Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A KÖNYVTÁRELLÁTSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

No description
by

Margit Sebestyénné Horváth

on 12 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A KÖNYVTÁRELLÁTSI SZOLGÁLTATÓ RENDSZER MŰKÖDÉSE

A
K
ÖNYVTÁRELLÁTÁSI
SZ
OLGÁLTATÓ
R
ENDSZER MŰKÖDÉSE
AJÁNLÁS

A könyvtári szolgáltatóhely épületének állapota, adottságai
A könyvtári szolgáltatóhely bútorzata
A könytári szolgáltatóhely műszaki felszerelése: informatikai és elektronikus eszközök
A könyvtári szolgáltatóhely elérhetősége
A könyvtári szolgáltatóhely nyilvántartási és tájékoztatási rendszere
A könyvtári szolgáltatóhely gyűjteménye
A könyvtári szolgáltatóhely szolgáltatásainak igénybevétele
A könytári szolgáltatóhely nyitvatartása
A könyvtári szolgáltatóhely személyi feltételei
A könyvtári szolgáltatóhely rendezvényei
a település központjában található
forgalmas helyen
útbaigazító tábla
külső tábla az épületen
biztonságos, akadálymentesített
tiszta, rendezett
komfortos, korszerű, költséghatékony
fűtés, világítás
80-100 m2
Egységes könyvtári célbútorzat, színben összehangolt kiegészítők
Fal melletti polcok
Olvasóasztalok, kárpitozott székek
számítógépasztal székkel
Gyermek asztal székkel, ülőpárnák, babzsákok
Többfunkciós könyvtáros asztal, székkel, céltárolókkal
Függönyök, szőnyegek
Kiállítási vitrinek, paravánok
2 db használói számítógép
1 db könyvtárosi munkaállomás
szélessávú internetelérés
wifi hozzáférés
kézi vonalkódolvasó
multifunkcionális berendezés
TV
DVD lejátszó
digitális fényképezőgép
projektor
mobil vetítővászon
hangosító berendezések
A külső tábla tartalma
Név: Könyvtári információs és közösségi hely
Cím
Nyitvatartás
A szolgltató megyei könyvtár neve, elérhetősége
A fenntartó biztosítja:

Széles sávú internet
Telefonos elérhetőség
A megyei könyvtár biztosítja:

népszerűsítő szórólap
tájékoztató kiadvány
honlap információk
A település állományának egységes nyilvántartása a szolgáltató
integrált rendszer
ében
A település állományának leválogatása,
selejtezés
e
az
állomány nyilvántartásba vétele
, feldolgozása
a települési állomány
raktári rendjének kialakítása
A dokumentumok
raktári jelzet
tel és
vonalkód
dal való ellátása
állományellenőrzés
A helyi lakosság igényei alapján kialakított gyűjtemény
legalább évi
4
alkalommal
állománybővítés
, frissítés
az egyedi igényeket az
ODR
szolgáltatással biztosítani
minimum
150 új könyv
(1000 lakos alatti településen)
települési
helyi kiadványok
, információs anyagok elérhetővé tétele
korosztályonként 2-3 féle
magazin, folyóirat
Legalább a lakosság 20% legyen könyvtárhasználó
Legalább 2,5 könyvtárlátogatás jusson egy lakosra
Dokumentálás munkanapló vezetésével
Statisztikai adatok gyűjtése
Az
információs táblán
,
a
fenntartó
és a
szolgáltató honlapján
közzé kell tenni!
A minimum nyitvatartási időt a megállapodásban rögzíteni kell!
A jogszabályi előírásokat figyelembe kell venni!
Képesítési előírások:
39/2013. (V. 31.) EMMI rendelet 5. § (1)
1500 fő alatti
lakosságszámú kistelepülésen legalább érettségivel,
1500-2500 fő között
i lakosságszámú kistelepülésen középfokú szakirányú végzettséggel,
2500 fő feletti
lakosságszámú kistelepülésen közalkalmazotti jogviszonyban, felsőfokú végzettséggel és könyvtáros szakképzettséggel
A szolgáltató feladatai:

Folyamatos kapcsolattartás
Szakmai segítségnyújtás
Évente legalább 2 alkalommal továbbképzés
Személyi változás esetén állományellenőrzést és eszközleltárt kell végezni!
A települési könyvtáros betanítása.
közösségi szolgáltatások, a helyi közösség szervezésének,együttlétének biztosítása
együttműködés a helyi iskolákkal, civil szervezetekkel, egyházakkal, vállalkozókkal
A lakosság digitális írástudásának fejlesztése
Szakember, mobil géppark biztosítása

Évente legalább
4 program
szervezése a lakosság érdeklődése alapján
Részvétel az Országos Könyvtári Napok és az Internet Fiesta rendezvényein
A programok
népszerűsítése
egységes arculati megjelenéssel: honlap, plakát, szórólap, helyi média
A programokon
résztvevők
et rögzíteni kell!
Fotó
dokumentációt kell készíteni!

ajánlott könyespolc méret:
200 x 90 x 25 cm (2,5 cm polcvastagság)
szépirodalom 6 polcos
szakirodalom 5 polcos
gyermek polc:
190 x 90 x 25 cm
válogatóláda:
60 x 60 x 25cm
folyóirat polc:
200 x 0 x 35 cm (felhajtható lappal)
Zalai helyzetkép 2015-ben

A 80-100 m2 alapterülettel csak 34 település (14%) rendelkezik
A szolgáltatóhely külső és belső akadálymentesítése megoldódott 106 településen (43%)
A szolgáltatóhelyek alapterülete
2015-ben

20 m2-ig 59
21-40m2 94
41-60 m2 46
61-79 m2 8
80-100 m2 18
101 m2 felett 16
Összesen 241

Átlag: 43 m2

A 20 m2 alatti helyiségek nem megfelelőek!

