Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Szkolenie TIK

No description
by

Agnieszka Rudzik-Sawicka

on 4 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Szkolenie TIK

TIK Jak uczyć w XXI wieku?
Szkoła z klasą 2.0 (edycje 2010/2011 i 2011/2012) w liczbach:
650 szkół (300 w pierwszej, 500 w drugiej edycji, niektóre brały udział dwukrotnie);
ponad 3500 aktywnych nauczycieli, dyrektorów i koordynatorów (w tym 2200 w drugiej edycji);
ponad 100 moderatorów i ekspertów aktywnie z nami współpracujących;
około 65 tysięcy uczniów zaangażowanych w akcję,
2600 moderowanych blogów uczniowskich;
baza materiałów edukacyjnych wzbogacona o ponad 6000 dobrych praktyk nauczycielskich oraz 200 materiałów eksperckich;
szereg konferencji i warsztatów o TIK w edukacji dla ponad 2000 dyrektorów i nauczycieli;
blisko 80 najaktywniejszych nauczycieli przeszkolonych na przyszłych trenerów i moderatorów;
cztery debaty w „Gazecie Wyborczej” z udziałem międzynarodowych ekspertów na temat przyszłości szkoły i e-zasobów;
ponad 140 publikacji w „Gazecie Wyborczej” o akcji i przyszłości polskiej szkoły;
ponad 390 tysięcy stron internetowych wg Google'a wspomina o akcji Szkoła z klasą 2.0. 6 zasad Szkoły z Klasą

1.Szkoła dobrze uczy każdego ucznia

2.Szkoła ocenia sprawiedliwie

3.Szkoła uczy myśleć i rozumieć świat

4.Szkoła rozwija społecznie

5.Szkoła pomaga uwierzyć w siebie

6.Szkoła przygotowuje do przyszłości Edukacja - ważne pytania.

1. Kogo uczymy? Dzieci i młodzi inaczej niż kiedyś zdobywają wiedzę, nawiązują kontakty, komunikują się, kupują, organizują się i działają.
2. Czego uczymy? Umiejętności XXI wieku, czyli jakie?
W 2015 r. 90% zajęć/zawodów będzie wymagać TIK.
3. Jak uczymy? Czyli jak sprawić, by młodzi ludzie chcieli i potrafili się uczyć…
4. Jak pracować z innymi i uczyć się od nich?
Im lepiej uczą inni, tym lepiej uczę ja… Co o nowych technologiach w szkole sądzą uczniowie? Celem programu Szkoła z Klasą jest odpowiedź na pytania: CELE SPOTKANIA:
zdobycie informacji o programie Szkoła z Klasą
poznanie sylwetki ucznia XXI wieku
poznanie metod i narzędzi TIK do pracy z uczniami JAK UCZYĆ, ABY NAUCZYĆ?
nauczanie odnoszące się do realnych problemów i zjawisk,
uczenie się jako proces społeczny
budowanie wewnętrznej motywacji uczniów
korzystanie z różnych metod i form pracy z uczniami o różnych stylach uczenia się,
aktywizowanie
nauczanie przez tworzenie myślowych i wirtualnych modeli, ułatwiających rozumienie procesów i zjawisk
globalny i obywatelski wymiar: świat jako źródło wiedzy i motywacji (nauczycieli i uczniów)
Odwrócona lekcja zakłada odwrócenie tradycyjnego modelu lekcji. Praca domowa zadawana jest przed lekcją, jako wprowadzenie. Uczniowie powinni zatem przygotować się do lekcji w domu lub w szkole. Zapoznają się z przygotowanymi wcześniej przez nauczyciela materiałami. Rolą nauczyciela jest samodzielne opracowanie materiałów dydaktycznych (np. w formie nagrania krótkiego wykładu czy prezentacji multimedialnej) lub wskazanie odpowiednich zasobów dostępnych w internecie (np. fragmentu audycji radiowej lub tekstu źródłowego). Dzięki temu na zajęciach szkolnych nie musi już wygłaszać wykładu ani podawać podstawowych wiadomości i może skupić się na tym by ułatwić uczniom przyswojenie wiadomości i stosowanie ich w praktyce. Lekcję odwróconą można prowadzić na każdy temat i na wiele różnych sposobów. Odwrócona lekcja Metody pracy Forma „uczymy innych” polega na bezpośrednim zaangażowaniu uczniów w przygotowywanie i prowadzenie lekcji. Zajęcia zorganizowane według tego schematu to lekcja polegająca na zamianie ról w klasie, w której to uczniowie stają się nauczycielami. Uczniowie przygotowują zajęcia z wykorzystaniem TIK skierowane do rówieśników, młodszych koleżanek i kolegów, osób starszych, itp. W ramach tego zadania mogą na przykład: poprowadzić lekcję informatyki dla swoich dziadków (np. z podstawowych zasad korzystania z komputera i internetu), nauczyć rówieśników obsługi jakiegoś programu komputerowego (np. bazy danych, programu do obróbki zdjęć lub montażu filmów) lub przygotować lekcję (fragment lekcji) z konkretnego przedmiotu z wykorzystaniem TIK: (np. wirtualnej wycieczki po muzeum lub filmu zamieszczonego w sieci). Taka forma zadania pozwala rozwinąć umiejętności komunikacji, prezentacji i przekazywania wiedzy w prosty i zrozumiały sposób. Uczniowie poprzez samodzielne planowanie i prowadzenie lekcji przejmują więcej odpowiedzialności za to czego, jak i po co się uczą. Nauczyciel powinien oczywiście pomóc uczniom zaplanować zajęcia i na bieżąco czuwać nad ich pracą. Uczymy innych Projekt edukacyjny Projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Etapy projektu:

