Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BILIMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERINDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER

No description
by

ddoblex ddoblex

on 18 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BILIMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERINDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER

Düşüşteki Bilimsel Paradigmanın Resmi
1. Gerçeklik basittir.
2. Hiyerarşi düzenin ilkesidir.
3. Evren mekaniktir
4. Gelecek ve yön belirlidir.
5. Nedensellik ilişkisi
6. Değişim nicel ve birikim şeklindedir.
7. Nesnellik zorunluluktur.
tartışma soruSU
Soru 1. Bir araştırmayı bilimsel yapan temel özellikler nelerdir? Bu özelliklerin tarihsel süreç içerisinde nasıl ortaya çıkmış olabileceğini tartışınız.
Positivizm ötesi ve akılcılık ötesi paradigmalar aşagıdaki nitelikleri göstermektedir.
Yükselen Bilimsel Paradigmanın Resmi
Biyolojinin eski paradigması, ekosistemde denge ve evrimde 'şans ve gerekliliğin rolü üzerinde yoğunlaşmıştır. Yeni paradigmada ise, evrim ve hayatta kalma etkileşim halindeki bir çeşitlilik, devinim, uyum, açıklık ve sürekliliğin bir sonucudur. Ekosistemler karmaşık bir karşılıklı nedensellik yoluyla evrimleşirler.
Schwartz ve Ogilvy, 1979, s.42
1. Gerçeklik karmaşıktır.
2. Heterarşi düzendir.
Heterarşi (heterarchy), organizasyonu oluşturan birçok fonksiyonel birimin karşılıklı etkileşimine imkân verir. Heterarşide üst üste olma hâli yoktur. Kollektivite ve çeşitlilik; birbirinden farklı, ama aynı zamanda var olan ilişkiler paterni vadır. Fonksiyonel birimler, yetki ve sorumluluk bakımından bir önem sıralamasına tabi degildir. Heterarşi, ordinasyon degil, koordinasyon demektir.
3. Evren holografiktir.
4. Gelecek ve yön belirsizdir.
5. Ilişkiler dogrusal degildir ve karşılıklı nedensellik vardır.
6. Degişim morfogenetiktir.
7. Gözlemci belirli bir bakış açısına sahip katılımcıdır.
Sosyal Bilimlerde Paradigmatik Dönüşüm
Tablo 1.1: düşüşteki ve yükselen paradigmaların temel nitelikleri
Pozitivist/Akılcı Paradigma


Pozitivizm Ötesi/Yorumlayıcı Paradigma
1. Gerçeklik basittir.

