Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ang Maka-Pilipinong Pananaliksik:Gabay sa pamimili ng paksa

No description
by

Sophia Alvarez

on 9 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ang Maka-Pilipinong Pananaliksik:Gabay sa pamimili ng paksa

add logo here
Ang Maka-Pilipinong Pananaliksik:Gabay sa pamimili ng paksa at pagbuo ng suliranin ng pag-asa
Bukod sa sentral na layunin ng pananaliksik tumuklas ng mga bagong kaalamn na magagamit ng tao,malaki rin ang pakinabang ng isang mananaliksik mula sa mismong proseso ng pagtuklas.
Dakila na ang pananaliksik sa sarili nitong kahulugan at kabuluhan ngunit lalong mailalatag ang halaga ng pananaliksik kung isasaalang alang ang pangangailangan ng lipunang kinalulugaran nito.

FILIPINO
Ang maka Pilipinong panaanliksik aumagamit ng wikang Filipino at/o mga katutubong wika sa Pilipinas at tumatalakay sa mga paksang mas malapit sa puso at isip ng mga mamamayan.
FIlIPINO
KAHULUGAN AT KABULUHAN NG MAKA-PILIPINONG PANANALIKSIK
Mahalagang idagdag katangiang ito na kung hindi man maiiwasan na nasa wikang ingles o iba pang wika ang isang pananaliksik dahil may pangangailangang ibahagi ito sa intenasyonal na mambabasa,kailangan pa ring isalin ito sa Filipino o iba pang wika sa Pilipinas upang mas mapakinabangan.
Pangunahing isinasaalang- alang sa maka-pilipinong pananaliksik ang pagpili ng paksang naaayon sa interes
at kapaki-pakinabang sa sambayanang Pilipino
Upang maisagawa ito,mahalaga ang pakikimuhay at pag-alam sa kanilang kondisyon.Pinaunlad ni Enriquez ang iba't-ibang metodong angkop sa kultura at pagpapahalagang Pilipino gaya ng pagmamasid,paggamit ng pakiramdam,pagtatanong,pagsubok,pagdalaw dalaw,pagmamatiyag,at pagsubaybay.
Komunidad ang laboratoryo ng
maka-Pilipinong Pananaliksik
Dahil sa lumalawak ang agwat o pagkakahiwalay ng karaniwang mamamayang Pilipino sa akademya at mga edukado, mahalagang tungkulin din ng pananaliksik na pawiin ang pagkakahiwalay na ito.
Kalagayan at mga Hamon sa Maka-Pilipinong Pananaliksik
Patakarang pangwika
sa Edukasyon
Ingles bilang lehitimong wika
Nakasaad sa Konstitusyong 1987 ang mga probisyon kaugnay ng pagpapaunlad at pagpaapyabong ng filipino bilang wikng pambansa sa pamamagitan ng paggamit nito bilang midyum ng pagturo sa sistema ng edukasyon at pamamahala.
Ingles pa rin ang lehitimong wika ng sistema ng edukasyon at lakas-paggawa.Naging tuntunan ang pagpapaigting ng globalisasyon kaayusan sa lalong pagpaaplakas nito bilang wika ng komunikasyon,komersyo at pagkatuto lalong lalo na sa pananaliksik.
Full transcript