, netværk og metoder
Skabe innovation af social IT til mennesker med funktionsnedsættelser i alle aldre i samarbejde med forskning, kommuner, tilbud, borgere og professionelle og virksomheder
Nyt fokus på psykiatri - stort potentiale for social IT
SUS og Social IT
Personale
Kan modstandere være medspillere?
Skal medspillere have udvidet funktion i projektet?
Kan man vælge ikke at være med?

Borgere
Hvordan er social IT relevant for den enkelte borger?
Hvad kan være en åbning ind til teknologien for borgeren?
Kan borgeren 'stole' på teknologien?


Læringsmodellen: Processtyring, afprøvning og dokumentation
Hvorfor nu det?
H
vad er Jeres formål med at arbejde med social IT?
Hvorfor er det en god idé?
Synes alle, at det er en god idé?
Hvor mange skal involveres i projektet (borgere/personale)?
Step 2: Projektorganisering
Redskaber
Motivation som styringsredskab
Der skal afsættes tid til arbejdet - det skal i arbejdsplanen
Arbejdes der/tales der eller tænkes der mindre på projektet end én gang om ugen - glem det!
Formaliserede møder for projektgruppen
Hvilken teknologi har vi?
Hvad findes der af teknologi i huset, som vi kan anvende?
Har vi behov for internet? Rækker vores internetforbindelse?
Har borgerne teknologi, vi kan bruge?

Hvad er vores økonomiske rammer for projektet?
Hvad koster vores projekt?
Hvem skal finansiere teknologien (borgere, tilbud)? Hvad koster projektet i personaleressourcer?

Hvad findes af kompetencer, forudsætninger og behov?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har borgerne for at anvende social IT?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har personalet?
Hvor indgribende bliver teknologien ift. eksisterende praksis?

Hvad findes der af teknologi?
Step 1 - kortlægning
hvordan vi vælger teknologi
Hvem skal være med?
Hvor ofte skal der arbejdes med projektet?
Hvordan struktureres arbejdet?
Vigtigheden af ledelsesopbakning
Ildsjæle/tovholdere
Det øvrige personale
Pårørende???
Handleplaner -
hvad er vores mål? Hvordan når vi derhen? Husk slutdato!
Opgaveplan -
hvem skal løse hvilke konkrete opgaver? Hvornår?
Gruppediskussion:
Hvordan har I arbejdet med kortlægning?
Hvordan har I fundet frem til hvilken social IT?
Er der andet, det er vigtigt at kortlægge?
Gruppediskussion
:
Hvordan oplever I betydningen af ledelsesopbakning hos Jer?
Hvordan er opgaverne fordelt mellem ledelse, ildsjæle og øvrigt personale - fordele og ulemper?

Anmeldelse af
en social IT

...men husk at motivation KAN være noget, der skal arbejdes for!
Talking mats afdækning
Forandringshjul -projektledelse
Logbog - opfølgning
Relationsdiagram -netværk
Hvordan sikres, at alle har den nødvendige viden?
Skal alle have den samme viden?
Skal alle overhovedet have viden?
Hvordan gennemføres undervisningen helt konkret?
www.socialitlab.dk
Gruppearbejde: afprøvning

Formuler en opgave

Brug evt: H
ar I anvendt redskaber, som I kan anbefale andre?
Er der redskaber I savner?
1) Behov, ide og teknologi
Formuler en opgave.......
Gruppearbejde: behov
Hvordan kan vi identificere behov?
Tag udgangspunkt i en konkret borger

Tænk på kategorierne: struktur, kommunikation, sociale historier og leg

Hvilke funktionsnedsættelser eller behov kan vi arbejde med?
Hukommelse, opmærksomhed og kognitive funktioner
Planlægning, struktur, dømmekraft, problemløsning, kommunikation, social kontakt
Afsæt - FRA 1 UNDERVISNINGSGANG EVT SLET
- Hvilke faglige indsatser arbejder I med nu? Kan de understøttes med IT?
- Hvilke teknologi-kategorier er særligt relevante for de borgere, I arbejder med?
- Kan I inddrage borgerne ift. at identificere behov og vælge teknologi?
Læringsmodel
Bla bla bla bla
Læring og dokumentation
2. Formål og metode
Handleplan og målsætninger
Hvorfor fælles overordnede mål?
Fælles retning for task forcen
Sammenlignelige erfaringer
Testforløb, effektmål og evaluering
Øget mulighed for samarbejde
Og konkret videndeling på tværs

