Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Trender inom funktionshinders-politiken i Sverige

No description
by

Henrik Gouali

on 7 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Trender inom funktionshinders-politiken i Sverige

Trender i funktionshinders-politiken i Norden
Ökad andel äldre
Vi står inför en demografisk utmaning. Fler äldre, fler personer med funktionsnedsättning, större behov av hjälpmedel.

13-kr rapporten från SKL
Ökat fokus på rättigheter
FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning

EU-direktiv tillgänglighet till offenliga lokaler m.m.
Ökas konkurrens om resurserna
Färre behöver försörja fler, skattebasen minskar, konkurrenskraften utmanas, kraven på resurseffektivitet ökar,
Ökat fokus på informations-teknologi
Betydelsen av tekniska lösningar i vår vardag fortsätter att öka.
De nordiska länderna ligger i topp vad gäller internetanvändning.

Stark utveckling av e-förvaltingen

Välfärdsteknologi
EU-diskurs
Perspektivskifte
patient - medborgare

Rapport av Nordens Välfärdscenter, nordicwelfare.org
Åtta trender i funktionshinders-politiken
Nordiska Handikappolitiska rådet (NHR), Nordiska Ministerrådet
Perspektivskifte
medborgare - kund

Rättighetsperspektivet har svårt att rota sig
Svenska diskursen
Medborgare eller målsägare
Ökat behov av prioritering mellan olika behov och önskemål. Detta kan leda till en fördjupad debatt om fördelningen av gemensamma resurser och vilken värdegrund vi ska ha.
Fler tjänster och marknader öppnas för både offentliga och privata utförare och leverantörer.
Fortsatt konkurrensutsättning
Fortsatt utanförskap i skolan
Fortsatt utanförskap på arbetsmarknaden
Människor förflyttar sig i högre utsträckning, både inom det egna landet men också utanför landet. Det gäller såväl turism, studier och arbete.
Ökad mobilitet
hur säkerställer vi att viktiga samhällstjänster som digitalieras är tillgängliga för alla?
hur kommer den välfärdsteknoligiska utvecklingen att påverka hjälpmedelsområdet?
hjälpmedel blir husdjur
vad betyder det att hjälpmedel och konsumentprodukter allt mer smälter samman?
hur möter vi - större behov av hjmedl av allt fler personer, färre personal
Allt fler äldre med funktionsnedsättning och allt fler med funktionsnedsättning blir äldre = gränserna blir flytande.
Specialpedagogiska skolmyndigheten ”Att göra studiesituationen tillgänglig för vuxna
med utvecklingsstörning” 2013.

Full transcript