A megvalósítás forrásai:

Fenntartói támogatás
KSZR támogatás
Pályázatok:

pl. évente tavasszal megjelenő NKA pályázat:

"
Kistelepülések könyvtárainak szakmai eszközfejlesztése, korszerűsítése"
Feltétele: Könyvtárépület és szolgáltató tér fejlesztése (2014-2016)
A KSZR ajánlás alapján készült berendezési terv,
Reális költségvetés, eszközlista,
Nevezési díj és 10% önrész,
A megyei könyvtár szakvéleménye.
Sikeres zalai pályázók:
Pacsa, Felsőrajk, Rigyác, Bödeháza, Bagod, Kisrécse, Zalaszentlászló
MEGVALÓSÍTÁS:

Fenntartói támogatás

Pályázatok


A megyei könyvtár mobil eszközparkkal segíti a kistelepülési programok megvalósítását
MEGVALÓSÍTÁS:

Fenntartói támogatás
Forrás :
A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1140,- Ft/fő, de településenként legalább 1 200 000 Ft

Pályázatok

KSZR forrás
Helyi igények alapján
5 éves és éves tervezés
Eszköz nyilvántartás vezetése
Átvételi elismervény
Az eszközök elhelyezése a szolgáltató helyeken
2016-ban közbeszerzési eljárás alapján 129 db számítógép (asztali számítógép és laptop) beszerzésére került sor
2016 végéig az eszközök ellenőrző leltározását el kell végezni!
KSZR forrás:
Az
épület
állapota, adottságai
A szolgáltatóhely
bútorzata
A szolgáltatóhely
műszaki felszerelés
e
A szolgáltatóhely
elérhetőség
e
A
szolgáltatóhely
nyilvántartás
i és
tájékoztatási rendszere
A szolgáltatóhely
gyűjtemény
e
A szolgáltatóhelyen elérhető
szolgáltatások
A
szolgáltatóhely
nyitvatartás
a
A szolgáltatóhely
személyzet
e
A szolgáltatóhely
rendezvényei
A könyvtárbusz szolgáltatás

MIRŐL SZÓL A KSZR AJÁNLÁS?

A szolgáltatás
minőségi
követelményeinek megfogalmazása
Feltételek
Elérendő ellátottsági színt

Iránymutatás a fenntartó önkormányzatok és a megyei könyvtárak számára

Támpontot ad a szolgáltatóhelyek
fejlesztés
éhez, és a könyvtárbuszos szolgáltatás működtetéséhez


Honlap:
http://kszr.dfmvk.hu/

A 2016-ban készült biankó plakát a rendezvények népszerűsítésére
Közös kereső a KSZR honlapon:
http://katalogus.dfmk.hu/kszr/
A 2015. évi dokumentumbeszerzés
Állománygyarapításra fordított összeg:
57 625 452,- Ft
Zalai helyzetkép
A településeken helyben lévő állomány 2015. végén:

809 526 db
Ebből a szolgáltató könyvtártól 2007-től kapott állomány:
185 309 db
2015-ben kiszállított állomány (cserékkel együtt):

41 663 db
Településenként átlagos állománybővítés 2015-ben:
173 db
Kiszállítások száma 2015-ben:
minimum 6 alkalom
Folyóiratok, magazinok előfizetése:
összesen 167 féle cím, 1 885 db
településenként 7-8 féle lap

AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
EREDMÉNYEINK:
AJÁNLÁS
Zalai helyzetkép
241 településen 113 614 fő könyvtári ellátása
A regisztrált használók száma: 14.918 fő (
13%
)
Csak 82 településen éri el a regisztráltak száma
a lakosság 20%-át
Személyes látogatások száma: 193 169 alkalom
Lakosonként
1,7
személyes látogatás
Csak 83 településen volt legalább
2,5 könyvtárlátogatás
2015-ben
AJÁNLÁS
MEGÁLLAPODÁS
"Az Önkormányzat
1500 lakos alatt
i településen minimum heti 2 napon 6 óra;
1500-2500 lakos között
i településen
minimum heti 3 napon 12 óra,
2500-5000 lakos között
i településen
minimum heti 4 napon 20 óra nyitvatartást biztosít."
Zalai helyzetkép

Heti nyitvatartás

6 órát 138
7-10 órát 56
11-15 órát 15
16-20 órát 5
21-30 órát 12
31 felett 5


2015.
AJÁNLÁS
Zalai helyzetkép
A szolgáltató helyeken a helyi könyvtárosok
80%-ának végzettsége felel meg a 39/2013 EMMI rendelet 5.§ (1) g) pontja előírásoknak.

46 főnek nincs érettségije
2 főnek nincs középfokú könyvtáros végzettsége

39/2013. EMMI rendelet 11. § (3):
"... legkésőbb 2018. december 31-éig
tartó ütemezése!"
AJÁNLÁS
Alapfokú könyvtáros képzés
Szakmai napok
AJÁNLÁS
AJÁNLÁS
Készítette:


Sebestyénné Horváth Margit
csoportvezető
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
e-mail: shmargit@dfmk.hu
Telefon: 92/311-341
Elérhető:
http://www.bacstudastar.hu/
http://kszr.dfmvk.hu/
Szempontok:
A KSZR Ajánlás minőségi követelményeinek megvalósulását Zala megyében befolyásolják a helyi adottságok
A fenntartó feladatai:

A fenntartónak lehetővé kell tenni a települési könyvtáros részvételét a továbbképzéseken!
Személyi változás esetén a megyei könyvtárat értesíteni kell!
Full transcript