SMARTE-mål
S
- Målet skal være specifikt
M
- Målet skal være målbart
A
- Målet skal være accepteret
R
- Målet skal være realistisk
T
- Målet skal være afgrænset i tid
E
- Målet skal være engagerende
Fra vision til forandring
Målkategorier og eksempler
Organisatoriske mål
Implementeringsmål
Udviklingsmål
fx:
- Virksomhedssamarbejde
- IT-frivillige
fx:
- afholdelse af fælles arrangementer
- brug af fælles værktøjer
- øget uformel it-samarbejde
fx:
- alle borgere har adgang til social IT
- alle medarbejdere får øget viden om social IT
Andre målkategorier?
- Er der andre relevante kategorier?
- Diskuter i plenum hvilken målkategori(er), som I vil lave mål ud fra?
- Giver jeres valg mulighed for at skabe sammenhængende og overskuelige mål?
<- Konkretisering
<- Lokale handleplaner
IT-
- fortolkning

+ indfriet?

+ Meningsfuldt

+ Succes

+ Kunne nåes

+ Engagement
Redskab
: handleplaner og arbejdsplaner
Podio
Netværk
Workshop
Teknologi & hands-on
Tre stationer og tre hold
Vi roterer efter 10 min.

1. IBG
2. Paro
3. Appbørs

Afprøvning og spørgsmål ved stationer
Tak for i dag
Middag bla bla bla
Opgave til næste gang
Bla bla bla
1. Gruppepræsentation
Præsentation af
Behov, mål og teknologi
Formål og metode
Gr
Form
Oplæg, grupperefleksion og fremlæggelser

Erfaring med arbejdet som Teknologiagent

1. Grupper i de 5 kategorier
2. Skabelon til gruppearbejde m. spørgsmål (4 runder)
3. Fremlæggelse 1 & 2Oplæg og værktøjer undervejs!
Grupper
Grupper
Grupper
Grupper
Fremlæggelse 1
Fremlæggelse 2
Vi prøver læringsmodellen
Erfaring med arbejdet som teknologiagent
GRUPPER I DE 5 KATEGORIER
1. Leg & læring
2. Struktur
3. Sociale historier & arbejdsgange
4. Kommunikation
5. Træning
5-6 grupper i alt
SKABELON TIL GRUPPEREFLEKSIONER ER PÅ PODIO
Kig under UNDERVISNING -> ØVELSE 4
Læring og dokumentation
Hvorfor dokumentation?
Dokumentation hjælper med at gøre læringsforløbene
strukturerede
og giver os mulighed for at
videndele
.
Når vi dokumenterer, tænker vi samtidig aktivt over
hvad
vi gør,
hvorfor
vi gør det,
hvordan
vi gør og
hvornår
vi gør det.
Dokumentaiton gør at andre kan kan
lære af os
, og vi kan
lære af andre -> videndeling og -spredning
Først - kort om:
Dokumenter hele processen
- alle faser i læringsmodellen
Hvad virker? Hvad virker ikke?
Hvorfor virker det? Hvordan gjorde vi?
Hvad vil vi gøre næste gang?
Dokumentation: hvad, hvornår, hvordan?
Borgerns behov?
Andre behov?
Hvilken teknologi?
Hvordan kan teknologien tænkes at understøtte borgerens (eller andre) behov?
Hvordan I vil afprøve?
Hvad sker der når borger og teknologi mødes?
- Er der udslag i indikatorer?

Hvilke resultater ser I?

Hvilke nye idéer får I?

