Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Цахилгаан хөдөлгүүрийн нэг талын ажиллагаатай соронзон залгу

No description
by

Nasantogtokh Nominsuren

on 14 March 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Цахилгаан хөдөлгүүрийн нэг талын ажиллагаатай соронзон залгу

ЗОРИЛТ 1
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн хүчний болон удирдлагын схемийн таних тэмдэглэгээ.

ЗОРИЛТ 2
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн хүчний болон удирдлагын схемийн бүтэц
ЗОРИЛТ 3
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн хүчний болон удирдлагын схемийн ажиллагаа

Зорилго
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн хүчний болон удирдлагын схемийг судлаж ажиллагааг шалгах
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийг цахилгаан соронзон залгуураар удирдах
ХИЧЭЭЛИЙН СЭДЭВ
L
N
Гэрэлтүүлгийн схем
FU- Гал хамгаалагч
SBT- Зогсоох кноп
SBC- Асаах кноп
FR- Дулааны реле
FR-Дулааны релений хэвийн нөгцөлд залгаатай контакт
ABC-Тэжээл үүсгэгчийн фаз
S-Рубильник
KM- Блок контакт
КМ-Катушка
М- Хөдөлгүүр 380V
Цахилгаан хөдөлгүүрийн хүчний болон удирдлагын схемийн таних тэмдэглэгээ
A
B
C
S
KM
FR
M
SBT
SBC
KM
FR
KM
FU
Удирдлагын схем
Хүчний схем
Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн удирдлагын схем

SBC асаах кнопыг дарахад КМ катушканд тэжээл ирж, гүйдэлтэй дамжуулагчийн орчинд соронзон орон үүсэж үл хөдлөх зүрхэвч, хөдлөх зүрхэвчээ татахад хатуу холбоотой үндсэн контакт КМ болон блок контакт КМ1 залгагдаж М хөдөлгүүрт тэжээл ирж хөдөлгүүр ажиллана.
Ажиллах зарчим
Хөдөлгүүрийн гол дээрх ачаалал 5 хувиар ихсэхэд хүчний схем дэх дулааны релений халах элемент FR хотойж, удирдлагын схем дэх хэвийн нөхцөлд залгаатай контакт FR сална. Ингэснээр хөдөлгүүрийн тэжээл тасарч хөдөлгүүрийн статорын ороомог шатахаас хамгаалагдана.
Хөдөлгүүрийн хамгаалалтын зарчим
1. Цахилгаан хөдөлгүүрийг хоёр цэгээс удирдах схемийг зурж ирэх.
2. Нэг талын эргэлттэй хөдөлгүүрийн удирдлагын схемийг цээжилж, тайлбарлаж бич.
Бататгал
Анхаарал
тавьсанд
баярлалаа
Full transcript