Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Verbetertraject basisschool Sterrenrijk

6 december 2017
by

Nicole Schuring

on 16 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Verbetertraject basisschool Sterrenrijk

Verbetering samenwerking basisschool Sterrenrijk
Hoe wordt het team meer een team
Fijne gesprekken
Grote betrokkenheid
Passie voor het vak
Iedereen vindt het vervelend hoe het nu gaat in het team
Wat heb ik opgehaald uit de gesprekken
Gesprekken op 14/15/18/19 september
Samenwerking team Sterrenrijk
De context
Fusie
Directie wisselingen
Veel part timers
Veel nieuwe collega's
Twee gebouwen
'gedoe' in team
en die spanning moet ergens heen
relatie tussen MT en team
Groepsvorming
en eilandjes
sfeer in team
onvoldoende oog voor zaken die spelen tussen collega's
onvoldoende kaders/grenzen trekken
mensen onvoldoende aanspreken over afspraken/houding/gedrag
zaken op zijn beloop laten
onvoldoende transparante communicatie
onduidelijke taakverdeling directie
het team is niet zo'n geheel
bouwen gaan meer voor zichzelf en minder voor het grotere geheel
er is een vaste kern die wat dominant is
wisselende coalities
sommige mensen staan meer aan de rand van het team dan anderen
wij-zij cultuur
over elkaar ipv met elkaar praten
weinig gevoel van veiligheid
gevoel van spanning in de teamkamer (heel druk en heel stil)
we durven ons niet goed kwetsbaar op te stellen, in openheid te praten
bedoeling - gedrag - effect
Onderlinge verhoudingen
3 dimensies
in elke groep speelt SCARF
ons brein heeft de neiging om bedreiging te minimaliseren en beloning te maximaliseren
Status
Certainty
Autonomy
Relatedness
Fairness
Kijken met de systeembril naar het relatienetwerk
Wat viel mij op de vorige bijeenkomst:
Het samenspel
over de streep
over de streep
hoe werkt het
er wordt steeds een stelling gepresenteerd
ga over de streep als de stelling voor jou van toepassing is
ga na mijn signaal weer terug naar de originele plaats
we zullen elkaar beter leren kennen, maar het zal niet over erg persoonlijke zaken gaan
Spelregels
niet van tevoren overleggen
met respect met elkaar omgaan
wees eerlijk
volg je gevoel
wat binnen de groep gebeurt, blijft binnen de groep
als je gevraagd word om jouw keuze toe te lichten, maar je daarop antwoord geven (het hoeft niet)
als je (even) niet wilt meedoen, dan is dat prima
Als je terugkijkt op deze twee dagen
wat heeft positief bijgedragen?
welk inzicht vind je belangrijk om te delen?
Wat zou een kleine stap kunnen zijn om tijdens de studiedagen in 2018 op te pakken?
Teleurstelling?
Dat wat speelt is niet op tafel
Onvoldoende concreet?
3 voorbeelden concreter maken
Kan er weer ruimte komen voor de
goede bedoeling die niet goed uitpakt?
Opdracht in groepen van 4 personen:
Neem een kritisch incident
- maak daar een filmpje van
- en zoek de goede bedoeling van beide partijen
Waar zitten de misverstanden?
Wat kunnen we anders doen?
Wie kan iets doen dat helpt?
Stapje maken richting oplossing
Verschillen
Vertrouwen
Introductie
Aanleiding/doel voor deze bijeenkomst
concretiseringsstap maken naar aanleiding van de analyse wat er speelt op Sterrenrijk
Elkaars kwaliteiten beter leren kennen en inzien en accepteren dat iemand anders is
Hoe verloopt de samenwerking binnen Sterrenrijk?
Wat wil de bouw groepen 3 -4 -5 aanpakken om de samenwerking en onderlinge communicatie te verbeteren (eigen bouw + school niveau)
Check in
Hoe zitten we hier?
Waarom deze samenstelling?
Het hele team blijkt erg groot om het gesprek mee te voeren
Het MT wil meer focus op de bouw en bouwoverleggen, dus logisch om dan ook over verbetering van de communicatie en samenwerking in de bouw te doen
Communicatie tussen mensen
We luisteren en communiceren vanuit onze eigen drijfveren
Een mens is moeilijk in staat om boodschappen te begrijpen die afkomstig zijn van een hoger gelegen niveau
Teamleden kiezen de hoogste gemeenschappelijke drijfveer om te communiceren
Percepties vanuit de kleuren
Opdracht
In tweetallen: analyse profiel
1. Ga na welke kleuren bij jou dominant aanwezig zijn in de expressie. Welke kleuren bij de ander? In welke kleur spreken jullie meestal met elkaar?

