Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Udvikling af national videndatabase for social IT- Advisory Board Møde

Møde i Advisory Boardet 5. marts 2015
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 11 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Udvikling af national videndatabase for social IT- Advisory Board Møde

Udvikling af national videndatabase for social IT
Databasens opbygning
Databasens består (indtil videre) af data fra
tre
kanaler:

Kommunale erfaringer:
eksempler på brug af social IT ifm. individuelle afprøvninger og projekter– indsamlet af kommunerne selv

Panelanmeldelser
: Anmeldelser af social IT fra eksperter i et testpanel

Brugeranmeldelser
: Anmeldelser af social IT fra borgere med handicap og deres pårørende

Eksperter og brugere vurderer (rater) teknologier og brugervenlighed, fx på en skala fra 1 til 5. Databasen indeholder også korte beskrivelser af erfaringer med teknologierne.

Projektindhold
Hvordan tænker vi databasen?
Vidensdatabasen/vidensbanken er en hjemmeside
Man kan søge på konkrete teknologier, deres formål, og på forskellige former for handicap.
Via databasen tilbydes brugerne overblik, inspiration og redskaber til at komme hurtigere i gang med at anvende social IT.
Databasen tilbyder erfaringsbaseret - ikke evidensbaseret - viden. Der skal dog klargøres til evidensbaseret viden.

Udvikling af videndatabase om social IT
- hvorfor nu det?
Anvendelsen af social IT på handicapområdet stadig langsommelig
Manglende viden og overblik om, hvem der arbejder med hvad med hvilke resultater
Manglende fokus på dokumentation af arbejdet med social IT


A.P. Møller har bevilget 3.965.000 til udvikling af national videndatabase for social IT
Projektet påbegyndtes i august 2014 og afsluttes primo 2016
19 kommuner og 1 region skal være med til at udvikle videndatabasen.
Kommunerne er inddelt i 4 klynger med 5 kommuner i hver - baseret på geografi
Hvor er vi nu?
Vi har lavet samarbejdsaftaler med 19 kommuner og 1 region (næsten)
Vi har fået etableret de organisatoriske rammer med kommunale tovholdere og tilbud
Vi har aftalt datoer for kommuneaktiviteter og har gennemført opstartsworkshops i klyngerne
Vi har udviklet 1. version af en dokumentationsskabelon og testet den i en forsøgskommune (Gentofte)
Vi har lavet de første mock-ups af platformen
Vi har nedsat et advisory board
Dagens program
Velkomst og præsentationsrunde
Præsentation af SUS og baggrund for projektet (mens vi spiser)
Projektpræsentation
Præsentation af prototype samt målgruppebeskrivelse
Diskussion: Hvordan gør vi platformen relevant for både forvaltning og tilbud?
Præsentation af back end
Diskussion: Kvalitetssikring - hvad gør vi?
Afrunding og tak for i dag

Hvad er Socialt Udviklingscenter SUS?
Almennyttig forening der arbejder for at forbedre livsvilkår for socialt udsatte og mennesker med handicap
Den brogede flok
Social IT et fokusområde
- men hvad er det?
IT til kommunikation, struktur, leg, læring og træning
Projektramme
KLYNGE 1
Ikast-Brande
Horsens
Varde
Kolding
Aabenraa
KLYNGE 2
Hjørring
Aalborg
Viborg
Favrskov
Silkeborg
KLYNGE 3
Guldborgsund
Roskilde
Brøndby
Ballerup
Rødovre
KLYNGE 4
Frederiksberg
Gentofte
Helsingør
Gribskov
Region H
Social IT i SUS
Vores målgrupper og formål
Vores projektområder
VIDENSPREDNING
Social IT har udviklet sig
Kommunerne har mere fokus på teknologi...
Men...
Præsentation af backend
Data ind i platformen
For at platformen 'virker', skal data først ind i platformen