1. Wybór tematu projektu.
2. Określenie celów projektu
3. Zawarcie kontraktu określającego zasady współpracy
4. Opracowanie programu projektu i harmonogramu działań
5. Realizacja projektu
6. Prezentacja projektu
7. Ocena projektu
8. Ewaluacja projektu WebQuest Jest metodą nauczania, zorientowaną na samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia w sieci Internet. Jest odpowiednikiem instrukcji dla ucznia, którą opracowuje nauczyciel.
Składa się z:
wprowadzenia,
zadania,
opisu procesu, czyli kolejnych kroków, które uczeń ma wykonać, aby zrealizować zadanie,
wykazu źródeł informacji, głównie internetowych, z których należy skorzystać,
kryteriów oceny, które jasno opisują, za co i jak uczeń będzie oceniany,
konkluzji, która podsumowuje pracę uczniów i zachęca ich do dalszej pracy.
Przedstawienie uczniowi wykazu źródeł informacji zabezpiecza go przed bezmyślnym dryfowaniem po sieci Internet, oszczędza czas, który może być przeznaczony na analizę materiałów i opracowanie efektu końcowego.
Istotą WebQuestów jest stawianie uczniom problemów odpowiednich i atrakcyjnych dla uczniów oraz organizowanie nauczania wokół podstawowych pojęć z różnych dziedzin wiedzy.
Rezultaty pracy uczniów przybierają różne formy, ale zazwyczaj wymagają one stosowania narzędzi technologii informacyjnej. Wyniki pracy mogą być publikowane w sieci Internet, co zwiększa atrakcyjność proponowanej metody i mobilizuje uczniów do solidnego opracowania przydzielonego zadania. Przydatne programy i narzędzia Uczeń może pracować z lekcją samodzielnie w szkole lub w domu.
Lekcja może być też wyświetlona za pośrednictwem projektora. http://www.khanacademy.pl Baza ponad 3200 filmów. e-lekcje @ poczta elektroniczna blogi uczniowskie
i nauczycielskie komunikatory internetowe prezentacje w lepszym stylu:) Komiksy ToonDoo PIXTON Podróże we współczesność... ...i w przeszłość. Odpowiedz sobie na pytanie, czy możesz
i będziesz stosować TIK w swojej pracy. TIK mogą stosować nauczyciele wszystkich przedmiotów i poziomów nauczania.To, że nie masz komputera czy Internetu nie powinno być przeszkodą czy wytłumaczeniem.

To, że czegoś nie potrafisz zrobić, nie może być wymówką.

Uczysz swoich uczniów, pozwól, by oni nauczyli czegoś Ciebie. Uczcie się razem, to działa! Około 45 % 10-letnich dzieci na świecie może pochwalić się własnym telefonem komórkowym.
W Polsce jest ich aż 83 %. Z najnowszego międzynarodowego badania wynika, że Polska to kraj, w którym jest najwięcej 10-latków posiadających telefon komórkowy. W badaniu dotyczącym posiadania telefonu komórkowego przez dzieci udział wzięło 12 państw: Polska (83 %.), Wielka Brytania (73 %), Brazylia (73 %), Niemcy (69 %), Meksyk (68 %), Chiny (49 %), Hiszpania (37 %), USA (31 %), Australia (31 %), Japonia (20 %), Kanada (17 %) i Francja (10 %). Po co dzieciom własny telefon komórkowy? 16 proc. 10-latków na świecie regularnie używa komórki, aby ściągać filmy, 15 proc. wysyła zdjęcia, a 13 proc. korzysta dzięki nim z dostępu do portali społecznościowych. Pomimo ograniczeń wiekowych, najmłodsi uczniowie wskazują Facebook jako swoją ulubioną stronę internetową.

Z roku na rok, dzieci produkują coraz więcej wiadomości tekstowych. Przeciętne dziecko w przedziale wiekowym 8-11 lat wysyła 41 smsów tygodniowo. To dwa razy więcej niż w roku 2011. Dziewczęta w wieku 12-15 lat codziennie wysyłają ponad 30 smsów. To o 35 % więcej niż w przypadku chłopców w tym samym wieku i starszych koleżanek .
Full transcript