1. Gerçeklik karmaşıktır.
2.Hiyerarşi düzenin ilkesidir.

2. Heterarşi düzendir.
3. Evren mekaniktir.

3. Evren holografiktir.
4. Gelecek ve yön belirlidir.

4. Gelecek ve yön belirsizdir.
5. Nedensellik ilişkisi

5. Ilişkiler dogrusal degildir ve karşılıklı . n nedensellik vardır.
6. Degişim nicel ve birikim şeklindedir.

6. Degişim morfogenetiktir.
7. Nesnellik zorunluluktur.

7. Gözlemci belirli bir bakış açısına sahip k katılımcıdır.

tablo 1.2: düşüşteki ve yükselen paradigmalara ilişkin temel dönüşümler
Pozitivist / Akılcı Paradigma
(Pozitivist, Akılcı, Modern, Görgül, Yapısalcı, Newtoncu)
Mekanik dünya görüşü
Önceden kestirilebilirlik
Genellenebilirlik
Evrensellik
Nesnel gerçeklik
Tek doğru, büyük söylemler, kuramlar
Mükemmel bilgi
Nesnelleştirme
Indirgeme (Reductionism)
Ölçme (Independent measurement)
Nicelleştirme (Quantification)
Evrensel yasalar
Değer-katıksız (value-free) sonuçlar
Deneysel süreçler
Bilgi keşfedilir, ortaya çıkaırlır
Pozitivizm Ötesi/Yorumlamacı Paradigma
(Pozitivizm Ötesi, Yapısalcı Ötesi, Modern Ötesi, Görgül Ötesi, İşlevselci Ötesi, Yorumlamacı)
Holografik dünya görüşü
Önceden kestirilemezlik
Durumsallık
Özne merkezli
Öznel gerçeklik
Çoğulcu
Eksik (partial) bilgi
Görüş açısı (perspective)
Bütünsellik (holistic)
Katılım (yorumlama)
Nitelleştirme (Qualification)
Duruma özgü bulgular
Değer katıklı (value-laden) sonuçlar
Katılım temelli süreçler (participative)
Bilgi yorumlanır ve oluşturulur (constructed)
Paradigma nedir?
Thomas Samuel Kuhn bilimsel anlamında paradigmayı şöyle açıklamaktadır
Belli bir bilim topluluğuna araştırmalarında yol gösteren bir
model ve onların hayata bakışlarını belirleyen bir pencere olarak tanımlayabiliriz. Bir
paradigma içinde, hem temel soruların hem de cevapların çerçevesi bellidir. Kuhn’a
göre bilimsel teoriler aslında paradigmalardır ve de bunlar iki yanlıdır. Đlk olarak yeni
gelenek başlatır. Eski geleneğe inananları kendine bağlar. Diğeri ise örnek sorunlar ve
çözümler sunmasıdır. Gelecek nesillere yeni soru ve sorunlar bırakacak kadar geniş
uçludur. Büyük başarıyı temsil eden, ilişkin olduğu alanda nesneyi başarılı olarak
açıklayabilen, bilimsel gelişmelere açık olan, gelecek kuşaklara çözülecek problem
bırakan yapıtlar paradigma oluştururlar.
Nesnellik (objektiflik)

Bir araştırmada araştırmacının kişisel inançları, çıkarları, alışkanlıkları, beklentileri yer almamalıdır. Bulgular olduğu gibi yer almalıdır. Buna bilim ahlakı da denilir. Araştırmada, araştırmacılar, bulgulara kadar olan kısımda kendi düşüncelerini, beklentilerini, işe karıştırmamalıdır.

Dogruluk ve Tekrar

Her araştırma en doğruyu bulmak amacıyla gerçekleştirilir. Bilimde doğruluk, bilim adamının mutlak gerçeği göstermesi değil, ona mümkün olduğu kadar yaklaşması ve söylediğini, en anlaşılır ve en doğru şekilde söylemeye çalışmasıdır. Her olay incelendiği yer ve zamanın somut koşulları içinde, doğru bir biçimde tanımlanmalıdır.

Basitlik ve Açıklık

Bilimsel bir araştırma diğer araştırmalarda rapor edilmiş bulguların kontrol edilmesine, genellemelerin kabul ya da reddedilmesine dayanır ve bunlardan geniş ölçüde yararlanılır. Bu nedenle araştırmada basitlik ve açıklık esas olmalıdır. Bu sözlerden karmaşık kuramların geçersiz olduğu anlaşılmamalıdır. Ancak araştırmacılar daha kolay, daha kısa ve açık yolu seçerek daha çok yarar sağlayabilir.

Sınırlılık

Bir araştırma, incelediği konuyu diğerlerinden ayıran özellikleri belirterek sınır çizmelidir. Böylece konuların karışıklığı önlenmiş olur. Araştırıcı belirli bir ilgi odağı üzerinde yoğunlaşarak araştırmasını sürdürür. Gereksiz konular araştırma sürecinin hem uzamasına hem de ilgi odağının dağılmasına neden olabilir. Bu nedenle her araştırma sınırlı bir alanda yapılmalıdır.
Mehtap yorgancı
Bahar, 2015
necmettin erbakan üniversitesi
ingiliz dili eğitimi tezsiz yüksek lisans programı

Kaynak: Yıldırım A. & Şimşek H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 2013, s. 25-37
bilimsel araştırma yöntemlerinde temel dönüşümler
Full transcript