Hver bruger har personlig side, hvor der kan lægges data ind

Data fra op til tre kanaler:
1. Projekterfaringer fra sociale tilbud
2. Panelanmeldelser
3. Bruger-pårørende anmeldelser

Data indsamles via dokumentationsskabeloner (online formular fra personlig side)

Dokumentationsskabeloner udvikles sammen med kommuner
Dokumentationsskabeloner
DOKUMENTATIONSSKABELONER - hvordan ser de ud?
Vi udvikler løbende -- lige nu:

- 1 borger
- 1 teknologi/produkt

3 dele:
- Afdækning
- Indsats
- Resultater
I projektet hentes data om brug af social IT produkter
Data hentes på ~80 sociale tilbud før launch
- Sikrer, at platformen 'virker'
Dokumentationsskabeloner - data
1. Afdækning
- Teknologi (navn, pris, platform)
- Formål med teknologi
5 faste kategorier: kommunikation, struktur, træning, orientering og vejfidning, leg og underholdning
- Funktionsnedsættelse (kategorier) + supplerende funktionsnedsættelse
ADHD, Autismespektrum forstyrrelse, Erhvervet hjerneskade, Fysisk funktionsnedsættelse, Udviklingshæmning, Multihandicap
- Tilbudstybe (aflastning, bo-dagtilbud, skole, osv.)
- Aldersgruppe (børn, unge, voksne)

2. Indsats
- Hvor nemt borgeren lærte at anvende teknologien (1-5)
- Hvor nemt personalet lærte at anvende teknologien (1-5)
- Organisationens modenhed for social IT (1-5)
- Antal borgere med i indsatsen
- Tid der er arbjedet med teknologien (erfaringsgrundlag)

3. Resultater (for hhv. kommunikation, struktur, træning, orientering og v., leg og u.)
- Graden hvormed borgeren kommunikerer mere (1-5)
- Graden hvormed borgeren er mere selvstændig (1-5)
- Graden hvormed borgerens sociale relationer er styrket (1-5)
- Graden hvormed borgerens funkitionsnedsættelse bliver kompenseret (1-5)

Kvalitative kommentarer til anmeldelsen/projektet/indsatsen
Datarepræsentation: Visualisering
UDFORDRING
Fra nominal, ordinal og interval data til fede datarepræsentationer, der gør det nemt at afkode og vurdere værdien af social IT for målgruppen
Hvad er giver den største værdi for platformen?

Hvordan maksimerer vi platformens kvalitet?

Hvad giver den bedste kvalitet for målgruppen?

--> Kvalitet vs kvantitet (meget viden om få indsatser vs lidt viden om mange indsatser)

--> Tid vs kvalitet (mange korte vs få lange anmeldelser)


Eksempler på hvordan data kan repræsenteres

Eksempler på vores tanker
- hvordan platformen opfører sig
- hvordan vi kan summere flere egenskaber til 1 score
- Vægtning af resultater

Hvad er det bedste at gøre?
Udfordring 1: Den rigtige balance mellem antal = ’kvalitet vs. kvantitet’ samt dybde = ’tid vs. kvalitet’. At ramme den rigtige balance.
Udfordring 2: Kan data fra sociale tilbud lægges sammen med data fra bruger-pårørende?

INDHOLD IKKE FÆRDIGT. VENDER TILBAGE. /VBP
Målgruppen
Vidensbanken
Fosiden
2 primære målgrupper
Forskellige behov
Forskellig information
Overblik - teknologier
2 primære valgmuligheder
Fokus på Inspiration
Samlet anmeldelseKvantitativ vudering - samlet for alle anmelderlser
Baseret på 4 kriterierBrugeranmeldelser med mulighed for at kontakte anmelderen
Spørgsmål?
Teknologiens
profil
Eksempel: Projekterfaring
Oversigt med fokusområder