Hvordan kan de afprøves?
Hvad gjorde Ii? Hvad virkede?
Hvordan samarbejde I kolleger?
Hvad kunne man gøre anderledes og hvordan?
Hvordan vil I dele jeres viden med kollegaer og andre?
Tænk over dokumentation
i øvelsern senere
1. Behov, idé og teknologi
Øvelse 2: Hvordan kan vi identificere behov?
Tag udgangspunkt i en konkret borger

Tænk på kategorierne: struktur, kommunikation, sociale historier og leg

Hvilke funktionsnedsættelser eller behov kan vi arbejde med?
Hukommelse, opmærksomhed og kognitive funktioner
Planlægning, struktur, dømmekraft, problemløsning, kommunikation, social kontakt
Vi identificerede behov for egne borgere
Kom med forslag til hvordan vi konkret kan identificere behov
Hvad er vores idé?
Hvilket behov kan hvilken teknologi understøtte?
Hvilken kategori arbejder vi med?
Hvilke resultater kan det give borgeren?
Er der andre behov, vi gerne vil arbejde med?
- fx organisatorisk eller for medarbejdere
Hvordan vil vi arbejde - hvad er vores faglige vinkel?
ScanHow
Puppet Pals
IBG Paro
I gruppen vælger I enten:

En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser

Eller:

Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gang

Skriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 1: Behov, idé og teknologi
Husk kun at arbejde på fase 1 nu
Vi kommer til de andre bagefter
Webapps
Native apps
Hvad er formålet med læringsforløbet?
Borger
Teknologi og livskvalitet
Fx selvstændighed, omverdenskontrol, sociale netværk, venner, læring

Organisation
Teknologi og ressourceudnyttelse
Effektivitet, viden, struktur, samarbejde, forenkling

Medarbejder
Arbejdsmiljø og faglighed
Kompetencer, arbejdsglæde, faglig udvikling, nye måder at arbejde på
Metode - hvordan vil I arbejde med formålet?
Hvilken teknologi?
Hvilke borgere?
Hvilke målsætninger er der for afprøvningen?
Hvordan kan målsætningerne dokumenteres?
Hvad skal ellers dokumenteres?
At arbejde med SMARTE-mål
S - Målet skal være specifikt
M - Målet skal være målbart
A - Målet skal være accepteret
R - Målet skal være realistisk
T - Målet skal være afgrænset i tid
E - Målet skal være engagerende
- fortolkning

+ indfriet?

+ Meningsfuldt

+ Succes

+ Kunne nåes

+ Engagement
Andre pointer og slides til formål og metode?
Fortsæt med at beskrive fase 2. formål og metode

En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser
Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gangSkriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 2: Formål og metode
Husk kun at arbejde på fase 2 nu
Vi kommer til de andre bagefter
I gruppen vælger I enten:

En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser

Eller:

Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gang

Skriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 1: Behov, idé og teknologi
Husk kun at arbejde på fase 1 nu
Vi kommer til de andre bagefter
I gruppen vælger I enten:

En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser

Eller:

Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gang

Skriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 1: Behov, idé og teknologi
Husk kun at arbejde på fase 1 nu
Vi kommer til de andre bagefter
Halvdelen af grupperne præsenterer
Før og mens i er i gang
Afprøvning
1. Brug handleplanen - formål og metode

2. Gør rammerne klar

3. Start afprøvningen

4. Stop-go

5. Dokumenter
2. Gør rammerne klar
Ledelsesopbakning
Sørg for klare rammer og økonomi til afprøvningen
Anskaf teknologi
Indkøb og klargør
Sæt teknologien op til borgeren (det kan tage tid)
Forbered borgerne
Inddrag og giv dem indflydelse i afprøvning
Introducer teknologi - fx leg først
Forbered kollegaer
Fortæl om og inddrag kollegaer i afprøvningen
3. Start afprøvningen
4. STOP - GO
Vær nysgerrig
Hvad sker der undervejs?
Borgeren og kollegaer
Hvordan reagerer borgeren? Hvad siger kollegaerne?
Hvilke resultater ser vi?
Mål - kommer vi tættere på?
Hvad fungerer -- og hvad fungerer ikke?
Hvad kan vi gøre anderledes?
Nye idéer?
Fortæl om og inddrag kollegaer i afprøvningen
5. DOKUMENTATION
Hvad sker der?
Hvad er vigtigt?
Hvad er de gode historier?
1. Brug handleplanen
I har lavet en handleplan eller en arbejdsplan

