Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Examinationsuppgift 2 - en lärsekvens

No description
by

christel dexe

on 25 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Examinationsuppgift 2 - en lärsekvens

Zoom antolog - reflekterande läsning
Sanomautbildning
åk 4-6
"Tsatziki och Retzina" är skriven av Moni Nilsson. Om boken skriver hon så här:

Det här är femte och sista boken om Tsatsiki. Nu känner han sig varken tillräckligt liten eller stor. Han är för liten för den riktiga kärleken till exempel, men Inte lika liten och gullig som Retzina som får Morsans uppmärksamhet hela dagarna. Och inte lika stor och tuff som Mårten Pissråtta som har flyttat hem till dem och boxar Tsatsiki hela tiden. Främst på hans blåmärken. Tsatsiki upptäcker att palt är det äckligaste i hela världen, att man kan bli förvånad över en present som man själv har köpt, och att det känns väldigt ensamt och sorgligt att vara osams med Per Hammar. Blodsbröderna som har börjat kalla varandra för Hammarn och Sacke blir nämligen ovänner en dag. Och plötsligt pratar de inte med varandra i längre. Då börjar Tsatsiki hänga med Stoffe och Robin. När Tsatsiki sedan tjallar om att de snattar så blir han inte särskilt populär. Tur att Morsan och tjejerna i klassen finns när det blir jobbigt. Och att sommaren till slut kommer!
(www.moni.se)
Material
Lektion 1
Lektion 2

Tsatsiki och Retzina
En lärsekvens
Gemenskap runt ett större bord.
Presentation av bok
Samtal om karaktären
Förförståelse för utdraget (8 s.)
Högläsning - läraren
Samtal kring bildernas betydelse/värde lägga sig i
Lyfta fram svåra och viktiga ord och begrepp från texten.

Gruppuppgift
Lyft fram exempel från texten, skriv av citat som handlar om ovanstående ämnen.
Individuell uppgfit
Anknyt till egna erfarenheter - känner du igen dig i något? Berätta!
Förutsättningar/tid
5x80 minuter
ett digitalt verktyg/elev
halvklass
Material: Zoom antologi
Lektion 3
Miniföreläsning om dialogformen
Återsamling för samtal
Elevuppgift
Hur blir mötet mellan Tsatziki och Per?
Skrivprocess - öva dialogform
Dela dokumentet med varandra
Lektion 4
Respons på dialogerna
Grupper om fyra
3 texter/grupp
Tillgång till delat dokument via GAFE
Öva på att spela upp dialogerna
Skriftlig respons på innehåll - 2 stars
and 1 wish
Grammatisk respons
Highlighta känsloord
Inspelning av dialogerna - dela på
GAFE


Formativ bedömning
Lektion 5
Förbättringar/förändringar
utifrån:
2 stars and 1 wish
inspelning
grammatisk respons
Avslutning av arbetet
Läsa upp ett valt stycke som eleven
är nöjd med.
Tillsammans välja ut tre dialoger som skickas till författaren.
LGR11
Svenska
VAD?
Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att
urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
respons på texter.
• Handstil samt att
skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken
, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

• Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt
dialoger.
LGR11
sva

SYFTE
LGR11
SVA
VAD?
Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
• formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
• läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
• välja och använda språkliga strategier,
• urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och


Syfte
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja
texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Strategier för att skriva
olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag
. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
• Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot
respons på texter.
• Handstil samt att
skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.
• Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken
, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.


Uttal, satsmelodi
och sambandet mellan betoning och betydelse.

Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
Utgångspunkt för planering
Gruppuppgift:
Förklara ord och begrepp från texten.
Vad vill texten säga oss?
Didaktikens grundfrågor
Vad ska undervisningen handla om? Varför väljs just det innehållet?
Hur ska det bearbetas? Varför väljs det sättet att arbeta på?
Vem riktar sig undervisningen till? Varför ska just de här eleverna arbeta på det här sättet med det här innehållet?
HUR?
FÖR VEM?
Full transcript