Tilbudstype
Målgruppe
Projektperiode
Formål
Funktionsnedsættelser


Resume af rapport


Download rapport
Spørgsmål?
Diskutér:
Opdelig i to grupper:
Repræsentanter for forvaltning og repræsentanter for tilbud
Hvordan appellerer platformens indhold til Jer?
Hvad mangler platformen for at blive meningsfuld for Jer?
Backend:
Et kig i maskinrummet
- Brugerlogin
- Personlig side
- Mulighed for anmeldelser

For at platformen 'virker', skal data først ind i platformen

Data fra op til tre kanaler:
1. Projekterfaringer fra sociale tilbud
2. Panelanmeldelser
3. Bruger-pårørende anmeldelser

Data indsamles via dokumentationsskabeloner (online formular fra personlig side)

Dokumentationsskabeloner udvikles sammen med dem, der skal bruge dem
Dokumentationsskabeloner:
viden fra kommuner & sociale tilbud
Dokumentationsskabeloner
- hvordan ser de ud?
Vi udvikler løbende -- lige nu:

- 1 borger
- 1 teknologi/produkt

3 dele:
- Afdækning
- Indsats
- Resultater
Målrettet medarbjdere og bruger-pårørende
I projektet hentes data om brug af social IT produkter
Data hentes på ~80 sociale tilbud før launch
- Sikrer, at platformen 'virker'
Dokumentationsskabeloner:
data fra sociale tilbud
1. Afdækning
- Teknologi (navn, pris, platform)
- Formål med teknologi
5 faste kategorier: kommunikation, struktur, træning, orientering og vejfidning, leg og underholdning
- Funktionsnedsættelse (kategorier) + supplerende funktionsnedsættelse
ADHD, Autismespektrum forstyrrelse, Erhvervet hjerneskade, Fysisk funktionsnedsættelse, Udviklingshæmning, Multihandicap
- Tilbudstybe (aflastning, bo-dagtilbud, skole, osv.)
- Aldersgruppe (børn, unge, voksne)

2. Indsats
- Hvor nemt borgeren lærte at anvende teknologien (1-5)
- Hvor nemt personalet lærte at anvende teknologien (1-5)
- Organisationens modenhed for social IT (1-5)
- Antal borgere med i indsatsen
- Tid der er arbjedet med teknologien (erfaringsgrundlag)

3. Resultater (for hhv. kommunikation, struktur, træning, orientering og v., leg og u.)
- Graden hvormed borgeren kommunikerer mere (1-5)
- Graden hvormed borgeren er mere selvstændig (1-5)
- Graden hvormed borgerens sociale relationer er styrket (1-5)
- Graden hvormed borgerens funkitionsnedsættelse bliver kompenseret (1-5)

Kvalitative kommentarer til anmeldelsen/projektet/indsatsen
Tak for i dag!
Projekterfaringer
Søgekriterier
Tilbudstype
Aldersgruppe
Formål

Oversigt over projekterfaringer
Inspiration
Inspiration
Nyeste anbefaliner
Månedens teknologi
Senest tilføjet3 primære søgefunktioner
Udvidet søgekriterier
Match fra den primære søgekriterierUdvidet søgningFokus på teknologiens funktionaliteter
Der er mange hensyn at tage:

Kvalitet vs kvantitet
o Få detaljerede anmeldelser eller mange korte anmeldelser?
Værdi vs bæredygtighed
o Er dokumentationsskabelonerne allerede for detaljerede, hvis vi gerne vil have mange datapunkter for hvert produkt?
Motivation vs tid
o Kan et dybdegående skema faktisk skabe motivation, fordi det får tilstrækkelig faglig dybde og seriøsitet?

Hvad skaber mest værdi og bæredygtighed?
Er dokumentationsskabelonen for detaljeret eller ikke detaljeret nok?
Hvilke hensyn skaber mest værdi for målgrupperne?

Hvordan finder vi den rigtige balance, der både skaber mest værdi og nok data?
UDFORDRING: En bæredygtig platform baseret på brugergenereret indhold
Projekterfaringer
- hvordan ser de ud?
Dybdegående beskrivelser af projekter og indsatser

Teksttunge

Målrettet forvaltning
Full transcript