2. Welke kleuren zijn dominant aanwezig in de weerstand bij jou en de ander? Zijn er overeenkomsten/verschillen. Kunnen jullie in elkaars allergie zitten?

3. Wat voegen jullie aan elkaar toe als je zou samenwerken?

Individuele profielen
Raden van de kleuren
Wat zijn de twee belangrijkste kleuren van de ander?
pak een briefje in die kleur
schrijf er een voorbeeld op
Individuele profielen
Jet
Monique
Ruth
Marielle
Jeanne
Gaby
Teamprofiel
Vragen:
1. Wat zijn de kwaliteiten en kenmerken van jullie team? Herken je dat als je naar de drijfveren van jullie team kijkt?
2. Wat loopt goed in jullie team en tegen welke zaken lopen jullie aan?
3. Wat helpt om prettig met elkaar samen te werken?
De analyse van wat er speelt bij Sterrenrijk
Zit ik in de goede film?
Wat is onderbelicht?
Wat mist?
Wat zou een kleine stap ter verbetering zijn?
Komen tot een vitale onderlinge communicatie en samenwerking
Afsluiting
Welke inzichten heb je naar aanleiding van deze bijeenkomst opgedaan die je wilt delen?
Wat moet er verder nog gezegd om de bijeenkomst goed te verlaten?
Wat wil de bouw aanpakken om de samenwerking en onderlinge communicatie te verbeteren?
in de eigen bouw
in het totale team
Alex
Esther
Denise
Bianca
Monique
Wendy
Marijke
Joshi
Individuele profielen
Paul
Hentien
Steffie
Han
Roy
Anique
Yvonne
Traject schooljaar 2017 - 2018
Team
intake gesprekken teamleden
twee bijeenkomsten met hele team
bouw overleg
bijeenkomst vandaag: 16 mei

Diverse gesprekken met het MT
wat speelt er
de foto teruggeven
Profile Dynamics + brainstorm: hoe komen tot betere samenwering
Doel: van het team een 'team' maken
Uitkomsten bijeenkomsten met bouw
Leuke bijeenkomsten, openheid, energie
Programma vandaag
Bepalen van het traject voor volgend schoojaar
Profile Dynamics met hele team
Meer van elkaars dagelijkse praktijk op de hoogte zijn
Is er nog meer dat aan de orde moet komen?
Volgend schooljaar
mijn advies op basis van jullie input
Duidelijke overlegstructuur:
teamoverleg, bouwoverleg, leerteams
vaker gezamenlijk overleg dan afgelopen jaar

Aandacht voor samenwerking en communicatie: 'gedoe' bespreekbaar maken

Gestructureerd aan de slag met inhoudelijke thema's: missie/visie, hoe gaan we om met afspraken, projecten

Teamontwikkeling Sterrenrijk
Doel: vitale samenwerking binnen het team
Wat gaat er beter sinds september 2017?
Vraag
in tweetallen in de wandelgangen
1. Wat vind je van een dergelijk traject? (tip/top)
2. Wat moet er wat jou betreft nog meer aan de orde komen in dit traject? (wat mist)
3. Heb je nog vragen over het traject?
Profile Dynamics
Random idea generation
Iedereen in de groep schrijft binnen 2 minuten minimaal 5 ideeën op een post-it
Negative idea generation
Iedereen in de groep schrijft binnen 2 minuten minimaal 5 ideeën op hoe we zeker niet bereiken
Visual confetti
Loop door de school, associeer en schrijf deze associaties op
Individueel
Selecteer met het team:
het beste idee
het slechtste idee
het creatiefste idee
Presenteer deze ideeën aan de hele groep. De vorm waarin je dit doet is vrij
Opdracht per team
De drijfveren in het kort
Teamindeling
A. Roy, Wendy, Esther, Monique P, Ruth, Jeanne, Gaby
B. Steffie, Anique, Yvonne, Joshi
C. Hentien, Jet, Denise
D. Marijke, Bianca, Paul, Marielle
E. Alex, Monique R
groen/
paars
blauw/
groen
geel
groen/
rood
groen/
geel
Brainstorm: hoe kunnen we meer van elkaars dagelijkse praktijk op de hoogte zijn/raken?
Teamprofiel Sterrenrijk
Bespreek in tweetallen
Wat is de kracht van dit team?
Wat kan ik positief bijdragen aan dit team?
Schrijf op post-it en plak op flap
Afsluiting
graffiti: wat ik nog kwijt wil
Afronding door Paul
Full transcript