Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Formarea și perfecționarea angajaților

No description
by

Renata Mereuta

on 4 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Formarea și perfecționarea angajaților

Formare profesională
- urmăreşte dezvoltarea unor capacităţi noi include calificarea profesională, perfecţionarea, specializarea, formarea prin experienţă şi informarea profesională
- reprezintă un ansamblu logic şi sistematic de cunoştinţe teoretice şi deprinderi practice acumulate prin pregătire profesională, supuse procesului de extindere şi înnoire permanentă prin perfecţionarea pregătirii profesionale, cunoştinţe şi deprinderi necesare pentru a exercita o anumită funcție;
- presupune un proces sistematic de schimbare a comportamentului, cunoştinţelor şi motivaţiei angajaţilor existenţi în scopul îmbunătăţirii echilibrului între caracteristicile angajatului şi cerinţele locului de muncă.
Formarea şi perfecţionarea angajaţilor

"Învață tot ce poți, în orice moment disponibil, de la oricine și întotdeuna va veni o vreme când te vei simți recompensat pentru ceea ce ai învățat."
' Sarah Caldwel

Cultura organizaţiei are un impact deosebit asupra filozofiei de formare și perfecţionare a personalului.
Valorile managementului şi normele comportamentale specifice managerilor de pe un anumit nivel şi ale liderilor de echipă influenţează de asemenea puternic atitudinea angajaţilor faţă de necesitatea dezvoltării profesionale.
Metode de instruire
a)
La locul de muncă :
- vizite de studiu
- stagii de specializare
- instructajul
- participare in colective de munca
- rotirea pe posturi
- inlocuirea temporara
-dublarea
b)
În afara locului de muncă:
- cursuri
- stagii de specializare
- seminarii
- training
- consultații
c)
Studiu individual
Efectele perfecționării pregătirii profesionale
creșterea productivității muncii;
reducerea fluctuației în muncă;
creșterea veniturilor angajaților;
creșterea calității produselor realizate.
În desfășurarea programelor de formare și perfecționare, un rol determinant îl au
metodele și tehnicile
de predare. Folosirea metodelor active în procesele de formare și perfecționare asigură maximizarea eficacității acestora.
Funcționarea continuă și eficientă a unei intreprinderi depinde de urmă-torii factori: aptitudinile angajaților, perfecționarea pregătirii profesionale a acestora și motivarea în muncă.
Perfecționarea pregătirii profesionale trebuie să vizeze atât angajații mai recenți pentru a preveni anumite greșeli în prestarea muncii lor, cât și angajații cu vechime în instituție pentru a-i ajuta să se adapteze cerințelor în schimbare ale muncii lor.
Perfecţionare profesională:
- vizează îmbunătăţirea capacităţii existente;
- poate fi considerată ca şi stadiu al formării, care constă în acumularea cunostinţelor referitoare la profesia de bază;
- este procesul de transformare a “materialului”pe care îl reprezintă omul, iar rezultatul prestaţiei oferite, prin acest proces, este forţa de muncă, aptitudinile fizice şi intelectuale, capacitatea de muncă la un anumit nivel de calificare.
Etapele procesului de formare profesională și perfecționare a personalului organizației

Stabilirea cerințelor imediate și de perspectivă de formare și perfecționare a personalului;
Elaborarea planului și programelor de formare și perfecționare a personalului;
Desfășurarea programelor;
Controlul și evaluarea programelor;
Evaluarea eficienței activității de formare și perfecționare a personalului.
Recompensa
Formele de stimulare a pregătirii profesionale sunt:
Pedeapsa
Motivarea. Pentru a stimula pregătirea profesională a angajaților firmele pot aplica diverse forme de motivare.
Cu cât motivația angajatului este mai puternică, cu atât apare un grad mai ridicat de asimilare a cunoștințelor. Angajații vor să învețe atunci când rezultatele sunt importante pentru ei din punct de vedere material, dar și din dorința de a ști și de a obține un statut .
Pentru reușita unui program de formare, angajații trebuie să aibă atât motive să învețe, cât și posibilitatea de a aplica ceea ce au învățat. Cele învățate îi ajută, fie pentru atingerea unui scop, fie pentru evitarea unei situații nedorite.
Recompensarea acumularii de noi cunoștințe poate fi exterioară sau interioară.Pedeapsa are
drept scop
evitarea respectarii
de catre o persoana
a unor actiuni
sau atitudini nedorite.

Evaluarea pregatirii profesionale poate fi conceputa si ca proces prin care se masoara urmatoarele aspecte: reactia, atitudinea celor instruiti fata de formele si calitatea programului de pregatire, modificarea comportamentului celor instruiti, cunostintele acumulate in procesul de pregatire, rezultatele si efectele ce se obtin ca urmare a pregatirii.
Aceasta se poate realiza prin compararea rezultatelor pregatirii cu obiectivele stabilite sau prin exprimarea costurilor pregatirii si a beneficiilor rezultate.
Evaluarea pregătirii profesionale
Vă mulțumim !
Full transcript