Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Daelzicht | FINAL v2

No description
by

Prezi University

on 6 September 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Daelzicht | FINAL v2

Cliëntplan
Richtlijnen rapporteren
Rapporteren op doelen
Capaciteitsplanning
Tijdregistratie
Productregistratie
Zorgregistratie
lichamelijk welbevinden
zelfbepaling
sociale inclusie
rechten
emotioneel welbevinden
interpersoonlijke relaties
materieel welbevinden
persoonlijke ontplooiing
veiligheid
spiritualiteit
geluk
geen stress
zelfbeeld
tevredenheid
intimiteit
genegenheid
gezin
interacties
vriendschappen
ondersteuning
eigendom
financiële zekerheid
voeding
werk
bezittingen
soc. economische status
onderdak
onderwijs
vaardigheden
persoonlijke vervulling
competentie
zinvolle activiteiten
vooruitgang
gezondheid
voeding
ontspanning
mobiliteit
gezondheidszorg
vrije tijd
ADL-activiteiten
anatomie
keuzes
beslissingen
persoonlijke controle
zelf richting geven
persoonlijke doelen / waarden
geaccepteerd worden
status
ondersteuning
support
werkomgeving
integratie / participatie in samenleving
bijdrage leveren
privacy
stemrecht
toegang
gelijke behandeling
eigendom hebben
rechten en plichten
burgerschap
De 8 dimensies
Kwaliteit van Bestaan
R. Schalock
Mens en Zorgvisie
Ieder persoon is uniek, met eigen behoeften en wensen. Met recht op respect. Ieder mens heeft behoefte aan (een vorm van) relaties met mensen. Iedereen moet vrij zijn zelf keuzes te maken, bijvoorbeeld over het aangaan van relaties. De levensfase waarin je je bevindt bepaalt mede welke keuzes je maakt. Je leven verandert namelijk met het verstrijken van de jaren. Hoe het verandert, bepaal je in beginsel zelf. Voor sommigen betekent dit het zoeken van bescherming, anderen willen vooral zelfstandigheid.

Bij Daelzicht laten wij ons leiden door de vraag, wie onze cliënten zijn en wat zij willen. Wij zijn benieuwd naar wat zij willen van het leven, of gewoon wat ze willen eten en wat ze graag doen. Daarom is het belangrijk dat wij de mens achter ‘de cliënt’ leren kennen. Zodat wij mensen kunnen ondersteunen in het leiden van hun eigen leven. Op basis van de keuzes en mogelijkheden van de cliënt realiseren wij keuzes op het gebied van wonen, werk en vrije tijd.

Mensen helpen hun eigen leven te leiden betekent ook mensen ondersteunen om een netwerk te onderhouden. Wie dat wenst, leeft zo lang als het kan zo zelfstandig mogelijk. Daelzicht biedt ook een thuis in een beschermde omgeving voor degene die daar behoefte aan heeft. Wij helpen bij het leggen en onderhouden van contacten: met familie, vrienden, buren, de bakker om de hoek. Ook ondersteunen wij bij het vinden van activiteiten overdag en in vrije tijd, bieden behandelingen en andere services. Wij vinden het belangrijk dat mensen zich goed voelen bij de zorg die wij bieden. Dat mensen zich thuis voelen. Thuis waar je slaapt, thuis waar je werkt, of op een andere manier actief bent. Onze diensten zijn maatwerk die gerealiseerd worden binnen menselijke en financiële mogelijkheden.

Mensen met een ondersteuningsvraag zoals mensen met een verstandelijke beperking zijn volwaardige burgers met behoeften, vragen en verwachtingen. Daelzicht biedt hen professioneel en met bezieling ondersteuning. Onze medewerkers zijn deskundig en écht geïnteresseerd in onze cliënten. Samen met de cliënt, diens ouders of wettelijk vertegenwoordiger maken wij individuele plannen. Hierin formuleren wij doelen; deze voeren wij uit en waar nodig passen we deze aan. De zorgvragen van onze cliënten worden meegenomen in het beleid van de stichting. De persoonlijk begeleider speelt bij ondersteuning een centrale rol. Zij is de brug tussen de mogelijkheden van de cliënt en de gemaakte afspraken.
Cliëntplan
Elektronisch
Cliënten Dossier

PLAN
DO
CHECK
ACT
gegevens verzamelen & werkwijze kiezen
werkwijze implementeren
voortgang bewaken & effect meten
op grond van resultaten
werkwijze aanpassen
Mens en zorgvisie
Schalock
Support
zelf invulling geven aan het leven
deelnemen aan de samenleving
ontplooien, leren, vaardigheden ontwikkelen
relaties onderhouden met degenen van eigen keuze
gerespecteerd worden als volwaardig persoon

acties
Extern
zorgkantoor
IGZ
netwerk cliënt

één plan
zorgbemiddelaar
(para-)medici
gedragsdeskundige
begeleider wonen & DA
management
cliënt & verwanten
5W's en de H
Waarom?
Wat?
Hoe?
Wie?
Wanneer?
Waar?
waarom moet het worden gedaan?
wat moet er worden gedaan?
hoe moet het worden gedaan?
wie gaat het doen?
wanneer moet het worden gedaan?
waar moet het worden gedaan?
een handig hulpmiddel bij het formuleren acties
de acties om het doel te bereiken zijn concreet als je alle vragen kunt beantwoorden met Ja
(vragenlijsten)
beeldvorming
persoonsbeeld
ondersteuningsvragen &
begeleidingsafspraken
indicatietoets
lange termijn
doelen:
1 - - 3 - 4
2
werkdoelen
Cliëntkaart
MULTIDISCIPLINAIR WERKEN
SAMENSTELLING VAN MULTIDISCIPLINAIR TEAM
IS AFHANKELIJK VAN:
het beroepsmatig samenwerken van professionals uit verschillende disciplines of vakgebieden
rondom de ondersteuningsbehoefte van de cliënt
waarbij professionals hun eigen expertise inbrengen
die gecombineerd wordt
om samen het doel, dat voor deze cliënt gesteld is, te bereiken
de aard van de ondersteuningsvraag
de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zoals die door Daelzicht zijn toegekend aan de diverse professionals
de werkwijze zoals die door Daelzicht is vastgelegd rondom voorkomende situaties, passend binnen wet- en regelgeving.
Agenda
Rapportage
adl
Full transcript