Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Nadmorska i relativna visina

prikaz i definicije
by

Danka Jovanovic

on 29 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Nadmorska i relativna visina

Nadmorska i relativna visina upisane su na gotovo svim kartama koje koristimo, a da zapravo i ne znamo šta nam govore, pa evo objašnjenja
Nivo mora
Nivo mora je višegodišnji prosek nivoa morske vode koji se uzima kao 0 metara nadmorske visine
Najviši vrh
2017m
Relativna visina
je vertikalno rastojanje izmedju dve tačke na kopnu.

Nadmorska i relativna visina
Nadmorska

visina
je vertikalno rastojanje neke tačke od nivoa mora.
To znači da penjući se do najvišeg vrha mi nismo prešli put od 2017m, on je bio znatno duži, ali je naj kraći put od nivoa mora do vrha 2017m
Dakle,visina Ha je nadmorska visina, kao i Hb, ali Hc i Hd predstavljaju relativne visine od tačke A prema tačkama C ili D.
To zači da kada bismo merili od ovog vrha do našeg najvišeg vrha vertikalno rastojanje, naš vrh bi bio znatno niži od 2017m.
Izohipse su linije koje na karti spajaju sve tačke sa istim nadmorskim visinama. One su zatvorene krive linije i uvek su najšire pri osnovi, a sužavaju se prema vrhu. Vrh se predstavlja tačkom, koja se naziva kota.
Full transcript