Handleplanen er et vigtigt styringsredskab for jeres rolle som tovholder

Brug den aktivt!
Inddrag borgere og kolleger
Tjek at I følger planen - og vær klar på at justere
Det er et læringsforløb
Start sikkert og vær forberedt på at fejle alligevel :-)
Vær nysgerrig og åben for justeringer undervejs, når I lærer nyt

Teknologi driller
Vær forberedt
Lav procedurer - appleIDs, styring, brugerkoder, billeder, ansvar

I er ikke alene
Brug kollegaer, jeres nye venner i netværket, Steen & Karen Marie og
PODIO
!
Organisering og afprøvningens rammer
Hvad er vores økonomiske rammer for afprøvningen?
Hvad koster vores afprøvnng?
Hvem skal finansiere teknologien (borgere, tilbud)? Hvad koster afprøvningen i personaleressourcer?

Hvad findes af kompetencer, forudsætninger og behov?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har borgerne for at anvende social IT?
Hvilke kompetencer, forudsætninger og behov har personalet?
Hvor indgribende bliver teknologien ift. eksisterende praksis?
Argumenter: Hvorfor er dét en god idé?
Konkretiser formålet i mål
- Så kan I også se, om I realiserer det
Gør afprøvningen konkret:
Hvem gør hvad, hvornår, hvordan og hvorfor
Fortsæt med at beskrive fase 3. afprøvning

En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser
Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gangSkriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 3: Afprøvning
Husk kun at arbejde på fase 3 nu
Vi kommer til de andre bagefter
Fortsæt med at beskrive fase 4. læring og videndeling


En specifik case - i skaber et design med udgangspunkt i en af jeres borgere gennem alle 4 faser
Generelle betragtninger - refleksioner med eksempler på, hvordan I kan gribe opgaven an, når I skal i gangSkriv jeres refleksioner i skabelonen -- og husk dokumentation!
Round 4: Læring og videndeling
Husk kun at arbejde på fase 4 nu
...Og så er der fremlæggelser
2. Gruppepræsentation
Præsentation af
Behov, mål og teknologi
Formål og metode
Afprøvning
Læring & videndeling
Sidste halvdel grupperne præsenterer
Læring
Hvad har vi lært?
Nåede vi vores mål?
Hvilke resultater skabte vi?
Hvad virkede, og hvad virkede ikke?
Hvad vil vi gøre næste gang?

Brug tre optikker:
borgerne
,
medarbejderne
og
organisationen
Videndeling
Hvad er det vi har lært er vigtigt at dele?
Resultater, nye redskaber og procedurer

Hvem skal vide hvad?
Kollegaer
Netværket
Projektet

Hvor vil vi dele viden? Og hvordan?
Film, beskrivelser, anmeldelser, Podio
Husk de mislykkede ting
- det er meget nyttigt at dele
Vi har ikke nogen resultater - men tænk jer til dem, eller over hvordan I vil dele viden - og til hvem
Opgave til 4. undervisngsdag
Hvad kunne være et fedt projekt for mig/os?
Hvad er mit drømmescenarie?
Hvad består det af? Hvordan gør jeg det?
Tænk på læringsmodellen
Tænk over behov og mål

Ammunition til dialog med ledere på 4. undervisningsdag

VI prøver læringsmodellen
Handle- og arbejdsplan
Handle- og arbejdsplan
5. Workshops i projektet
Husk at I kan bruge de 5 workshops aktivt som en del af projektet

I kan komme med forslag til indholdet

Sørg for at invitere kollegaer med, så de får viden om den social IT, I skal arbejde med
Redskab:
spørg borgeren
Hent
IDÉKATALOGET
på www.sus.dk
Redskab:
Logbogen
Hent
IDÉKATALOGET
på www.sus.dk
Redskab:
Forandringshjulet
Hent
IDÉKATALOGET
på www.sus.dk
18.02.15
1. Oliwer Borre Bendixen
2. Lone Egebo
3. Signe Dilling Nielsen
4. Sanne Lundqvist
5. Charlotte Bringskov Lorentzen
6. Kristian Kildegaard
7. David
8. Julie Obelitz
9. Lene Offersen
10. Rune
11. Camilla Pam
12. Marlene Sysser Olsen
13. Mariann Nielsen og Mia Støvring
14. Winnie Holm
Full transcript