Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

inż. Winkowski Cezary inż. Zwierzyński Patryk
by

Patryk Zwierzyński

on 22 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT)

inż. Winkowski Cezary
inż. Zwierzyński Patryk Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) Technologie informacyjne i komunikacyjne ICT (Information and Communication Technologies) - są to wszelkie działania dotyczące produkcji i wykorzystywania urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz towarzyszących im usług. ICT ma na celu także gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianych informacji w formie elektronicznej za pomocą technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. [1] Historia Technologie informacyjno-komunikacyjne stanowią główną siłę napędową europejskiej gospodarki.
Pojęcie ICT zostało użyte po raz pierwszy przez Dennisa Stevensona w sprawozdaniu dla rządu Wielkiej Brytanii w 1997r.[2]
Termin ten upowszechnił się w 2000r. za sprawą dokumentów dotyczących nowego krajowego programu nauczania w Wielkiej Brytanii. Pojęcie teleinformatyka w Polsce pojawiło się na początku XXI wieku w dokumentach i reklamówkach wydawanych przez Telekomunikację Polską S.A. [3] Dynamiczny rozwój ICT Postęp technologiczny w dziedzinie ICT jest prężnie rozwijającą się dziedziną. Z roku na rok generuje coraz większe zyski, dzięki swojej innowacyjności i zdolności do zmiany sposobu funkcjonowania innych sektorów. Stał się on również istotny dla społeczeństwa.[4] Źródła 1. http://www.lawp.eu/pdf/ict_definicja.pdf
2. http://web.archive.org/web/20070104225121/http://rubble.ultralab.anglia.ac.uk/stevenson/ICT.pdf
3. http://www.geoland.pl/dodatki/lacznosc_vi/artykul_32.html
4. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_4.8.3.pdf
5. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_2007-2011.pdf
6. op. cit. http://www.stat.gov.pl....
7. http://www.wsz-pou.edu.pl/magazyn/index.php?strona=mag_radom57&nr=57&p= Rozwój ICT ma kluczowe znaczenie w tworzeniu nowych opcji związanych z dochodami i zatrudnieniem.
Ciągły rozwój tego sektora prowadzi do wzrostu jego znaczenia w sektorze wyrobów i usług ICT.
[5] Szybki rozwój ICT prowadzi do zwiększenia podaży usług opartych na ICT w efekcie czego wzrasta gotowość do korzystania z nich.
Dzięki szerokim możliwościom zastosowania technologie te będą technologiami ogólnego zastosowania w życiu społecznym i gospodarczym.
[6] Zastosowanie - sektor gospodarczy
- sektor społeczny Zalety - zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa
- obniżenie kosztów
- wzrost specjalizacji przedsiębiorstw
- szybsza mozliwość adaptacji na nowym rynku, nowych produktów
- stymulowanie procesu uczenia się
- lepszy i łatwiejszy dostęp do wiedzy
- łatwiejsza komunikacja
[7] Wady - wysokie koszty wprowadzenia
- potrzeba przyuczenia do korzystania z ICT Obecne Trendy - internet dostępny w każdym zakątku świata
- dążenie do otwierania nowych elektornicznych kanałów dystrybucyjnych
- rozszerzanie międzynarodowych rynków zbytu
- elektorniczna dokumentacja Dziękujemy za uwagę
Full transcript